GeriYakup Yıldırım Omurga eğriliği (Skolyoz) nedir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Omurga eğriliği (Skolyoz) nedir?

Omurga eğriliği (Skolyoz) nedir?

Omurgamız ana taşıyıcı iskelet yapılarından birisidir ve hareketli bölümünü 24 omur kemiği oluşturur. Bu kemiklerin oluşturduğu eksenin ortasından merkezi sinir sistemi olan omurilik geçer.

Skolyoz toplumda %2-4 oranında, kısmen sık olarak görülen bir deformitedir. Kadınlarda, erkeklere göre görülme sıklığı 8-10 kata kadar çıkmaktadır. Herhangi bir genetik veya ailesel geçişi bilinmemektedir. 

10-16 YAŞ ARALIĞINDA SIK GÖRÜLÜYOR

Skolyozun farklı tipleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en sık görüleni, hızlı büyümenin olduğu ergenlik dönemindeki “adolesan idiopatik skolyoz” denilen tipidir. Bu skolyoz tipinde altta yatan bir sebep bulunmamaktadır ve 10-16 yaş aralığında sıklıkla görülmektedir. Hızlı büyümenin olduğu bu dönemde tespit edilen skolyozun yakından takip edilmesi ve gerekirse tedavi edilmesi gerekir çünkü büyümeyle birlikte skolyozda da artışlar sık görülmektedir.

Diğer bir skolyoz tipi ise serebral palsi gibi sinir sistemi hastalıklarıyla beraber görülen “nöromüsküler skolyoz”dur.

Bir diğer skolyoz tipi ise doğuştan görülen “konjenital skolyoz”dur. Bu skolyoz tipinde omurgada ciddi yapısal problemler bulunur ve hızlı ilerlemesi nedeniyle çok erken müdahaleye ihtiyaç duyabilen bir skolyoz tipidir.

SKOLYOZ GENELDE BEL VE SIRT AĞRISI YAPMAZ

Ergenlik döneminde görülen skolyoz tüm skolyozların yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır. Bu skolyoz tipinde deformite, ayna karşısında ergen tarafından veya ailesi tarafından fark edilmektedir. Dik durma sırasında omuzlarda seviye farkı veya eğilme sırasında kürek kemiklerindeki asimetrik görünüm dikkat çekicidir ve genelde doktora getiren sebeplerdendir. Sanılanın aksine, skolyozun bel ve sırt ağrısı yapması son derece nadirdir. Bu nedenle, ağrısı olmayan ve asimetrik duruşu bulunan bir ergeni dikkate almamak yanlıştır.

SKOLYOZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Skolyoz her ne kadar sık görülen bir problem olsa da, cerrahi tedaviye ihtiyaç ancak %10’luk bölümünde görülmektedir. Ergenlik döneminde tespit edilen skolyozlarda hızı artış olabileceği için yakın takip gereklidir. 25 derece altındaki skolyozda ergenlik dönemi bitene kadar 3-6 aylık film takipleri gereklidir. Bu dönemde yapılan yüzme, sportif faaliyetler ve fizik tedavi egzersizleri oldukça önemlidir. 25-45 derece arasında korse kullanımı önerilmektedir. Korse kullanımı sırasında da yine egzersiz programlarının takibi tedavide önemli yer tutmaktadır. 45 derecenin üzerindeki skolyozda cerrahi tedavi gerekebilir. Bu tedavi yöntemlerinin sınırları keskin değildir ve hastadan hastaya farklılık gösterebilir. 

False