Mitolojide Balık burcu ve Balık sembolü

Balık burcu, aşk ve güzellik tanrıçası, köpüklerden doğan Afrodit ile Eros’un karanlık dev Typhon’dan korkup, kendilerini Fırat’ın sularına atarak birer balık haline gelmesi efsanesi ile özdeşleştirilir.

Daha sonra Zeus’un kızı, erdemin sembolü Athena tarafından gökte birbirine bağlı ancak ters yönlere gitmekte direnen iki yıldız haline getirilir.
Babil Astrolojisi’nde Balık burcu, Kun ya da “Kuyruklar” olarak bilinir. Babil mitolojisinde ise birbirine bağlı balık tanrıçalar Anunitum ve Simash ile özdeşleştirilir.
Balık burcu, birinin başı kuzeye, diğerinin başı ise güneye yani güneşin yoluna paralel bakan iki balık tarafından sembolize edilir.
Yeni Ahit’te balıkla ilgili pek çok sembol bulunur. Pasif Balık özellikleri, ısa’nın öğretisinde öz olarak evrensel sevgi, kendini geri plana alma ve hizmet olarak vurgulanır.
Yazarın Tüm Yazıları