Cinsel ilişki koronavirüs pandemisinin neden olduğu stresi azaltıyor

Son bir yıldır milyonlarca insanın hayatına mal olan COVID-19 pandemisi, hastalığa neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşı sayesinde nihayet hız kesti. Dünya üzerindeki tüm insanların yaşam şeklinde radikal değişikliklere yol açan bu hastalığı önlemek için birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar, birçok kişide psikolojik ve sosyal zorluklara neden oldu. Bununla birlikte sık sık uygulanan dışarı çıkma yasakları, sürekli aynı ortamda bulunan partnerler arası yakınlaşmayı ve cinsel ilişki sıklığını belirgin biçimde arttırdı.

Haberin Devamı

Sokağa çıkma kısıtlamalarının neden olduğu psikolojik sorunların yanı sıra, yasakların cinsel hayat üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla İtalyan araştırmacılar, 7 Nisan 2020 ile 4 Mayıs 2020 tarihleri arasında anonim bir çevrimiçi anket çalışması yürüttüler. Anksiyete (kaygı) ve depresyon belirtileri, ilişkilerin kalitesi, cinsel işlev ve orgazm yoğunluğu hakkında sorular içeren bu ankete 6821 kişi (4177 kadın ve 2644 erkek) katıldı.

Ankete katılan bireylerin %81’i COVID-19 pandemisine yönelik kısıtlamalar öncesinde cinsel olarak aktifken, %19’u değildi. Katılımcıların %14’ü stres, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi psikolojik şikayetlerinin olduğunu belirtti. Pandemi sırasında cinsel açıdan aktif olanların yaşı, aktif olmayanlardan daha yüksekti (sırasıyla 36 ve 31 yaş). Pandemi sırasında cinsel birliktelik yaşayanların yaklaşık %70’i evli ya da partneriyle birlikte yaşıyordu. Pandemi sırasında cinsel ilişkide bulunmayanların %91’i ya bekardı ya da nişanlıydı.

Haberin Devamı

Çalışmanın verileri, genel olarak cinsel açıdan aktif katılımcıların anksiyete ve depresyon değerlendirmelerinde daha iyi puanlara sahip olduğunu gösterdi. Cinsel olarak aktif olmayan katılımcıların, daha düşük ilişki kalitesinin yanı sıra kaygı ve stres yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu belirtildi. Daha yüksek anksiyete ve depresyon riskinin yalnız yaşama, 40 yaşın üzerinde olma, kısıtlamaların öncesinde de psikolojik şikayetlerin bulunması, işsizlik veya işten çıkarılma gibi diğer değişkenlerle de ilişkili olduğu saptandı. Buna ek olarak 40 yaşın altındaki katılımcıların, 40 yaş üstü bireylerden daha sık cinsel birliktelik yaşadığı saptandı. Genç katılımcıların %45’i haftada birden fazla cinsel ilişki yaşıyorlardı ancak 40 yaşın üzerindeki katılımcılar için bu oran %35 idi.

Bu ilginç araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular, cinsel aktivitenin COVID-19 pandemisine bağlı psikolojik sıkıntılar ve ilişki sorunlarına karşı koruyucu olabileceğini ortaya koydu. Pandemi nedeniyle kaygı bozukluğu ve depresyon gibi ruhsal sorunları olan bireylerin, cinsel yaşamlarını iyileştirmeye odaklanmaları olumlu sonuçlara yol açabilir.

Referanslar:

1) Mollaioli D, et al. “Benefits of Sexual Activity on Psychological, Relational, and Sexual Health During the COVID-19 Breakout” J Sex Med 18(1), 2021.

Yazarın Tüm Yazıları