Uzmanlar LGS sorularını yorumluyor

Güncelleme Tarihi:

Uzmanlar LGS sorularını yorumluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2020 15:19

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin girdiği LGS bitti. Uzmanlar LGS sorularını ders ders yorumladı:

Haberin Devamı

BİLFEN ORTAOKULLARI UZMAN YORUMLARI
MATEMATİK:
Matematik sınavının ayırt ediciliği yüksek kolay soruların tercih edilmediği ve büyük çoğunlukla orta ve zor sorulardan oluşan bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Soruların birçoğunun analiz düzeyinde olması ve uzun işlemler gerektirmesi sınav süresinin doğru kullanılmasını zorlaştırdığı gibi günlük hayat becerilerini matematik dersi için doğru kullanan öğrencileri de ön plana çıkaracak. Matematik dersinin sınav için belirleyici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Sınavımızın yayımlanan örnek soruların içerisinden özellikle zor olanlarla benzer nitelikte olduğu görülüyor.

FEN BİLİMLERİ:
Fen bilimleri sınavı kazanımlara uygun sorulardan oluşuyor. Beklenen doğrultuda deney düzenekleri ile günlük hayattan farklı örnekleri içeren yorum gerektiren sorular ağırlıkta. Ayrıca yıl içerisinde yayımlanan örnek sorular ile sınav soruları paralellik gösteriyor. Soru metinleri gereksiz bilgilerden uzak olup öğrencileri yormadı. Sorular sıradan olmayıp araştırılarak özenle hazırlanmış. Özellikle Fen Bilimleri sınavı seçeneklerdeki çeldiriciler çok güçlü olup öğrencileri sıralamada etkili olacaktır.

Haberin Devamı

TÜRKÇE:
2020 LGS’de önemli bir bölümünü anlam bilgisi sorularının oluşturduğu Türkçe sınavında 'Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler, Sözel Mantık Muhakeme, Görsel Yorumlama ve Grafik Okuma' başlıklarından soru sorulurken Türkçe'nin kültürel birikimini taşıyan atasözü ve deyimlerle ilgili hiç soru sorulmadı. LGS ile Türkçe sınavına dahil edilen 'Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme' sorunlarının bu yıl da özellikle ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Dil bilgisi soruları ise doğrudan bilgi ölçmekten ziyade örnek sorularda olduğu gibi öncülde verilen bilgileri sorunun üzerinde yorumlayarak çözüme ulaşmayı gerektiren nitelikte. Sınava genel olarak baktığımızda soruların öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Özellikle A kitapçığı 1, 10 ve 12'nci soruların Türkçe sınavı için eleyici nitelikte. Sorular, öğrencilerin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektiriyor. Türkçe sınavı; okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisine aktif olarak kullanabilen, kelime hazinesi zengin öğrencilerin fark yaratacağı nitelikteydi. Bu sebeple kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında geliştiren öğrencilerimizin başarılı olacakları bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8'inci sınıf müfredatına ve öğretim programına uygun. Soruların dağılımı kazanımlara göre dengeli. Öğrencilerin tarihsel çıkarımlar yapmasını isteyen, akademik seviyesini ve yorum gücünü iyi ölçen sorulardan oluşan bir sınav. İyi bir tarih bilgisine sahip olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisinin iyi sorgulandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra sorular doğrudan bilgiyi sorgulayan değil öğrencinin tarihî bilgisini kullanmasını yani analiz etmesini isteyen sorulardan oluşmaktadır. Sınavda bir sorunun çözülebilmesi için birden fazla konuya hakimiyet gerektiren sorular yer almaktadır.

Haberin Devamı

Örneğin sınavda yer alan “Moskova Antlaşması” ile ilgili sorunun çözülebilmesi için; Gümrü Antlaşması konusuna hâkim olması; Doğu Cephesi hakkında bilgi sahibi olması; Sevr Antlaşması hakkında bilgi sahibi olması; Moskova Antlaşması’nın madde yorumlarının iyi biliniyor olması gerekiyor. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait yayınlanan örnek sorularda sorular sayfada yatay formatta verilirken LGS’de sorular sütunlu olarak verildi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde 'Kaza ve Kader' inancı ünitesinden 3 soru, 'Zekât ve Sadaka' ünitesinden 5 soru, 'Din ve Hayat' ünitesinden 2 soru olmak üzere toplam 10 soru soruldu. Sorular müfredata uygun. Sınav, orta ve zor seviyede olup çeldiricileri kuvvetli sorulardan oluştu. Sorular, okuduğunu anlamaya yönelik olup 8'inci sınıf müfredatındaki kavramları yokladı. Özellikle kaderle ilgili kavramları yoklayıcı sorunun bu sene sınavda belirleyici sorulardan olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerin sınavda muhakeme sorularını çözerken konuları çok iyi içselleştirmeleri beklenmiş.

