"Gülşah Öztürk Erten" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Gülşah Öztürk Erten" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Gülşah Öztürk Erten

Gülşah Öztürk Erten

Çocuklar neden anne ve babaya bağımlı olur?

30 Mayıs 2020

Bebekler dünyaya geldiğinde fiziksel ihtiyaçları dışında bakım veren kişiden dünyanın güvenli olduğuna dair duyguyu almak isterler. Bunun için ihtiyaçlarına zamanında ve yeterince cevap verilmesini beklerler. İhtiyaçları tutarlı bir şekilde karşılandığında artık dünya daha tahmin edilebilir bir yerdir. İsteklerinin kabul edildiğini, önemsendiğini gören bebeklerde güvenli bağlanma gerçekleşir.

Güvenli bağlanan çocuklarla yapılan araştırmalarda ise çocukların daha kolay yeni duruma uyum sağladıkları ve kaygı seviyelerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Bebek tarafından deneyimlenen bu ilk ilişki tarzı gelecekteki ilişkilerin de temelini oluşturacaktır.

Bağımsız çocuk yetiştirmek için nelere dikkat edilmelidir?

Bebekler davranışlar kadar kendisine bakım veren kişinin duygularını da çok iyi gözlemler ve içselleştirirler. Annelerin bu aşamada kendi duygularını iyi yönetebilmesi beklenir. Anneden ayrışma denemeleri çok erken dönemde başlar. Örneğin, emeklemeye başlayan bir bebek ilk denemelerinde arkasına bakmadan odadan çıkıp gidemez. Sık sık anne ile göz iletişimi kurmak ister. Burada annenin kaygısını kontrol edip, bebeğe devam etmesi için cesaret veren bakış ve davranışlarda bulunması bağımsız çocuk yetiştirmek için ilk adımlardan sayılabilir. Böylece anne olmadan da güven içerisinde dünyayı keşfedebileceğini öğrenir. Aynı şekilde olumsuz bir durumla karşılaştığında da anneyi izleyip, bunun ne kadar korkutucu olacağına dair gözlemler edinir. Annenin verdiği yoğun tepkilerle karşılaşırsa kaygısı seviyesi artar ve yalnız başına denemekten vazgeçebilir.

Bunlar yemek, uyku, giyinme ya da öz bakım becerileri gerektiren diğer davranışlarda da aynı şekildedir. Çocuğun denemesine ve yalnız yapmasına ne kadar fırsat verilirse bağımsızlığı o kadar gelişecektir. Aksi takdirde başta bunlar olmak üzere ileriki yaşlarda yapabileceği birçok şeyi kendi başına yapamayan ve kararlarını yalnız alamayan bağımlı çocuklar, gençler hatta yetişkinler haline dönüşeceklerdir.

Anne ve baba neler yapabilir?

• İlk ayrılık denemeleri için yuva ya da okul dönemini beklemeyin. İlk aylarından sonra küçük zaman dilimleri şeklinde bebeğinizden ayrı kalma alıştırmaları yapabilirsiniz. Hem annenin hem bebeğin güven ve ayrılık kaygıları ve duyguları erken çalışılması gereken bir konudur.

Yazının devamı...

Ebeveynler çocukları ile oynarken nelere dikkat etmeli?

8 Mayıs 2020

Ebeveynler çocuklarının oyunlarına dikkatli şekilde eşlik ettiklerinde onların iç dünyalarına inebilir ve yaşadıkları duyguları oyunlarında gözlemleyebilirler. Oyun, ebeveynlere çocuklarıyla tam olarak etkileşim kurmak için harika bir fırsat sunar. Peki, ebeveynler çocukları ile oynarken nelere dikkat etmelidir?

Oyunun kontrolünün çocuğunuzda olmasına izin verin

Oyunda çocuğun size rol vermesine, sizi yönlendirmesine fırsat tanıyın. Böylece karar verme becerileri gelişecek ve ihtiyaç hissettikleri konuyu oyunlarında tecrübe edeceklerdir. Çocuğun doğrudan anlatmakta zorlandığı durumlarda kendi seçimine bırakılmış oyuncaklar kendini ifade edebilmelerindeki en büyük yardımcılarıdır. Çocuk korku, kaygı, öfke ya da hayal kırıklıkları gibi duygularını ve yaşadığı olayları oyun ortamında tekrar yaratır. Defalarca aynı şeyi tekrar oynaması durumu içselleştirmesini sağlayacaktır.

