Erkekler arasında sperm dondurma trendi popüler hale geliyor

Çocuk sahibi olma problemleri hemen her toplumda sadece kadınları ilgilendiren bir sorunmuş gibi algılanmaktadır. Bu yanlış algı nedeniyle infertilite (kısırlık) problemi yaşayan çiftler ilk önce kadın doğum doktoruna başvurur. Ancak bu durum çiftlerin yaklaşık yarısında bulunan erkeğe ait hastalıkların teşhisi ve tedavisini geciktirir. Bebek sahibi olmak için gecikmek istemeyen ve infertilite problemiyle karşı karşıya olan çiftler birlikte değerlendirilmeli, böylelikle hem kadına hem de erkeğe ait bozuklukların etkin şekilde tedavisi sağlanmalıdır.

Haberin Devamı

İnfertilitenin sadece kadınlara ait bir sağlık sorunu olduğu yanlış algısının aslında olumlu bir tarafı da mevcuttur. Bu konuda erkeklerden çok daha duyarlı olan kadınlar, kariyerleri için yaptıkları fedakarlıklardan ötürü anne olma hayalini ertelerken, biyolojik saatlerinin de kısaldığının daha çok farkındadır. İleride anne olmak istediklerinde yumurta sayı ve kalitesinin en ideal koşullarda olmasını isteyen bu kadınlar arasında yumurta dondurma işlemi oldukça yaygın bir uygulamadır. Yumurta dondurma işlemi sayesinde, yumurta sayıları azaldığında dahi tüp bebek yöntemiyle sorunsuz şekilde gebe kalabilen kadınların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak yumurta hücreleri gibi yaşla birlikte sperm sayı ve kalitesinin de azaldığından haberdar olmayan müstakbel baba adayları, genelde bu konuda kadınlar kadar bilinçli değildir. 

Haberin Devamı

Sperm sayı ve kalitesi de yaş ile birlikte kademeli ve istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Yapılan çalışmalar sperm sayısının orta yaşlardan itibaren her yıl yaklaşık %2 oranında düştüğünü göstermektedir. Sperm sayısındaki bu azalmaya paralel olarak yaşlanan erkeklerde sperm hareket ve şekil bozuklukları da ortaya çıktığı için, orta-ileri yaşlardaki erkekler arasında infertilite probleminin sıklığı artmaktadır. Sperm sayı ve kalitesinde belirgin bir azalmanın olmadığı erkeklerde bile, yaş artışının sperm DNA bütünlüğünde bozulmalara yol açtığı ve bu genetik bozuklukların tekrarlayan gebelik kaybına neden olabileceği kaydedilmiştir. Batı ülkelerinde yaşayan erkeklerin sperm sayılarının son 50 yılda yaklaşık olarak yarı yarıya azaldığı dikkate alındığında, sperm sayılarında yaşla birlikte ortaya çıkan azalmanın günümüzde artan erkek infertilite problemlerine neden olduğu söylenebilir.

Tıp alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler, kadınlarda olduğu gibi yaşlanan erkeklerdeki biyolojik saati durdurmak ve sperm kalitesini uzun yıllar boyunca korumak için birtakım tedavilere olanak sağlamıştır. Günümüzde erkeklere de, sperm sayı ve kalitesinin en ideal olduğu genç yaşlarda sperm dondurma işlemi yapılmakta ve böylece ileriki yıllarda karşılaşılabilecek kısırlık probleminin önüne geçilmektedir. Önceleri sadece kanser hastalarına tedavi vermeden önce uygulanan sperm dondurma işlemi, artan erkek kısırlığı kaygısı nedeniyle her geçen gün daha fazla sayıda sağlıklı erkeğe de uygulanmaya başlamıştır.

Haberin Devamı

Sperm dondurma işleminin popülerleşmesi ile birlikte, doğum kontrol yöntemi olarak vazektomi (erkeklerin tüplerinin bağlanması işlemi) yaptıran erkeklerin sayısında da artış olduğu kaydedilmiştir. İleride çocuk sahibi olamama korkusu yaşayan erkekler artık sıklıkla vazektomi öncesi sperm dondurmakta, böylece istedikleri zaman bu spermlerle tüp bebek tedavisine başvurabilmektedir. Yoğun iş tempoları nedeni ile çocuk sahibi olmayı ertelemiş birçok erkeğin de baba olma şanslarını devam ettirmek için sperm dondurma yöntemlerine başvurduğu belirtilmelidir. 

Referanslar
1. Amidi F, Pazhohan A, Shabani Nashtaei M, Khodarahmian M, Nekoonam. The role of antioxidants in sperm freezing: a review. S. Cell Tissue Bank. 2016 Dec;17(4):745-756. Epub 2016 Jun 24. Review.

2. Sharma R, Kattoor AJ, Ghulmiyyah J, Agarwal A. Effect of sperm storage and selection techniques on sperm parameters. Syst Biol Reprod Med. 2015 Jan;61(1):1-12. doi: 10.3109/19396368.2014.976720. Epub 2014 Oct 29. Review.
3. Di Santo M, Tarozzi N, Nadalini M, Borini A. Human Sperm Cryopreservation: Update on Techniques, Effect on DNA Integrity, and Implications for ART. Adv Urol. 2012;2012:854837. doi: 10.1155/2012/854837. Epub 2011 Dec 13.

Yazarın Tüm Yazıları