Otizmin ilaç tedavisi

Dikkatlerini toplamakta zorlanırlar, kendilerine zarar verici davranışlar içine girebilirler.

Haberin Devamı

Otizm, beynin gelişimsel bir hastalığıdır. Bu hastalık nedeniyle çocukların sosyal ilişkileri yaşıtlarına göre geridir. Dikkatlerini toplamakta zorlanırlar, kendilerine zarar verici davranışlar içine girebilirler. Bir takım hareketleri sıklıkla tekrarlayabilirler, uyku sorunları yaşayabilirler. 

Bu sorunlar nedeniyle aileler zorluk yaşayabilirler. Çocuklarının dünyasına inemezler. Aynı durum özel eğitim konusunda da yaşanabilir.

Dikkatlerini veremedikleri ve ilişki kuramadıkları için özel eğitimden faydalanmaları zorlaşabilir. Bütün bunların aşılmasında bir psikiyatrist tarafından değerlendirmenin ve gerekirse kısa süre ilaç kullanmanın önemi büyüktür.

Çocukların dikkat sorunu olduğunda stimülan ilaçların, sosyal ilişkilerde zorluk ve tekrarlayan davranışlarında antidepresanların , kendisine ve arkadaşlarına zarar verdiği durumlarda ise antipsikotik ilaçların kullanılması gerekebilir.

Haberin Devamı

Bu ilaçların psikiyatrist tarafından düzenlenmesi, kullanım süresinin belirlenmesi önemlidir. Tıbbi ilaçlar dışında beyni eğiten yöntemlerin kullanılması da, beynin algısını arttıracak ve belirtilerin azalmasına faydalı olacaktır. Sonuçta otizmin belirtileri yaş ilerledikçe azalacaktır. Bu tedaviler belirtilerin daha çabuk azalmasına ve daha iyi sosyal ilişkiler kurmasına faydalı olması bakımından önemlidir.
  

Yazarın Tüm Yazıları