Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?

Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31/7/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu Kanun ile sosyal medya platformları kapsamında değişiklikler yapıldı.

Haberin Devamı

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları Kanun’a getirilen sosyal ağ sağlayıcı tanımının içinde yer almakta olup bu sosyal medya platformları, Kanun’da belirtilen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olacaklardır.

Kanun ile Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği ya da kişilik haklarının ihlal edildiği içerikleri, kişiler tarafından kendisine iletilen içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesine yönelik talepleri en geç 48 saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıtlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Kanun sosyal ağ sağlayıcılarına hangi sorumlulukları yüklemektedir?

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların; yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemeleri, bu kişinin iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermeleri ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na bildirmeleri gerekiyor. Bir diğer ayrıntı ise bu temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunluluğunun bulunmasıdır.

Haberin Devamı

Ayrıca sosyal ağ sağlayıcıların zarardan doğrudan sorumlu tutulabilecek olmaları da kanunda önemle yer almaktadır. Hâkim veya mahkeme kararıyla hukuka aykırı olduğu tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu tutulabilecektir.

Yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar Türkiye’de en az bir temsilci belirlemez ise öngörülen yaptırımlar nelerdir?

Yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı tarafından temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü yerine getirilmez ise, sırasıyla; Bildirim, 40 Milyon TL’ye Varan İdari Para Cezası, Reklam Yasağı, Bant Genişliği Daraltılması gündeme gelecektir.

Düzenleme ile kamuoyunda unutulma hakkı olarak yer bulan ilişkilendirmeme düzenlemesine göre, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenler, adlarının internet adresi ile ilişkilendirilmemesini talep edebilecek olup daha birçok düzenlemenin detaylı yer aldığı bahsi geçen kanunu sosyal medya kullanıcılarının gözden geçirmesini tavsiye ederim.

 

Yazarın Tüm Yazıları