Haberin Devamı

İNGİLİZCE:
LGS İngilizce testi MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlandı. Sınav tamamen MEB ders kitabı ile uyumlu. LGS sınavında İngilizce soruları MEB kitabında bulunan ilk 5 üniteden hazırlanmış olup ilgili ünitelere ait kazanımlar dengeli bir şekilde test edilmiş. Bununla birlikte sınavda A kitapçığında 3'üncü soru 2'nci ünite başlığı altında kazanım olarak 8'inci ünite kazanımını test eder nitelikte olduğu gözlendi. LGS’de İngilizce testi geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve bdikkat gerektiren sorulardan oluştu. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçüldü. Metin sorularında özellikle çıkarım yapabilme becerisi test edildi. Sınava hazırlık sürecinde çeşitli kaynaklardan kendi seviyelerinde bol bol kitap ve makale okuyan ve düzenli bir şekilde MEB ders kitabında bulunan hedef kelimeleri tekrar eden öğrencilerin LGS’de İngilizce dersinde başarılı olmaları beklenmektedir. 10 sorudan oluşan LGS İngilizce sınavı ağırlıklı olarak okuduğunu anlama ve çıkarım yapabilme sorularından oluştu. Sınavda tablo ve grafik yorumlama soruları da yer aldı. Özellikle bir soruda kuvvetli çeldirici verilmiş olup öğrencilerin dikkatleri test edildi. İngilizce sınavındaki soruların öğrencilerin verilen ifadeleri metne göre doğru çıkarım yaparak tamamlama ve tüm seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyup çeldiricilere düşmeden soruları cevaplamalarını gerektiren nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ YORUMLARI
TÜRKÇE:
Yeni sınav sistemine uygun ve pandemi sonrası alınan tedbirlerle birinci dönem konularını kapsayan LGS’de Türkçe soru tiplerinin geçen yıla ve MEB’in her ay yayımladığı örnek sorularla paralel olduğu söylenebilir. Türkçe soruları daha çok sözel mantık becerisine dayanan yeni nesil sorulardan oluşuyor. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerle kurgulanmış sorular, öğrencilerin hem dikkat becerilerini hem de üst düzey düşünme becerilerini ölçüldü. Grafik ve tablo şeklindeki görsel yorumlama soruları da öğrencilerin analiz ve sentez yeteneklerini ölçen ayırt edici sorular oldu. Dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren, konuya hakim öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği cevabı net olan sorular. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme becerilerine dayandırılmış metinler, sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de zamanı doğru kullanma becerisini gerekli kıldı. LGS Türkçe soruları kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hakim olmanın önemini ortaya koymuştur denilebilir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2020 LGS soruları incelendiğinde; MEB tarafından pandemi süreci dolaylısıyla öğrencilerin ilk üç üniteden sorumlu olduğu ve bu ünitelere ait kazanımların sınav sorularını oluşturacağı bilgisi verilmişti. 2020 LGS sorularının da bu doğrultuda oluşturulduğu görüldü. 'Bir Kahraman Doğuyor' ünitesinden 3, 'Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar' ünitesinden 4, 'Ya İstiklal Ya Ölüm!' ünitesinden de 3 soru sorulduğu ve böylece soru dağılımlarının dengeli olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz yıllara göre soruların daha uzun paragraflardan oluşması, öğrencilerin sorularda daha fazla zorlanmasına sebep olabilir. Ancak sorular açık ve nettir, cevaba kolay ulaşılabilir formatta sorular soruldu. Tartışmaya açık bir soru bulunmuyor. LGS de daha önce hiç sorulmamış olan Tanzimat Fermanı konusundan soru geldi. Sorular, MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşımaktadır. Ancak örnek sorularda yer alan beceri temelli harita yorumlama tarzında soru sınavda yer almadı. Bilgi, anlama (kavrama) sorularının çoğunlukta olduğu ve ayrıca öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri üst düzey beceriyi ölçen uygulama düzeyinde soruların da mevcut olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan LGS’lerde karşılaştığımız T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait kavram bilgisini direkt ölçen sorulara bu yıl yer verilmediği görüldü. Ancak kavramların öğrenciler tarafından bilinmesinin önemi, bazı sorularda veya seçeneklerde kavramların cümle içerisinde yer almasından kaynaklanıyor. Soruların seçeneklerinde yer alan hukuken sona erme ve milli egemenlik kavramları, temsiliyet kelimesi buna örnek gösterilebilir. Geçen yıllarda da görülen verilen bilgiler doğrultusunda alan çıkarımı yapılması istenen soruya bu sene de rastlanmadı. Bir soruda yer alan paragrafın ve başka bir soruda görülen Mustafa Kemal’in sözünün MEB ders kitabından alındığı göz önünde bulundurulduğunda ders kitabının düzenli takibinin yapılması gerektiğinin önemi de ortaya çıkıyor. Sınavda 1 tane olumsuz, 3 tane öncüllü soru yer aldı. Öncüllü sorulardan bazılarında öğrencinin doğru cevap olmayan öncülü elediğinde direkt cevaba gidebileceği görüldü. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, okuma becerisi gelişmiş olan, örnek soruları dikkate alan her öğrencinin kolayca çözebileceği bir sınav oldu.

