Meslekleri dışında merakı olanlar

SADECE mesleklerinin, uzmanlıklarının dairesi içine hapsolanlar hem sıkıcı olurlar hem de yaşamlarını zenginleştiremezler.

Haberin Devamı

Ben meslekleri dışında, ikinci uğraşlarını da ciddiyetle, derinlemesine yapanları severim.

İşte bu insanlardan biri de Erhan Karaesmen’dir.

Tanınmış bir bilim adamı, öğretim üyesidir. Mühendistir.   

Mesleğinin dışında, iyi bir sanat yazarıdır da.

Özellikle resim ve müzik konusundaki yazıları, değme eleştirmenin standardındadır.

Yıllarca yazdıklarını Gözün ve Kulağın Düğünleri(*) başlığı altında topladı.

Genellikle meslekleri, uzmanlıkları dışında merakı olanları da ikiye ayırabilirim.

Birinci kümede olanlar, ki çoğunluğu onlar oluşturur, meraklarını yüzeysel zevklerle giderirler, üstelik meraklarını bir noktada, bir dönemde dondurmuşlardır.
Onları kalık meraklılar olarak tanımlıyorum.

İkinci kümedeki meraklılar, ilgilendikleri alanın/alanların yeniliklerini, gelişmelerini izlerler. Onları asıl meslekleri kadar ciddiyetle yerine getirirler.
İşte Erhan Karaesmen, ikinci kümenin as yazarlarındandır.

Kendi mesleği ile ilgili bir inceleme gezisine çıksa, bir ders vermeye gitse, oradan, önemli sergileri gezmiş, önemli konserleri dinlemiş, iyi CD’lerle döner.

Haberin Devamı

KİTABIN başındaki Söze Giriş’te yazılarının niteliği, oluşma yöntemi hakkında bilgi veriyor:

“Kitap, görsel ve işitsel duyarlılığı, sanatsal ve kültürel yaratıcılık alanına yöneltilmesi, oradan da benzersiz mutluluklara sıçranabilmesi yolunda küçük ve alçakgönüllü bir yol göstericilik yapmak üzere tasarlanmıştır. Yedi bölüm halinde ortaya çıkan metin düzenlemesinde, her bölümün çerçeve amacına yakın düşen temel metin parçaları bir ana metin omurgası oluşturacak biçimde şekillendirilmiştir.”

Resim ve Müzik Ortamlarında Dolaşmanın Sevinci yazısında, yaşamayla yazmak arasındaki kopmaz ilişkiye değiniyor.

Sanatı yaşamının içinde var eden biri, seyrederken, dinlerken gerçekten de bir yaşama sevincini algılar.

Resim ile Müziğin Yakın Komşuluğu’nda, Erhan Karaesmen’in bu iki disiplin arasındaki gelgitlerini, birbiriyle bir bileşime ulaşmalarını anlayabilirsiniz.
Karaesmen’in, müziğe, resme yaklaşımı, iki sanat dalının da birbirini etkilediğini gösterir.

Bir başka değerlendirmeyle, bir sanat yazarı, bir kültür teknesinin içinde yoğurmalıdır, hangi türü yazarsa yazsın.

Önemli bestecilerin, icracıların, ressamların, yaşamı, sanatı hakkında bilgi edinmek, değişik yorumları öğrenmek için bu kitabı salık veririm.

Haberin Devamı

BİR sanat el kitabı, size gerekecek bir toplam.

(*) Gözün ve Kulağın Düğünleri, Erhan Karaesmen, Literatür Yayınları

 

 

Yazarın Tüm Yazıları