Boşanmada maddi tazminat hususu

Evlilik kurumunun boşama ile neticelenmesi halinde eşler maddi veya manevi yönden zarar görebiliyor.

Haberin Devamı

Sevgili Hürriyet Aile okurları,

Aile Hukuku ve boşanma olgusu ile ilgili yazılarımı sizlerle paylaşırken bu haftaki yazımda boşanma olgusunun fer’isi niteliğindeki maddi tazminat talebi, maddi tazminat talebinin ödeme şekli, tarafların kusurları ile ilgili püf noktalara kısaca değinmek istedim.

Evlilik kurumunun boşama ile neticelenmesi halinde eşler maddi veya manevi yönden zarar görebiliyor. Maddi zarar boşanma nedeniyle eşlerin mevcut veya beklenen menfaatlerinin zarar görmesidir. Burada kastedilen sahip olduğu veya ilerde sahip olmayı beklediği maddi bir menfaati boşanma nedeniyle zarara uğrayan eş kusursuz veya daha az kusurlu olmak kaydıyla diğer eşten maddi tazminat talep edebilir. Maddi tazminata hakim ancak talep halinde karar verebilir. Şartlar oluşsa dahi talep edilmeden hâkim maddi tazminata karar veremez. Maddi tazminat talebinde bulunan eş kusursuz veya daha az kusurlu olmalıdır. Kusuru diğerinden fazla olan eş maddi tazminat talebinde bulunamaz. Maddi tazminatta eşlerin sosyo-ekonomik durumları, yaşam standartları, eğitimleri vs. dikkate alınır.

Maddi tazminat kanunda belirtildiği üzere toptan veya irat olarak ödenebilir. İrat yani periyodik taksitlerle ödenmesine karar verilen maddi tazminat alacaklı tarafın evlenmesi veya ölümü halinde sona erecektir. Ayrıca alacaklı tarafın ahlaksız bir hayat sürmesi, evlenmeden evli hayatı yaşaması vs. gibi sebepler söz konusu olursa hakim kararı ile tazminatın ödenmesine son verilir. Ancak tazminatın toplu ödenmesi durumunda belirttiğimiz hükümler geçerli değildir. Tarafların mali durumları dikkate değer ölçüde değişirse tazminatın yeniden belirlenmesi için hâkime başvurulabilir. Maddi tazminat talebi boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi dava sonrasında yeni bir dava yoluylada talep edilebilir.

Haberin Devamı

Maddi tazminat talebinde faize ancak talep halinde karar verilir. Bu nedenle taraflar maddi tazminat talebinde bulunurken faize ilişkin taleplerinide unutmamalıdırlar aksi halde ödenecek tazminata faiz eklenmeyecektir.

Haberin Devamı

Maddi tazminat talebi boşanma davası içerisinde ileri sürülürse boşanma davasının ferisi hükmünde görülür ve ayrı bir harç alınmaz. Hakim tazminat talebi hakkında menfi veya müsbet bir karar vermek zorundadır. Aksi durum Yüksek Mahkeme için bozma sebebidir. Maddi tazminat kısmi olarak talep edilemez.

Maddi tazminat talebinde zarar gören menfaatler belirlenirken toplumun genel yapısı, eşlerin ekonomik durumu, eğitimi vs. hususlar dikkate alınmalıdır. Burada sadece mevcut menfaatler değil evlilik birliği devam etse idi ilerde doğabilecek menfaatlerinde zarar gördüğü kabul edilerek tazminat talebi kapsamına dâhil edilir.

Soru ve yorumlarınızdan beslenerek değineceğim konuları belirlemeye devam edeceğim.

Faydası olması ümidiyle..

Yazarın Tüm Yazıları