GeriAslı Elif Tanuğur Samancı Diyabet tedavisinde doğal gıda desteği olarak arı sütü
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Diyabet tedavisinde doğal gıda desteği olarak arı sütü

Diyabet tedavisinde doğal gıda desteği olarak arı sütü

Arı sütü, işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladığı, kovanda yavru arıların ve kraliçe arının beslenmesinde kullanılan doğal bir arı ürünüdür. Arı sütü, bileşiminde doğal olarak B grubu vitaminlerini; çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri ve kendine özgü biyoaktif bileşenleri barındırır.

İçerdiği royalisin, jellein ve aspimin isimli proteinler, ilaca dirençli bakteri türleri üzerinde güçlü antimikrobiyal etki gösterir.

Royalisin; mantar, gram pozitif ve negatif bakterilere karşı savunma mekanizması oluşturan antimiktobiyal bir proteindir. Son araştırmalar, arı sütünün özel karbonhidrat içeriğinin vücutta oksidatif stresi artıran serbest radikallerin temizlenmesi ve kan şekeri düzenlenmesinde etkili rol aldığını göstermektedir. Nadir bulunan tekli doymamış ve orta zincirli yağ asitlerine sahip olan arı sütünde en yüksek oranda trans-10-hidroksi-2-dekenoik asit (10-HDA) bulunur. 10-HDA; anti-aging, nöroprotektif, antimikrobiyal, antioksidan, anti-inflamatuar ve epigenetik etki gösteren güçlü bir biyoaktif bileşendir. Royalisin; mantar, gram pozitif ve negatif bakterilere karşı savunma mekanizması oluşturan antimiktobiyal bir proteindir. Son araştırmalar, arı sütünün özel karbonhidrat içeriğinin vücutta oksidatif stresi artıran serbest radikallerin temizlenmesi ve kan şekeri düzenlenmesinde etkili rol aldığını göstermektedir. Nadir bulunan tekli doymamış ve orta zincirli yağ asitlerine sahip olan arı sütünde en yüksek oranda trans-10-hidroksi-2-dekenoik asit (10-HDA) bulunur. 10-HDA; anti-aging, nöroprotektif, antimikrobiyal, antioksidan, anti-inflamatuar ve epigenetik etki gösteren güçlü bir biyoaktif bileşendir. 

Diyabette arı sütü desteği

Diyabet günümüzde, küresel prevelansı ciddi şekilde artan bir metabolik hastalıktır. Diyabette insülin salgılanması veya işlevinin bozulmasıyla hiperglisemi (kan şekerinin yükselmesi), oksidatif stres ve inflamasyon görülür. Bu durumda, vücutta organ işlev bozukluklarına sebep olacak nöropati, retinopati, diyabetik ayak, ketozis gibi komplikasyonlar görülebilir. Diyabetin kontrol ve tedavisinde ana hedef hipergliseminin önüne geçmektir. Bu noktada, arı sütünün içeriğindeki antioksidan bileşenler, kronik hiperglisemiyi iyileşmesine destek olarak görülen komplikasyonların önüne geçebilir. 2019 yılında Tebriz Üniversitesi’nde yapılan sistematik derlemede, diyabet tedavisinde arı sütü desteğinin açlık kan şekerinde anlamlı ölçüde düşüş sağladığı bildirilmiştir. Bazı çalışmalar, arı sütü desteğinin insülin direncini gösteren HOMA-IR değerini olumlu etkilediğini bildirmektedir. Diyabete sıklıkla eşlik eden kan yağlarının yüksekliği (dislipidemi) tablosuna arı sütü desteğinin fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Araştırmacılar, arı sütünün diyabette glisemik profıli (kan şekeri seviyesi) iyileştirirken yağ parametrelerinde de olumlu etkisinin olabileceğini bildirmiştir.

Bilimsel çalışmalarda arı sütü desteğinin diyabete etkisi

2016 yılında İran Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel çalışmada, diyabetli hastalarda arı sütü desteğinin kanda glikoz, Apolipoprotein A (ApoA-1) ve Apolipoprotein B (ApoB) gibi belirteçlerin seviyelerine etkisi incelenmiştir. ApoA-1 ve ApoB, kan yağları olan HDL (iyi kolesterol) ve LDL (kötü kolesterol)’nin öncül proteinleridir. Çalışmaya katılan Diyabetli hastalar 8 haftalık süreç için 2 gruba ayrılmıştır. İlk grup, kontrol grubudur. İkinci grup, deney grubu olup 8 hafta boyunca günde 3 kez 1000 mg arı sütü desteği almıştır. Araştırma sonucunda, deney grubunun glikoz seviyelerinde kontrol grubuna kıyasla anlamlı düşüş görülmüştür. Arı sütü desteği alan deney grubunun ApoA-I seviyelerinde (HDL öncülü) anlamlı yükselme yaşanmıştır. Araştırmacılar, diyabette arı sütü desteğinin glikoz seviyeleri ve lipid profilinde anlamlı iyileşme sağlayabileceğini bildirmiştir.

Kaynaklar:

1. Maleki, Vahid, et al. "Effects of Royal jelly on metabolic variables in diabetes mellitus: A systematic review." Complementary therapies in medicine 43 (2019): 20-27.

2. Khoshpey, Basemeh, et al. "Effect of royal jelly intake on serum glucose, apolipoprotein AI (ApoA-I), apolipoprotein B (ApoB) and ApoB/ApoA-I ratios in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind clinical trial study." Canadian journal of diabetes 40.4 (2016): 324-328.

False