Sınavlara hazırlık sürecinde deneme sınavı çözmek

Sınavlara hazırlık sürecinin olmazsa olmazıdır deneme çözmek. Sınav zamanı yaklaştıkça daha da sıklaştırmak şartıyla belli aralıklarla gerek branş denemeleri gerekse tam denemeleri çözerek öğrenciler eksikliklerini görmelidir. Deneme çözmek sınavlara hazırlanan öğrencilerin rutini hâline dönüşse de öğrencilerden gelen bazı sorular “deneme çözmenin öğrenciye ne şekilde en faydalı olacağı” konusunun tam olarak bilinmediğini düşündürdü. Bu sebeple çözülen deneme sınavlarından maksimum kazancı elde etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğine başlıklar halinde değinmek istedim.

Haberin Devamı

Deneme sınavı çözmeye ne zaman başlanmalı?

Yapılacak deneme sınavının (bu sınav branş denemesi olabileceği gibi tam deneme de olabilir) içeriğindeki konuların büyük çoğunluğu biliniyorsa deneme çözülmeye başlanabilir. Fakat çok konu eksiği varken deneme çözmek zaman kaybıdır. Deneme çözmek için kullanılacak zaman eksik olan konuları çalışmak için kullanılabilir.

Hangi saatlerde deneme çözülmelidir?

Deneme çözmek kadar denemenin hangi saatte çözüleceği de önemlidir. Bunun için en uygun saat ise hazırlanılan sınavın gerçek saatidir. Örneğin sabah 10.00'da yapılacak bir sınav için denemelerin de saat  10.00'da çözülmesi en uygundur. Bununla birlikte gün içinde çözülen branş denemeleriyse özellikle zihnin açık olduğu saatlerde çözülmelidir.  Gün sonunda çözülecek bir denemeden zihin yorgun olduğu için beklenilenin altında başarı elde edilmesi muhtemeldir. Bu durum da öğrencinin moralinin ve motivasyonunun bozulmasına sebep olabilir.

Haberin Devamı

Ne sıklıkta deneme çözülmelidir?

Ne sıklıkta deneme çözüleceği, öğrencinin sınava hazırlanma sürecinin hangi aşamasında ve ne seviyede olduğuyla ilişkilidir. Sınava hazırlanma sürecinin başında daha seyrek olmak üzere sınavı kapsayan konularla ilgili eksikler tamamlandıkça ve sınav tarihi yaklaştıkça deneme çözme sıklığı arttırılmalıdır. Örneğin bu sene Haziran ayında YKS’ye katılacak bir öğrenci Şubat ayında olduğumuz şu dönemlerde TYT konularının büyük bir bölümünü bitirdiyse haftada bir TYT denemesi çözebilir. Diğer günlerde de gün aşırı TYT branş denemeleri çözmesi oldukça faydalı olacaktır.

Deneme çözerken hangi ders sırası takip edilmelidir?

Öğrencilerden en çok duyduğum sorulardan biridir “denemeyi çözerken önce hangi dersten başlamalıyım ve hangi sırayla çözmeliyim” sorusu. Aslında deneme çözmenin amaçlarından biri de bu soruya cevap bulmaktır. Deneme çözerken farklı sıraları izleyerek zamanı hangisinde daha verimli kullandığınızı, hangi sırayla çözdüğünüzde kendinizi daha rahat hissettiğinizi görebilirsiniz. Bu sebeple girdiğiniz farklı denemelerde bu uygulamayı yapmaktan çekinmeyin. En kötü ihtimal takip ettiğiniz sıranın çok verimli olmadığını görürsünüz. Bu durum belki o denemeden iyi bir sonuç almanıza engel olabilir ama gerçek sınava girmeden,  kullandığınız yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek çok büyük bir kazançtır.

Haberin Devamı

Denemelerin sonuçları nasıl değerlendirilmelidir?

Deneme sınavı çözmenin en önemli kazançlarından biri de eksikleri ve hataları görebilme olanağına sağlamasıdır. Bu sebeple deneme sonuçları değerlendirilirken sadece doğru ve yanlış sayılarını dikkate almak yapılan denemeden elde edilebilecek verimin seviyesini düşürür. Deneme sonuçları mutlaka iyi analiz edilmelidir. Yapılan yanlışların soruyu yanlış okumaktan mı, yanlış yorumlamaktan mı, yanlış bilmekten mi, dikkatsizlikten mi olduğu tespit edilerek doğru cevap mutlaka öğrenilmelidir. Denemede boş bırakılan soruların sayısı fazlaysa bunun iki temel sebebi olabilir.  Öğrenci süreyi yetiştirememiş olabilir. Bu durumda öğrencinin soru çözerken daha hızlı olması gerekmektedir. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmalıdır. Bir diğer sebep de boş bıraktığı sorunun cevabını bilmiyor olabilir. Bu durumda da o sorunun konusuna yönelik eksikleri varsa eksiklerini tamamlamalı ve sorunun cevabını öğrenmelidir. Deneme sonuçları değerlendirilirken göz ardı edilmemesi gereken şeylerden biri de çözümü fazla zaman alan sorulardır. Öğrenciler bu soruları nasılsa çözdük diye sonradan geri dönüp bakmayı ihmal ederler fakat bir sorunun çözümü 3-5 dakika sürdüyse mutlaka o soruya geri dönülmeli ve sorunun çözümünün neden uzadığı tespit edilmelidir.

Yazarın Tüm Yazıları