Doç. Dr. Gülay Ergin Okay
Doç. Dr. Gülay Ergin Okay
Doç. Dr. Gülay Ergin OkayYazarın Tüm Yazıları

Covid-19 aşılaması ve aşı tereddütü

Aşılama, koruyucu hekimlik uygulamalarından biridir ve bulaşıcı hastalıklarının önlenmesinde önemli role sahiptir. Dünya çapında uygulanan aşılama programları sayesinde her yıl 2-3 milyon bulaşıcı hastalıklara bağlı muhtemel ölüm engellenmektedir.

Haberin Devamı

Aşılama programları sayesinde çiçek hastalığı tüm dünyada eradike edilmiş, çocuk felci hastalığı ise sadece birkaç ülke ile sınırlı görülmektedir ve eradikasyon aşamasına yaklaşılmıştır. Çocuklarda kızamığa bağlı mortalite ve morbidite oranları ciddi oranda düşmüştür.  

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını ile mücadelede de en önemli silahımız aşıdır. Pandeminin daha kısa sürede sona erebilmesi için toplumun önemli bir kısmının aşılanması gerekir. Ancak tüm dünyada ve ülkemizde de aşı ile ilgili tereddütlerin olduğu görülmekte ve aşılanma hızı aşıların tedarikinden sonra da istenilen düzeye ulaşmamıştır. Aşı tereddütü veya aşı kararsızlığı, DSÖ tarafından ‘yeterli aşılama hizmeti olmasına rağmen aşılanmanın gecikmesi veya reddedilmesi’ olarak tanımlamıştır. Aşı karşıtlığı söylemlerine sahip kişiler, aşıların birçok zararı olduğunu, hastalığı geçirerek de bağışıklık oluşabileceği gibi görüşleri dile getirmektedirler. Aşı ile ilgili tereddütleri olan kişiler de bu söylemlerden etkilenmektedir.  

Haberin Devamı

Ülkemizde Covid-19 aşılarının yaygın bir şekilde uygulanması sonrasında hastanelerde izlenen Covid-19 hastalarının büyük çoğunluğunun aşısız bireylerden oluştuğu görülmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde aşılanmayanların oranı çok daha yüksektir. Bu gözlemler aşılanmanın önemini ortaya koymaktadır. Halihazırda Covid-19 aşısını yaptırmamış tüm vatandaşların bir an önce aşılanması, hem kendilerini ve çevresini korumak hem de pandeminin sona ermesi için çok önemlidir.  

Yazarın Tüm Yazıları