Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş Yazarın Tüm Yazıları

Testis torsiyonu

1dk okuma

Testisler sperm ve erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun yapıldığı yerdir. Testisler erkeklerde penisin altında skrotum adı verilen deri poşunun içinde sağ ve sol tarafta yer alan organlardır. Testisin kanlanması spermatik kord içerisindeki damarlar sayesinde gerçekleşir. Spermatik kord karın içinden başlayıp skrotuma kadar ilerleyip testis ile bağlantılı olan bir yapıdır.

Haberin Devamı

Testis torsiyonu testisi çevreleyen doku ve bağların gevşek olması nedeniyle testisin kendi etrafında rahatlıkla dönüp, spermatik kordun da sıkışması ile testislere giden kan akımı kesilir. Beslenmesi sağlamayan testis dokusu da zamanla canlılığını yitirir.

Testis torsiyonu erkek bebeklerde ve ergenlik dönemindeki erkeklerde daha sık olmak üzere erişkinlerde de görülebilen bir durumdur. Her yıl 25 yaş altındaki 4000 erkek hastanın 1 tanesinde testis torsiyonuna rastlanmaktadır. Sıklıkla sadece sol taraftaki testiste torsiyon görülmektedir %2 hastada ise hem sağ hem sol tarafta görülebilir.

Testis ağrısı ile acile başvuran hastaların hemen tanı alıp, acil tedavi edilmesi büyük önem taşır. Tedavide zaman kaybının yaşanması testis kaybı ya da kısırlık ile sonuçlanabilir. Yenidoğan ve ergen erkeklerde testis kaybının en sık nedeni testis torsiyonudur. Hastalarda ağrı başladıktan 6 saat sonra testiste canlılık kaybı olmaya başlar.

TESTİS TORSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Haberin Devamı
 • Aniden olan tek taraflı testis ağrısı
 • Ağrı başladıktan sonra skrotal ya da kasık bölgesinde şişlik görülmesi
 • Testisin içinde olduğu skrotum derisinde kızarıklık ve ısı artışı olması
 • Bulantı-kusma olması
 • Kremasterik refleksin kaybolması (uyluğun iç tarafına uyarı verilmesiyle testislerin yukarı doğru pozisyon değiştirmesi)
 • Torsiyone olan taraftaki testisin diğer testis ile aynı hizada olmaması

Testis torsiyonu tanısı için hastanın şikayetleri ve hastanın muayenesi yeterlidir. Emin olunmadığı durumlarda ve zaman kaybına yol açmayacaksa testis doppler ultrasonu yapılarak kan akımı değerlendirilmesi yapılabilir.

TESTİS TORSİYONU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ekstravajinal torsiyon ve intravajinal torsiyon olmak üzere iki çeşit torsiyon vardır. Ekstravajinal torsiyon tüm testis torsiyonlarının yaklaşık %5’idir. Sıklıkla anne karnındaki ve yenidoğan bebeklerde görülen torsiyon çeşididir. Testisin anne karnındaki gelişim süresinde, testislerin olması gerektiği yer olan skrotuma yerleşmesi sırasında olan gevşek bağlanma nedeniyle testisin kendi etrafında dönüp torsiyon gelişmesidir.

İntravajinal torsiyon ise testis ile testisin çevresinde yer alan tunica vajinalis ile ilişkili problemler nedeniyle testisin skrotum içerisinde rahatlıkla dönebilmesi sonucu oluşur. Bell clapper deformitesi denilen, doğuştan gelen bir problem en sık nedenidir. Testisin skrotuma tutunmasını sağlayan bağlarda problemler olmasıdır. Erkeklerin yaklaşık %12’sinde görülebilen bir bozukluktur.

TESTİS TORSİYONU NEDEN OLUR?

Haberin Devamı
 • Testislerin skrotuma inip yerleşmeleri sırasında sağlam şekilde tutunmanın sağlanamaması
 • Bell clapper anomalisi
 • Ergenlik döneminde testislerde ağırlık ve hacim artışı olması
 • Spermatik kord içindeki kaslar olan kremastrik kasların ani kasılmaları
 • Testis tümörü olması

TESTİS TORSİYONU NASIL TEDAVI EDILIR?

Testis torsiyonu şüphesi olan hastalar vakit kaybedilmeden üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidirler. Tanı kesinleşirse hastalar hemen acil ameliyata alınmalıdır. Hastalarda ağrının başlamasından sonraki 4-8 saatlik süre testisin canlılığının korunması, testiste kalıcı hasar kalması hususlarında çok önemlidir. Öncelikle ameliyat hazırlığı için beklenirken, vakit kaybetmemek için, elle düzeltme ile testisler normal pozisyonuna döndürülmeye çalışılır. Sonuç başarılı olsun ya da olmasın her halükarda hastalar cerrahiye alınır. Ameliyata alınan hastaların eğer testisleri canlı görünümde ise testis organı çıkarılmayıp, skrotuma sabitlenir yani orşiopeksi ameliyatı yapılır. Eğer testis dokuları siyah görünümde yani nekrotik ise testis organının çıkarıldığı orşiektomi ameliyatı yapılır. Testis torsiyonu ile gelen hastaların yaklaşık %39-71’ine orşiektomi ameliyatı yapılması gerekmektedir.