Hüseyin Gürkan Solmaz
Hüseyin Gürkan Solmaz
Hüseyin Gürkan SolmazYazarın Tüm Yazıları

Geleceğin bilişsel sermayesi üstün potansiyelli çocuklarda pozitif psikoloji temelli aile iklimi

Pandemi sürecinde belki de en çok ihmal edilen ve bilişsel, zihinsel, duygusal, akademik ve daha birçok alanda doyurulması en zor çocuklar olan üstün potansiyelli çocuklarımız olmuştur.

Haberin Devamı

Olumlu özelliklerine odaklanarak gerçekleşen bu istem dışı ve hayatı her alanda etkileyen durumla güçlü şekilde baş ederek çıkmaları psikolojik sağlamlıkları ve okul iklimine yeniden adaptasyon açısından önem arz etmektedir. Bunun yolu ise evde geçirilen kaliteli zamanlarla birlikte kurumların çocukların ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları uzaktan eğitsel programlar, evde aile katılımlı etkinlikler ile gerçekleşmesi mümkündür.

Pozitif psikoloji, bireylerin kişisel yeteneklerine ve var olan potansiyelinin geliştirilmesine odaklanarak, iyi ve kaliteli bir yaşam sürmenin öğretilmesinin önemine dikkat çeken bir yaklaşımdır. Üniversite hayatına kadar çoğu zaman ailelerinden daha fazla zaman geçirdikleri yegane yer olan okullarda üstün potansiyelli çocukların bireysel ihtiyaçlarının giderilmesi, hayata dair pozitif psikolojik deneyimlerle birlikte akademik, zihinsel ve psikolojik sağlamlıkları açısından tartışmasız en geçerli yoldur denilebilir. Bireylerin iyi oluşları üzerindeki temel etkenlerin okul ikliminde işlenebilmesi için dünyaya gelinen aile ve aile içerisinde yer alan dinamiklerin önemli bir yeri olduğu (etkili ebeveyn tutumları, olumlu bağlanmalar, ben dilinin etkin kullanımı, toksit olmayan ebeveynlik, kaliteli vakit geçirebilme vb.) ve bu özelliklere sahip ailede büyümüş çocukların yetiştiği mevcut durumların okullarda sürekliliği adına daha fazla bireyselleştirilmiş, çocuğa özel öğrenme programlarının olmasının gerekliliği pandemi süreciyle daha da iyi anlaşılmıştır. Aile içerisinde olumlu iletişimin, ilişkisel doyumun, duygusal bağlamın, birliğin ve yetkinliğin olmasının öznel iyi oluşun yüksek, yaşam kalitelerinin iyi, genel öz yeterlik düzeylerinin istendik ve yaşam doyumlarının da kaliteli olmasına kadar çocuklarımızın her bir alanını etkilemektedir.

Haberin Devamı

Okulların politikalarına yön veren eğitim liderleri ve öğretmenler, çocuklarımızın okullara dönmesini dört gözle beklerken aile ikliminde meydana gelen sorunlardan kaynaklı içsel yaraların sarılması ne yazık ki çok daha zor olacaktır. Bu yüzden okulların başlamasına sayılı günler kala çocuklarımızda farkındalıklar için ipuçları:

  1. Pandemi süreci ve keşfedilen yeni alışkanlıklar: Eşlerin bunca yıldır fark edemedikleri birçok özelliğin keşfedildiği bu süreçte çocuklarınızın genişleyen konfor alanlarının yanı sıra edindikleri farklı alışkanlıkları mutlaka iyi gözlemleyin. Negatif yönde olan davranışları mutlaka rehberlik servisi ve sınıf rehber öğretmenleri ile paylaşın. Unutmayınız ki çocuklar bu rahatlıktan kopmak istemeyecekler ve sizlerin iletişim hatalarını çok rahat bir şekilde kullanabileceklerdir.
  2. Akademik benlik saygısına hazırlık: Yüksek akademik benlik saygısına sahip çocukların kendi çevrelerinde keşifçi, ısrarcı ve aktif katılım gösterdiklerini hatırlayacak olursak, eğer çocuklarımızda bu durumlar sönmüş ise ivedilikle okul destekli ve aile katılımlı etkinlikler planlamalısınız.
  3. Okul dönüşü evde iyi olma haline hazırlık: Sağlıklı ve refah içinde bir bütün olarak hayata hazırlık için okul ve aile ikliminin çocuklarda, zihinsel, ruhsal, bedensel açıdan desteklenmesi gerekmektedir. Olumlu iyilik hali için bireylerde, kendini düzenleme, spiritüalite, okul hayatı, olumlu aile ve arkadaş ilişkileri ve sevgi gibi birçok kavrama sahip olmaları gerekmektedir. Bu alanlardaki eksiklikleri tespit ederek iyi oluş hallerini destekleyebilirsiniz.
Yazarın Tüm Yazıları