Zeka nasıl arttırılır?

Doğuştan gelen zeka ham zekadır. Bizim yapmamız gereken bu zekayı işleyerek daha gelişmiş hale getirmektir.

Haberin Devamı

Zeka doğuştan gelen bir potansiyeldir. İnsan beyni kullanıma bağlı olarak kapasitesini arttırabilir. 7 yaşa kadar olan çocukluk dönemi insan kapasitesini en çok arttığı dönem olup bu dönem 12-13 yaşlarına kadar biraz daha azalır ama ömür boyu bu kapasite kullanıma hazır olarak devam eder.

İnsan beyninin öğrenmesi, sinir hücrelerinin birbiri ile ilişki kurup gelen sinyalleri bir takım elektriksel potansiyellere dönüştürüp depolaması ile oluşmaktadır. Bu sinyaller rastgele olduğu zaman anlıksal öğrenme oluşurken, sinyallerin arka arkaya gelmesi bu öğrenmeyi kalıcı hale döndürmektedir. Bunu da sağlayan beyinde ortaya çıkan sinirsel yolaklar dediğimiz bilgi yollarıdır. Bu yollar, edinilen bilgilerin birbiri ile bağlantı kurması ile giderek bilgi ağlarına dönüşmekte bu da zihinsel kapasiteyi arttırmaktadır.
Zeka dediğimiz zaman beynin alternatif çözümler üretebilme yeteneğini dile getirmekteyiz. Var olan bilgilerden yeni bilgiler üretme durumu insanın zeka kapasitesi ile ilgilidir. Bu yetenek kendi haline bırakıldığı zaman çok yavaş gelişecek, çoğu zamanda atıl kalacaktır. Halbuki yapılandırılmış bir şekilde çocukluk çağlarından itibaren ele alınır, gelişim bilgi ve beceri şeklinde desteklenirse o zaman bu gelişim giderek artar. Her bir öğrenilenin öncekilerin üstüne yerleştirilmesi ve gelecek bilgilerin de bu yapılanmayı arttırması giderek zeka gelişimini uçsuz bucaksız hale getirmektedir.

Ham zeka

Doğuştan gelen zeka ham zekadır. Bizim yapmamız gereken bu zekayı işleyerek daha gelişmiş hale getirmektir. Psiko-motor gelişim olarak adlandırılan bu durumu gerçekleştirebilmek için sadece bilgi edinme değil, bu bilgiyi el becerilerini de kullanarak daha gelişmiş hale getirmek gerekir. Ancak bu yapıldığı zaman beyin sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir yapıya dönüşür. Sonuç olarak zekanın arttırılması, konusunda uzman olan kişilerin çizdiği bir program doğrultusunda çocukların oyun oynayıp eğlenirken beyinlerinin yönlendirilmesi ve bu yönlendirmenin ileriki yıllarda da devam etmesi ile amacına ulaşan bir eğitim programıdır. Her çocuk bundan faydalanmalıdır.

Yazarın Tüm Yazıları