İNGİLİZCE:
Bu yıl gerçekleştirilen LGS’de İngilizce soruları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında üst düzey düşünme becerilerini test eden sorulara daha az yer verildiği görüldü. MEB tarafından yıl boyunca yayınlanan örnek sorular ile LGS soruları karşılaştırıldığında, soruların zorluk derecesinin yayınlanan sorulara göre daha düşük olduğu gözlemlendi. Analiz ve yoruma dayalı sorulara bu yıl daha az yer verilirken, sınav soruları ağırlıklı olarak bilgi ve kavrama düzeyinde hazırlandı. Analiz ve yoruma dayalı, analitik düşünmeyi gerektiren soruların cevabı ise açık. Bu yılki LGS İngilizce sınavı, öğrencilerin soruların cevaplarını içeriği dikkatle okuyarak, kolayca tespit edebilecekleri, ezbere dayalı olmayan, geçmiş yıllardaki bilgileri ile yapabilecekleri, sarmal yapıda sorulardan oluşuyor. Geçmiş yıllara göre bu yıl, kelime bilgisini bire bir ölçen sorulara yer verildi. İngilizce dil bilgisini direk ölçen sorulara yer verilmezken, dil bilgisi daha çok okuma parçaları ve diyaloglarda kullanıldı. MEB tarafından yayınlanan örnek ve çalışma sorularında yer aldığı gibi, sınavda grafikli, okuma parçası ve diyalog içeren soru türlerine yer verildi. İlk dönemi kapsayan tüm konulardan soru çıktı. Sınavda tartışmalı soru bulunmamaktadır ve sorular öğrencilerin günlük hayatla ilişkilendirebilecekleri, iletişim becerilerini ölçen sorular içeriyor.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
Tüm sorular 8'inci sınıf kazanımlarından oluşuyor. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş. Sınav, daha çok öğrencinin yorumlama, çıkarım yapma becerilerini ölçüldü. Kader konusu ile ilgili soruda öğrenciler külli irade, cüzi irade, emek kavramlarını iyi karşılaştırarak ve metinde geçen ifadelere dikkat ederek doğru cevaba ulaşabileceklerdir. Sadaka-i cariye konusu ile ilgili soruda öğrencinin bu ifadeyi bilip yorum yapması gerekiyor.

FEN BİLİMLERİ: Sorular genel olarak MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve MEB Fen Bilimleri kitabına uygun olarak hazırlanmış, örnek soruların mantığıyla paralellik göstermektedir fakat genel b zorlayıcı değil. Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmış. Okuma, anlama ve çıkarım gücünün ölçüldüğü sorulara da yer verilmiş. Örnek sorularda değinildiği gibi grafik sorularına fazla değinilmemiş. Örnek sorularda yer almasına karşın sınavda ulaşılabilir soru tarzı yer almıyor. Deney sorularında genel olarak bilgi sorgulandı Sınavda yer alan 8 tane soru 2'nci üniten geldi. Sınav geçen yılın sınavına göre daha kolay sorulardan oluşuyor.

MATEMATİK: Soruların tamamına yakınında, öğrencilerin soruları somutlaştırarak daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmış. Bundan önceki LGS sınavlarında olduğu gibi matematik okur-yazarlığı yine ön plana çıkıyor. Soruların büyük çoğunluğunun MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik gösterdiği söylenebilir. Soruların anlatımında net ifadeler kullanılarak ve günlük hayatla ilişkilendirilerek daha rahat anlaşılması sağlanmaya çalışılmış. Taksonomik olarak çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soruların yoğun olduğu görülmekle beraber kavrama düzeyinden de sorular bulunuyor. Soruların çoğunda işlem adımlarının fazla olduğu ve bundan dolayı bazı öğrencilerin zaman kontrolü noktasında sıkıntı yaşadığı gözlemlendi.  Sınavın yarısının zor geri kalanının ise orta ve kolay güçlükte olduğunu söylemek mümkün. Soruların tamamı MEB tarafından belirtildiği gibi birinci dönem konularını kapsıyor ve soru sayılarının konulara göre dağılımının birbirine çok yakın olduğu göze çarpıyor. Matematik dersine ait testin zorluk düzeyinin önceki senelerden çok farklı olmadığı görüldü. Bundan dolayı sınavın belirleyici dersinin yine matematik olacağı öngörülebilir.

NESİBE AYDIN OKULLARININ YORUMLARI
MATEMATİK:
2020 LGS Matematik sorularının kazanımlara uygun,  dikkatli okunduğunda hızlı yorumlanabilen, hikâyeli anlatım tarzı ile kurgulanıp görsellerle desteklenerek günlük yaşam ile ilişkilendirilmiş sorular olduğu belirlendi. Soruların aynı zamanda kazanım bilgisi ile üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerilerini de ölçer nitelikte olduğu gözlemlendi. Sınav soruları, her ay düzenli olarak yayımlanan MEB örnek sorularıyla kazanım olarak örtüştü hatta bazı soruların benzer olduğu görüldü. Bir soru dışında diğer soruların tamamı görseller ile desteklendi. Üst düzey yorumlama ve analiz etme becerisi isteyen sorular bu sınavda da zorlayıcı olduğu için sayısal bölümde matematik belirleyici oldu. Bu sınav bize gösteriyor ki matematik sorularını doğru yorumlayan, zamanı iyi yöneten ve problem çözme becerisine sahip olan öğrenciler başarılı olacaktır.

