Boşanma davasında nafaka miktarı neye göre belirlenir?

Boşanma davasında nafakanın belirlenmesine ilişkin unsurlar çocuklar için ayrı esaslara, ebeveynler için ayrı esaslara tabi olarak ele alınır.

Haberin Devamı

Her ne kadar boşanma davalarının devam ettiği sırada çocuk ve ebeveyn için hükmedilen nafakanın adı “tedbir nafakası” olsa da çocuk ve ebeveyn için ayrı değerlendirilen bu nafakalar boşanma davasının kesinleşmesi ile çocuk için “iştirak nafakası” ebeveyn için ise “yoksulluk nafakası” olarak adlandırılır.

İsimlerinden de anlaşıldığı üzere “iştirak nafakası” müşterek çocuğun ihtiyaçlarına iştirak için getirilen düzenleme olup velayeti kendisinde olmayan taraf bu nafakanın yükümlülüğü altına girer.

İhtiyaç çok göreceli bir kavram olup burada velayet kendisinde olmayan tarafın, müşterek çocuğun boşanmadan önceki standardını korunması beklenir. Evlilik birliği içerisinde mevcut bu durumun mümkün mertebe korunması için mahkemeler nezdinde detaylı araştırmalar yapılır, bilir kişi ve uzman raporları ile çocuğu mevcut durumu tespit edilir.

Haberin Devamı

“Yoksulluk nafakası” ise yoksulluğa düşen, kusursuz veya daha az kusurlu eşe, tarafların sosyo-ekonomik durumu dikkate alınarak verilen nafakadır. Bu cümleden anlaşılacağı üzere;

-Kişinin nafaka talep edebilmesi için ya kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekir. Nafaka miktarı belirlenirken tarafların kusur durumu da dikkate alınır.

-Nafaka belirlenirken tarafların sosyo-ekonomik düzeyleri dikkate alınır, tarafların ödeyemeyeceği bir nafakanın belirlenmesi medeni kanun kapsamında mümkün değildir. Bu kapsamda mahkeme nezdinde sosyo-ekonomik durum araştırması yapılır.

-Sosyo-ekonomik durumun tespiti, uygulamada emniyetten destek alınarak yapılmaktaysa da öahkemeler genelde kişilerin beyanını esas alan bu raporları tek başına yeterli görmemekte, tarafların iş yerlerinden maaş ve sair gelir durumunu sormakta, kişilerin işyerlerinden gelen bu cevaplarında beyanlarla çelişmesi halinde bankalardan hesap dökümlerini talep etmektedirler. Nafakanın belirlenmesinde de mahkeme nezdinde toplanan tüm bu deliller etken olmaktadır.

Uygulamada hakimlerin hakkaniyete göre bedeller belirlemekte olduğu anılmaktaysa da bu durum müvekkillerimiz nezdinde her zaman kabul görmemekte nafaka tartışmaları ise gündemden düşmemektedir.

Yazarın Tüm Yazıları