Assos’ta felsefe

10 yıldır düzenli olarak gerçekleşen Assos’ta Felsefe’nin bu yılki ulusal toplantısı 5-6 Şubat 2010 tarihlerinde Assos’ta yapılacak.

Haberin Devamı

Neden Assos?

Aristoteles, yaşamının bir bölümünü burada geçirdi, burada felsefe eğitimi verdi.


Assos’ta Felsefe
toplantılarını düzenleyen Felsefe Sanat Bilim Derneği, derneğin yönetim kurulu başkanı da Doç. Dr. Örsan K. Öymen.


Toplantının konusu üç ana başlık altında özetlenebilir:


Varlık Felsefesi / Varoluş Felsefesi / Varoluşçuluk.


Hakkında konuşulacak kişiler:


Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre.


Varoluşçuluk,
bir zamanlar üzerinde çok konuşulmuş, konuyla ilgili pek çok kitap da dilimize çevrilmiştir. Öyle ki edebiyatımızı da etkilemiş bir felsefedir.


a dergisi de zamanında Varoluşçuluk özel sayısı yayımlamıştır.

Haberin Devamı


O dönemde ben de sonradan kitapları dilimize çevrilen Walter Kauffmann ile mektuplaştım ve onun kitaplarını getirttim.


Varoluşçuluğun edebiyat izdüşümünü onun kitaplarında okumuştum.


O dönem İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü de, çok okunan Joachim Ritter’in kitabını yayımlamıştı. Ben bu tür toplantıların, sempozyumların, panellerin kayda alınmasını öneririm. Çünkü konuşulanlar sadece konuşanlar ve dinleyenler arasında kalacak. Sınırlı bir kitle bunları dinleyebilecek, not alırsa alacak, yoksa bellekten silinip gidecek.


Assos’ta Felsefe
günlerinin kayda geçirilmesi, kitap halinde yayınlanmasını bekliyorum.


Varoluşçuluk, gerek düşünce gerek edebiyat açısından bizim için hâlâ önemini korumaktadır.

* * *


KATILIMCILARIN
konuları neler?


Afşar Timuçin:
“Varoluş Özden Önce mi Gelir?”


Turhan Ilgaz:
“Sartre’da Yapmak ve Olmak”


Oruç Aruoba:
“Kim Var Orda...”


Doğan Özlem:
“Heidegger’in Varlık Anlayışında Öznelcilik”


Sabri Büyükdüvenci:
“Gabriel Marcel; Öznellik, Teknoloji ve Varlığın Gizemi”


Örsan K.
Öymen: “Nietzsche’de Varlık ve Oluş”


Kaan H.
Ökten: “Heidegger, Varlık ve Ölüm”


Elif Çırakman:
“İmgelemin Işığında Varoluş”


Özge Ejder Johnson:
“Heidegger ve Sartre’da Fenomenolojinin Zemini Olarak Ontoloji”


Nebil Reyhani:
“Varlık Felsefesi, Varoluş Felsefesi ve Karl Jaspers’ın ‘Negatif Antropoloji’si”

* * *

Haberin Devamı


KATILIM
herkese açıktır:


Ayrıntılı bilgi ve on-line kayıt için: www.philosophyinassos.org  

Yazarın Tüm Yazıları