TÜRKÇE:
Birinci döneme yönelik tüm kazanımların ölçüldüğü 2020 LGS Türkçe bölümünün, 2019 Liselere Geçiş Sınavından daha zorlayıcı olduğu gözlemlendi. Soru dağılımlarında bir sürpriz görülmeyen sınavın, aynı zamanda MEB’in yayımladığı örnek sorularla paralel hazırlandığı belirlendi. Önceki yıllarda gerçekleştirilen merkezi sınavlarda okuma – anlama kazanımlarına yönelik soruların ağırlıklı olarak sorulması geleneği, bu yıl uygulanan sınavda da değişmedi, ancak pek çok soruda muhakeme ve dikkat becerisi ön plana çıktı. Geçmiş yıllarda sorulan çoklu kazanım sorularına bu yıl da hiç yer verilmedi. Ancak görsel okuma sorularının geçmiş yıllara oranla ağırlıklı olarak kullanılması öğrencilerin analitik düşünceyi kullanma becerisini ön planda tuttu. İllerin plaka kodları üzerine kurgulanmış görsel okuma sorusu ve sözel mantık sorusu, sınavın belirleyici soruları oldu. Bu yıl da dil bilgisi soruları, öncüllerindeki bilgilendirici açıklamalarla verildi ve öğrencilerden verilen bu bilgileri uygulamaları istendi. Bu da sınavın, ezberci yaklaşımdan her geçen yıl biraz daha uzaklaşıldığı izlenimini yarattı.

FEN BİLİMLERİ:
Gündelik hayatla ilişkilendirilen Fen Bilimleri sorularının, MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara kısmi olarak benzediği gözlemlenmiştir. Kazanımlarda yoğun olarak vurgulanan Beceri temelli soruların, beklenen düzeyde gelmediği sınavda, çeldirici şıkların olmaması öğrencileri rahatlatmış, Fen Bilimleri testinin zorluk derecesini azaltmıştır. Görsellerle zenginleştirilen, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen soruların çokça bulunduğu sınavda, bilgiyi ezberleyen değil, okuduğunu anlayıp, anladığını aktarabilen öğrencilerin başarılı olacağı düşünülmektedir. Geçmiş yıllara nazaran öğrencileri zorlamayan ve sınav süresinden çalmayan Fen Bilimleri testinde kazanımların uygun olduğu fakat konuların eşit dağılmadığı gözlemlenmiştir.

İNGİLİZCE:
2020 LGS Yabancı Dil (İngilizce) sorularında, birinci dönem üniteleriyle ilgili bilgiye, okuduğunu anlamaya ve yorum yapmaya dayalı sorulara yer verildi. MEB’in açıkladığı ilk 5 üniteden soruların dengeli bir şekilde sorulduğu, çıkacak ünite listesinde yer almayan ‘Okuldaki sorumluluklarımız’ konusundan da soru geldiği görüldü. Yayınlanan örnek sorulardan farklılık gösteren ve öğrencilere moral veren sorulardan oluşan İngilizce bölümünde diyalog, davetiye, grafik okuma gibi soru tiplerinin yer aldığı gözlemlendi. İngilizce sorularının, geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi öğrencileri zorlamadığı ve belirtilen kazanımları ölçtüğü görüldü.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
2020 LGS’de soruların çoğunun yoruma dayalı oluşu dikkat çekerken her bir sorunun, bir kazanımı ölçtüğü görüldü. Öğrencileri çelişkiye düşürecek herhangi bir soruya rastlanmayan sınavda, soruların çoğu kazanım ağırlığı yüksek olan “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesinden geldiği gözlemlendi.  2020 LGS, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, geçtiğimiz yıllarda uygulanan merkezi sınavlar ve yıl boyunca yayınlanan örnek sorularla benzerlik gösterdi. Yıl boyunca MEB tarafından harita yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik soru örnekleri yayınlandı; ancak 2020 LGS’de bu tarzdaki sorulara rastlanmadı. Soruların tamamı anlama ve kavrama düzeyinde olduğu için, okuduğunu anlayıp, bilgileriyle harmanlayarak yorumlayabilen öğrencilerin zorlanmadığı kanaatindeyiz. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
Soruları beklediğimiz gibiydi. Soruların kazanımlara uygun, yoruma dayalı olduğu ve yorumlarken bilgiyi de kullanmayı gerektiren sorulardan oluştuğu gözlendi. Her bir sorunun, bir kazanımı ölçtüğü görüldü. Kader ile ilgili kavram sorusunda öğrencilerin zorlandığını düşünüyoruz. Diğer sorular açık, anlaşılır ve beklendiği gibiydi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında örgün eğitime ara verilmesinin ardından uyguladığı online eğitim sistemiyle Türkiye’ye rol model olan Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, uzaktan eğitim sürecini başarıyla tamamlayan ve dinlenmeyi fazlasıyla hak eden öğrencilerin, puanların açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde hedeflerini doğru belirleyerek karar vermeleri gerektiğinin altını çizdiler.

NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARININ YORUMLARI:
TÜRKÇE:
Bu yıl Türkçe soruları MEB'in örnek soruları ile örtüşmüş. Ancak sınav sorularının kurgulanması geçen yıllardan farklı. Geçen yıllardan birbirine benzer sorulardan oluşan Türkçe sınavı bu yıl öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği sorularla birlikte eleyici sorulara da yer verilmiş. A kitapçığında 1'inci (sözcükte anlam), 10'uncu (grafik yorumlama), 15'inci (grafik-görsel yorumlama), 13'üncü (sözel mantık)  ve 6'ncı (grafik yorumlama-anlam bilgisi) sorular  öğrencinin yorum çıkarım değerlendirme ve karar verme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmış. Bu sorular aslında öğrencinin Türkçe birikimi ile birlikte disiplinler arası düşünme becerilerini ölçüyor.

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
Ağırlıklı olarak MEB'in yayınladığı örnek sorulara benzer bir sınav hazırlanmış. Ancak örnek sorularda sıkça verilmiş olan görsel okuma (harita, afiş, grafik) sorularına yer verilmemiş. Genel olarak öğrencilerin çok zorlanacağı bir sınav değil. Eleyici sorunun A kitapçığındaki 8. soru olduğu söylenebilir. Bu soruda öğrenicinin okuduğu bilgiyi yorumlayıp çıkarım yapmasını ve karar vermesini gerektiriyor.

İNGİLİZCE:
İngilizce soruları ise bu yıl yayınlanmış örnek sorulardan ve geçen yılki yapılan sınavdan daha kolay olduğu görülüyor. Öğrencilerin nispeten zorlanacağı A kitapçığı 9'uncu ve 10'uncu sorular var. İki soru kolay olmakla birlikte işlenmemiş olan 8'inci üniteden sorulmuş.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
Ağırlıklı olarak yorum soruları sorulmuş. Öğrencileri zorlayabilecek soru A kitapçığı ikinci sorudur. Öğrencinin bu soruyu çözebilmesi için Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi ile ilgili temel kavramların anlamını bilmesini gerektirmiştir. Genel anlamda kolay öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği bir sınav olmuş.

MATEMATİK:
Matematik sorularını doğru ve anlayarak okuyan, işlem basamaklarını atlamayan ve işlem becerisi yüksek olan öğrenciler çözebilir. Ayrıca sınavın eleyici soruları için öğrencinin düşünme ve karar verme yetisinin yüksek olması gerekiyor. A kitapçığı 9'uncu soru: Kara köklü ifadelerle ilgili sorunun çeldiricileri güçlü. 17'inci soru: Çarpanlar katlar verilen bilgi dikkatli okunmazsa cevap tek şıkka gider. 18'nci soru: Üslü sorularda toplama çıkarmayla ilgili el oyalayan bir sorudur. 19'uncu soru:Çebirsel ifadelerle ilgili soru çok iyi düşünmesi ve çıkarım yapmasını gerektiriyor. Bu 4 sorunun öğrencileri zorlayacağını düşünüyoruz. Birinci dönemde sadece matematik işlendiği için geometri sorusu yok. Geçen yıllarla karşılaştırıldığında öğrencileri daha çok zorlayacak bir sınav olmuş.

FEN BİLGİSİ:
Fen bilimleri soruları MEB'in yayınladığı örnek soruların çok benzerleri sorulmuş. Genel anlamda geçen yıldan çok kolay olmakla birlikte öğrencilerin zorlanacağı sorular A kitapçığı 6'ncı soru, öğrencinin 6'ncı ve 7'nci sınıf bilgilerini sorgulayan bir soru olmuş. Yine 9'uncu soru da öğrencileri zorlayacak bir soru olmuş. 4'üncü ünite olan madde ve endüstriden daha çok  kazanım olmasına rağmen daha az soru sorulmuş.

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARININ LGS DEĞERLENDİRMESİ:
TÜRKÇE:
2020 LGS Türkçe soruları, MEB'in Türkçe öğretim programına ve birinci dönem ile sınırlandırılan LGS konu ve kazanımlarına uygun oluşturulmuştur. LGS Türkçe sorularının, beklenen uzunlukta ve yoruma dayalı olduğu her ay düzenli yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülüyor. Okuma becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu sınavda; görsel ve tablo yorumlama, söz sanatlarını tespit etme, cümlenin ögelerini ayırt etme, fiilimsinin cümledeki işlevini kavrama ve metni yazım ve noktalama işaretlerine göre düzenlemeye yönelik sorular geldi. Geçen yılki sınavla kıyaslandığında sınav soruların bazılarının ayırt edicilik düzeyi daha yüksekti. Sorular temelde okuduğunu anlama, yorumlama, değişkenler arasında ilişki kurabilme ve bilgiyi kullanma becerisini ölçmüştür. Her soruda farklı bir beceri yoklanmıştır. Çıkarım yapma, metin yorumlama, akıl yürütme, tablo yorumlama ve muhakeme gücünü kullanabilme bu becerilere örnek verilebilir. Üst düzey dikkat gerektiren “İllerin plaka kodları tablosu” ile ilgili soruda okuduğunu anlama, analiz etme, çıkarım yapma gibi farklı beceriler ölçülmüştür. Şifreleme sistemiyle ilgili görsel yorumlama sorusunun da ayırt edici nitelikte olduğu görülmektedir. 'İş Planı Tablosu'nda da hem iş ve işlem basamaklarını takip edebilme hem de metnin içeriğini yorumlayabilme harmanlanmış. Günlük hayatla ilişkilendirilen Türkçe sorularında zaman yönetimi, dikkat çeken en önemli özelliktir.

MATEMATİK:
2020 LGS’ deki Matematik soruları, MEB birinci dönem müfredatına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayınlanan MEB örnek sorularıyla; 2020 LGS soruları, içerik ve tarz olarak benzerlik göstermektedir. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Anlatımı açık, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur. Matematiksel işlem becerisini ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav olmuştur.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
2020 LGS MEB tarafından yayımlanan öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeyde hazırlanmıştır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları genel itibariyle okuduğunu anlayan, öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır. Sorular, MEB’in yıl içinde yayımladığı örnek sorular ve çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ve kavram bilgisini ölçer niteliktedir. Sınav ilk üç ünitemizin kazanımları doğrultusundadır ve soruların ünitelere dağılımı dengelidir. Görsel veri okuma becerilerini ölçen sorulara yer verilmemiştir. Geçtiğimiz yıllardaki sorular ile bu yıl çıkan soruları karşılaştırdığımızda verilen metinlerin daha uzun olduğu, metinlerin içindeki anahtar kavramlara daha çok yer verildiği gözlemlenmiştir.

İNGİLİZCE:
İngilizce sorularının çok basit ve anlaşılır düzeyde olduğu görülmüştür. Kelimeleri çalışmış öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olmadığını düşünüyoruz. Soruların yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır, yorumlamaya çok fazla ihtiyaç duyulmayan sorular olduğunu söylemek doğru olacaktır. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan kelimelere çalışan öğrenciler sınavı kolay geçirmişlerdir. Sadece üç sorunun olumsuz ifadeler taşıyan soru kökleri ile öğrencilerin dikkati ölçülmüştür. Sınavda öğrencileri zorlayacak bağlamsal soru tipleri yoktur. MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile kıyaslandığında öğrencinin yorumlamasına yönelik sadece bir tane grafik okuma sorusu bulunmaktadır. Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil bilgisi yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülmüştür. Ancak, İngilizce Dersi Öğretim programına göre 8.sınıf öğrencilerinin, 5 ve 7'nci sınıf düzeyinde edinmiş olmaları gereken kazanım, testin bir sorusunda karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu kazanım 8'inci sınıf müfredatında ünite 8'in kazanımını ve konusunu (Expressing obligation, school rules) daha çok içermektedir. İngilizce testinde cevabı olmayan ve çeldiricisi yüksek soru bulunmamaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
LGS'de din kültürü ve ahlak bilgisi branşına ait soruların ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Öğrencilerimiz sınavda bilgi ile birlikte daha çok yorum düzeyi yüksek sorularla karşılaştılar. Sınavın birinci dönem konularından oluştuğu, ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, -MEB tarafından yıl boyunca yayınlanmış olan sorulara göre- zorluk derecesi daha kolay olduğu görülmektedir. Sorularda verilen metin ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ve dolayısıyla düşünsel beceri ön plandadır. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde anlaşılır tarzdadır. Sınavdaki bir sorunun zorluk derecesi yüksek olup öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir. Sorular öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakındır.

FEN BİLİMLERİ:
Fen bilimleri sınav soruları; MEB'in açıklamasında yer aldığı gibi sadece ilk dönem konularından ve ilk dönemin tüm ünitelerinden sorulmuş olup, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, tablo ve grafiklerin yer aldığı, görsel içerikli sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır. Soruların konu dağılımlarına baktığımızda kazanım sayısının da fazla olmasına bağlı olarak “DNA ve Genetik Kod” ünitesine 8 soru ile ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Diğer ünitelerden de Mevsimler ve İklim 3 soru, Basınç 5 soru ve Madde ve Endüstrisi’nden 4 soru sorulmuştur. Bitkilerde çiçek organlarına genlerin etkisinin sorgulandığı tablo sorusu, deney tüpündeki bileşiğin ısıtılarak kibrit alevinin parladığını gözlemlediğimiz soru ve bezelyelerin tohum şekillerinin sorgulandığı kontrollü çaprazlama  soruları nispeten diğer sorulara göre çeldiricileri güçlü sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Sorular MEB'in yayımlamış olduğu örnek soru ve illerin çalışma soruları ile benzerdir. Müfredat ve kazanımlara hakim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur.

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARININ LGS DEĞERLENDİRMELERİ ŞÖYLE:
TÜRKÇE:
2020 LGS Türkçe soruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk dönem kazanımlarını içermektedir. İlk dönem kazanımları dışında soru sorulmamıştır. Soruların konu dağılımı 'Sözcükte Anlam, Söz Sanatları, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık- Muhakeme, Görsel ve Grafik Yorumlama, Metin Türleri, Fiilimsi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Cümlenin Ögeleri' şeklinde. 2020 LGS Türkçe sorularının sene içinde MEB’in ay ay yayınladığı örnek sorularla örtüştüğü görülüyor. Daha önce de öngörülerimize dayanarak belirttiğimiz gibi görsel yorumu ile sözel mantık kazanımlarının birleştirilerek verildiği sorular göze çarpıyor. Sorularda son zamanlarda MEB’in özellikle üstünde durduğu, soru ile birlikte gerekli öncülü verme üslubu da dikkat çekti. Yine ön plana çıkan bir diğer husus ise görsel ve güncel hayatla ilişkilendirilebilecek soruların bu sınavda da yerini almış olmasıdır. Zorluk derecesi olarak orta zorlukta olduğunu ifade edebiliriz. Zaman alabilecek sorular olmak ile birlikte kısa sürede çözülecek sorularda bulunmaktadır. Kurumumuzun soru üslubu ile örtüşen sorularda okuduğunu doğru yorumlayabilen her öğrencinin sonuca ulaşabileceğini belirtmek isteriz. 

MATEMATİK:
2020 LGS Matematik sorularını beklendiği gibi; çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kare köklü ifadeler, veri analizi, basit olayların olma olasılığı ve cebirsel ifadeler ve çarpanlara ayırma konuları oluşturdu. Sınav yaklaşık olarak; çarpanlar ve katlar yüzde 15, üslü ifadeler yüzde 20, kare köklü ifadeler yüzde 25, veri analizi yüzde 10, olasılık yüzde 15, cebirsel ifadeler yüzde 15 dağılımıyla uygulandı. Kare Köklü ifadeler ve Üslü İfadeler konularının her konunun içerisinde ek kazanım olarak kullanılabilirliği, bu dağılımda beklenti düzeyinde farklılık yaşanmamasını sağladı. Sorular, geçtiğimiz yılların LGS sorularıyla yapılabilirlik boyutunda paralellik gösterdi. Soruların tamama yakını, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi düşünmeye sevk eden, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, az işlem çok yorum gerektiren sorulardan oluştu. Fakat sınavda işlem gerektiren soruların varlığı da olasılık ve veri analizi konularında özellikle göze çarptı. Sınav geçtiğimiz yılların LGS sorularıyla paralellik göstermenin yanı sıra MEB’in, online süreçte yayımladığı örnek sorular ve il bazında yayımlanan deneme sınavlarıyla da benzerlik taşıdı. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, soruların dili net ve anlaşılırdı, beklendiği gibi okuduğunu anlamayı, doğru yorumlamayı ve elbette ki gerekli kazanım pratiği ile temel kazanımları doğru uygulamayı gerektiren bir sınavdı. Okuduğunu anlayıp doğru yorumlamayı gerektiren soruların varlığı, sınav süresinin doğru kullanılmasının önemini bu sınavda bir kez daha gösterdi.

FEN BİLİMLERİ:
2020 LGS fen bilimleri dersinden üç soru mevsimler ve iklim ünitesinden, sekiz soru DNA ve genetik kod ünitesinden, beş soru basınç ünitesinden, dört soru madde ve endüstri ünitesinden sorulmuştur. DNA ve genetik kod ünitesine ağırlık verilmiştir. Sınav MEB’in yayınladığı örnek sorulara ve MEB’in sınırladığı kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular bulunmaktadır. Soruların dili açık ve nettir. Okuduğunu anlama gücüne sahip öğrencilerin zorlanmayacağı orta seviyede bir sınavdır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, birinci dönem konularından müfredata uygun olarak sorulmuştur. Bilgi, kavram ve daha çok yorum ağırlıklı sorulardır. Bir kahraman doğuyor ünitesinden üç, milli mücadele ünitesinden dört, ya istiklal ya ölüm ünitesinden aç soru yer aldı. Seçeneklerde çelişki yaratacak cümle ve kelime bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin bilinç düzeyine uygun sorular sorulmuştur. Orta düzeyde bir sınavdır. Dikkatli okuma ve bilgiyi yorumlamaya yönelik bir sınav olduğunu belirtebiliriz.

İNGİLİZCE:
2020 LGS İngilizce soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur ve sorular MEB'in belirlediği, öğrencilerin sorumlu olduğu ilk beş üniteden sorulmuştur. Müfredata göre ağırlıklı olarak 'Friendship' ünitesinden üçer soru, kalan ünitelerden birer ikişer adet soru sorulmuştur. Sorular gramer yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ölçen ve grafik sorularından oluşmaktadır. Sınavda üç adet olumsuz köklü ve bir adet sarmal yapıda soru vardır. Sınav hakkında genel değerlendirmemiz; sınav müfredat dışına çıkılmamış, sarmal yapıda sorulardan oluşmuştur. Soruları dikkatli okuyan ve doğru çıkarım yapan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. Geçen yıllarda uygulanan sınavlar ile kıyaslandığında kolay bir sınav olduğu yönündedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları orta düzey zorluktadır. Ağırlıklı olarak bilgi değil yorum sorularına yer verilmiştir. Geçen seneye göre paragraf soruları uzun tutulmuştur. Soru  metinleri açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimize sıklıkla vurguladığımız kavram sorularına (sadaka-i cariye, külli irade ve cüz-i irade ) sınavda yer verilmiştir. Denemelerimizde sıklıkla yer verdiğimiz Hz. Musa sorusu, sınav soruları arasında yerini almıştır.

GEN GELECEK NESİLLER KOLEJİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİN YORUMLARI:
TÜRKÇE:
2020 LGS Türkçe soruları, MEB ilk dönem kazanımlarını içermektedir. İlk dönem kazanımları dışında soru sorulmamıştır. Soruların konu dağılımı 'Sözcükte Anlam, Söz Sanatları, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık – Muhakeme, Görsel ve Grafik Yorumlama, Metin Türleri, Fiilimsi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Cümlenin Ögeleri' şeklindedir. Türkçe sorularının sene içinde MEB’in ay ay yayınladığı örnek sorularla örtüştüğü görülmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi görsel yorumu ile sözel mantık kazanımlarının birleştirilerek verildiği sorular göze çarpmaktadır. Sorularda son zamanlarda MEB’in özellikle üstünde durduğu, soruyla birlikte gerekli öncülü verme üslubu da dikkat çekmiştir. Yine ön plana çıkan bir diğer husus ise, görsel ve güncel hayatla ilişkilendirilebilecek soruların bu sınavda da yerini almış olmasıdır. Zorluk derecesi olarak orta zorlukta olduğunu ifade edebiliriz. Zaman alabilecek sorular olmakla beraber, kısa sürede çözülecek sorular da bulunmaktadır.

MATEMATİK
Matematik soruları, MEB ilk dönem konularından birden fazla kazanımla ilgili seçici sorular bulunmaktadır. Sorular iyi okuma, doğru anlama, doğru yorum yapma ve işlem becerisi gerektiren sorulardır. Ayrıca, öğrencilere zaman sorunu yaşatacak sorulardır. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, renkli görsellerle zenginleştirilmiş analiz ve sentez becerisi isteyen, örnek sorularla ilişkilendirilmiş yapıdadır. Sınavda 4 soru kolay, 6 soru zorlayıcı, kalan sorular ise ortanın üzerinde sorulardır. Bu sorulardan özellikle 2 tanesi çok yoğun işlem gerektirmektedir.Geçmiş yıllardaki matematik sorularına göre zor bulunan sınavın bu bağlamda belirleyici bölümü matematik olmuştur.

FEN BİLİMLERİ
DNA ve genetik kod ünitesine ağırlık verilmiş olan fen bilimleri sınavı, MEB’in sınırladığı kazanımlara ve yayınladığı örnek sorulara uygun olarak hazırlanmıştır. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren; tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular yer almıştır. Soruların dili açık ve nettir. Fen Bilimleri soruları, okuduğunu anlama gücüne sahip öğrencilerin zorlanmayacağı, orta zorluk derecesinde bir sınav olduğunu belirtebiliriz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ilk dönem kazanımları doğrultusunda çıkan sorular, MEB’in yayımladığı örnek sorulara benzerlik gösterdi. Uzun paragraf halinde hem öğrencilerin kavram bilgisini yoklayan hem de paragrafı yorumlama gücünü ölçen sorulara yer verildi. Ayrıca sorular açık ve net tarzda hazırlanarak bilgiyi sorgulamanın yanı sıra yorumlama yeteneği de gerektirmiştir. Ancak sınavda harita sorusuna yer verilmemiştir. Sınavda, Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 3, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ünitesinde 4 ve Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinden 3 soru yer almıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
LGS din kültürü ve ahlak bilgisi branşına ait sorular tamamen öğrencinin algısını ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikteydi. İlk dönem kazanımları doğrultusunda soruların yer aldığı, ezber ve bilgi sorularının ön planda olmadığı bir sınavdı. Sorular MEB’in yayımladığı örnek sorularla benzerlik göstermiştir. Sınavda ilk 3 üniteden soruların yer aldığı ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmüştür. Ayrıca sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere de dayalıdır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylarla konular arasındaki ilişki ön plandaydı. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluğu sıkılmadan okunabilecek ve anlaşılır tarzdaydı. Bazı soruların zorluk derecesi yüksek olup, öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir. Belirleyici sorunun Kader ve Kaza ünitesinden geldiği söylenebilir.

İNGİLİZCE:
2019-2020 LGS İngilizce soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlarına uygundur ve sorular 8. Ünite ‘Chores’ hariç, 1. Dönem konu ve kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Soruların tamamı kolay düzeyde, rahat çözülebilecek sorulardır. ‘Friendship’ Ünitesinden 3 adet soru, ‘Teenlife’ ünitesinden 1 adet, ‘In the Kitchen’ Ünitesinden 2 adet, ‘On the Phone’ ünitesinden 2 adet, ‘The Internet’ ünitesinden 1 adet soru sorulmuştur. 9 adet soru 1. Dönem konu ve kazanımlarından, 1 soru ise 2. Dönem konusu olan 8. Ünite ‘Chores’ konusundan hazırlanmıştır. Bu soru, 7. Sınıf kazanımlarından yola çıkılarak hazırlanmış olup, sarmal yapıda, öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği kolay bir sorudur. Tüm sorular ezbercilikten uzak, okuduğunu anlama sorularıdır. Sınav soruları geçen yıllara göre kolay olmakla birlikte, soru kökleri olumsuz olan 3 soru dikkate alındığında bu sorular öğrencilerin dikkatini ölçmekte, hata yapma ihtimallerini arttırmaktadır. Sınavda öne çıkan diğer bir nokta ise, geçen senenin sınavından farklı olarak bu sene sadece 1 grafik sorusu sorulmuş olmasıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!