AKP'den AB'ye özel dosya

AKP lideri Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesi için görüştüğü AB ülkelerinin liderlerine, diğer aday ülkelere ilişkin bir de dosya sundu. Bu dosyada, Türkiye'ye uygulanan çifte standart vurgulanıyor ve adaylığı kabul edilen 6 ülkenin eksikliklerini gösteriliyor.

Haberin Devamı

Ak Parti lideri Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkarması çok tartışıldı, tartışılmaya da devam ediyor. 14 ülkenin yanısıra Avrupa Birliği Parlamentosu'nu da ziyaret eden Erdoğan, Türkiye'nin 12 Aralık Kopenhag Zirvesi'nden müzakere tarihi alması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, bunun için gerekçelerini de iki önemli başlıkta topladı. İlki, Türkiye'nin yapması gerekenler. Diğeri ise, AB ile müzakerelere başlayan ya da adaylığı kabul edilen 6 ülkenin gözle görülür eksiklikleriydi.

AKP lideri, temasları sırasında önce Türkiye'nin yapması gerekenleri anlattı. Demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için Anayasa ve yasalarda yapılması gerekli değişiklikleri sıraladı. İşkenceden, yabancı vakıflara, CMUK'tan, DGM yasasına kadar hazırlanan çalışmaları ayrıntılarıyla dile getirdi.

Haberin Devamı

Ancak, Erdoğan'ın sunduğu asıl dosya AB ile müzakerelere başlayan ya da adaylığı kabul edilen ülkelerin ne gibi eksikliklerinin bulunduğu çarpıcı bir şekilde ortaya konuyordu.
Erdoğan'ın "çifte standardı ortaya koymak için" sunduğu özel dosyada 6 ülkenin eksiklikleri şöyle sıralanıyor.

BULGARİSTAN:

- Polis tarafından uygulanan şiddet ve kötü muamele devam ediyor. Azınlıklar ve özellikle de Romanlar ciddi şekilde etkileniyor.

- İnsan ticaretinde önemli bir transit ülke konumunda.

- Yargılama öncesi sorunlar, kötü cezaevi koşulları ve sanıkların avukatlara erişebilme olanağındaki güçlükler sürüyor.

- Türk azınlığın yönetime katılabilmeleri konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

LETONYA:

- Azınlıkların korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler halen imzalanmadı.

- Yabancıların toprak sahibi olmalarına ilişkin engeller devam ediyor.

- Yolsuzlukla mücadelede başarı sağlanamadı.

- Vatandaş olmayan kişilerin meslek edinmeleri engelleniyor.

LİTVANYA:

- Polisin kötü muamelesi ve kötü cezaevi koşulları iyileştirilemedi.

- Azınlıklarla ilgili sorunlar, giderilemedi.

ROMANYA:

- Bakıma muhtaç çocukların durumu ciddi sorun oluşturuyor.

- Polis teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuvvetlerin askeri unsurlardan arındırılması gerekiyor.

Haberin Devamı

- Polisin kötü muamelesinin önlenmesine ilişkin somut adım atılmadı.

- Roman azınlık, zaman zaman insanlık dışı ve aşağılayıcı davranışlara maruz kalıyor.

- Yolsuzluk halen önlenemedi.

- Cezaevlerindeki olumsuz koşullar devam ediyor.

SLOVAKYA:

- Azınlıkların korunması ve azınlık dillerinin korunmasına ilişkin ilerleme sağlanamadı.

- Yolsuzluk önlemedi. Ülke, kadın ticaretinde merkez ve transit ülke konumunda.

MACARİSTAN:

- İnsan hakları uygulamalarına yönelik önemli eksiklikler var. Azınlıklar parlamentoda temsil edilemiyor.

- Kadın, çocuk, zihinsel özürlü çocuklar ve evsizler gibi toplumun korunmaya muhtaç kesimlerine ayrımcı muamele yapılıyor.

- Hapishaneler aşırı dolu, koşullar kötü. Yargılama öncesi ve sonrası ciddi hukuksal sıkıntılar yaşanıyor.

Haberin Devamı

- Azınlıklara mecliste temsil hakkı tam olarak tanınmıyor.

Yazarın Tüm Yazıları