Çocuğunuzun kendini yeterli hissetmesine destek olun

Çocuklar oyunlarında bağımsız hareket edebilmek, kendini yeterli ve güçlü hissedebilmek, yaşadığı kırılmaları telafi edebilmek isterler. Oyunlarda ebeveynler olarak kuralları çocuğun koymasına izin vermeli ve güç mücadelesinden kaçınmalısınız. Oyunlarda yaptığı denemeleri görmeli ve takdir etmelisiniz. Yapamadığı durumlarda ise müdahale etmek yerine denemesi için cesaretlendirmek daha uygun olacaktır.

Oyunda yaptıklarıyla ilgilendiğinizi ve keyif aldığınızı hissettirin

Bazen çocuklar oyunlarda size herhangi bir rol vermezler ancak onlarla birlikte olmanızı isterler. Bu durumlarda çocuğun yaptığı davranışları ona tekrar edebilirsiniz. Ayrıca okul öncesi çocukların sayıları, renkleri, kavramları öğrenmesi için de bu oyunlar fırsattır. Soru sormak yerine “demek kırmızı arabanı sarı arabanın yanına park ettin” gibi cümlelerle oyununa eşlik edebilirsiniz.

Yazının devamı...
Gülşah Öztürk Erten Kimdir?
Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans eğitimini 2008 yılında tamamlamıştır. Mezuniyeti sonrasında farklı eğitim kurumlarında psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmuş, ailelere yönelik çeşitli seminer ve eğitimler düzenlemiştir. Psikoterapi Enstitüsü’nde 3 yıl süren; teorik, formülasyon ve süpervizyondan oluşan ileri seviye psikoterapi eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Erten, Uzmanlığını Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji alanında tamamlamış, “Bağlanma tarzları ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki” konusunu incelemiştir. Yetişkinlikte yaşanan sorunların temelinin çocukluk ve ergenlik döneminde oluşmasından dolayı Erten’i, çok iyi iletişim kurduğu ve anladığı, çalışmaktan çok keyif aldığı ve başarılı olduğu “çocuk ve ergen terapilerinde” uzmanlaşmaya yöneltmiştir. Aynı zamanda bu alanda çalışan bir uzmanın aile bireylerinin kişilik yapılarını doğru değerlendirebilmesi açısından psikoterapi alanında da yetkinliğinin olması gerekliliğine inanmıştır. Aldığı eğitimlerle, sürekli kendisini yenileyerek ve geliştirerek bu alanda bilgi birikimini artırmıştır. Psikoloji alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen eğitim ve seminerlere katılmıştır ve halen teorik ve pratik bilgilerini zenginleştirmek için güncel eğitim programlarını takip etmektedir. Tüm danışanların kendilerine özgü bir ruhsal yapısı olduğunu ve terapi sürecinde tek bir yaklaşımın danışanı bütünüyle ele alamayacağını düşünerek terapilerinde Bütüncül Psikoterapi Yaklaşımını benimsemiştir. Gülşah ÖZTÜRK ERTEN, Oyun Terapisini etkin şekilde terapilerinde kullanmaktadır. Çünkü çocuklar, iç dünyasını sembollerle yansıtabildiği oyun terapilerinde olumsuz yaşantılarını yeniden yapılandırabilmekte, anlamlandırabilmekte ve değiştirme şansına sahip olmaktadırlar. Çocuklar bu terapilerde duygularını tecrübe ve ifade etmeyi öğrenirler, empati geliştirirler, özgüvenleri artar, kabullenme duygularını geliştirirler. Bununla birlikte geçmişte yaşanmış travmaların ya da etkisi travmatik olan olayların çözümlenmesinde çok etkili olan EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)yöntemini de uygulamaktadır. Gülşah Öztürk Erten, Kaygılar – Korkular - TSSB ve diğer Anksiyete Sorunları – Çocukluk Depresyonu - Dikkat Eksikliği ve DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) - Öğrenme Güçlüğü -Uyum ve Davranış Bozuklukları - Dürtüsellik / Impulsivite - Okuma ve Konuşma Bozuklukları – Özgüven Sorunları – Psikolojik Ağrılar, Çocukta Baş Ağrısı ve Karın Ağrıları – Boşanma Sonrası Adaptasyon Sorunları, Çocukta Duygusal bozukluklar - Çekingenlik /utangaçlık - Saldırgan davranışlar -Yalan söyleme - Sınav Kaygısı - Huysuzluk nöbetleri – İnatçılık- Enürezis (Alt ıslatma)- Enkoprezis (Dışkı kaçırma) - Yeme bozuklukları - Travma ve yas süreci - Çocukluk takıntıları ve obsesif kompülsif bozukluk vb. alanlarda çocuk, ergen ve ailelerine yönelik bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunmaktadır.