Ulusal bayram- genel tatil günlerinde işçi 1 saat çalışsa dahi tam yevmiyeye hak kazanır

Ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin kurallar, İş Kanunumuz ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da karşılığını bulmaktadır. Resmi ve dini bayramlarımız, genel tatil günü kapsamında olup aslolan işçinin bu sürelerde çalışmamasıdır.

Haberin Devamı

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesinin başlığı, "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma" şeklindedir. Diğer bir ifadeyle İş Kanunu hafta tatilinde çalışma konusunda özel bir hüküm getirmemişken resmi tatiller için ayrı ve özel bir hüküm vardır. Düzenleme, "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir" şeklindedir. Atıf yapılan 47. maddede ise "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir" hükmü yer almaktadır.

Haberin Devamı

İşçinin, resmi tatillerde çalıştırılabilmesi için ya iş sözleşmesinde bu durumun kararlaştırılması ya da işçinin onayının olması gerekmektedir. Böyle bir sözleşme hükmü ya da onay yoksa işçi, resmi tatillerde çalışmaya zorlanamaz. Böyle bir sözleşme hükmüne ya da işçinin onayına rağmen işçi resmi tatilde çalışmayacak olursa, işveren işçi ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

İşçi, resmi tatilde çalışmazsa o günün ücretini tam olarak almalıdır. İşçi, resmi tatilde çalışırsa ayrıca bir günlük ücreti daha ödenecektir.

Ulusal bayram- genel tatil günlerinde işçi 1 saat çalışsa dahi tam yevmiyeye hak kazanır

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun ile belirlenen günlerde, işçi işyerine gelip (1) saat çalışsa dahi tam günlük ücrete hak kazanır. Tatil günü içinde kaç saat çalışma yaptığının önemi yoktur. İş kanunun 47. maddesinde yer alan ibareye dikkat edildiğinde saat ayrımının yapılmadığı anlaşılmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi “işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır” ifadesi kullanılarak emsal bir karar verildi. Kararda İş kanunun 47. Maddesi belirtilerek ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçinin her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave bir yevmiyeye hak kazanacağına ve hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılmasının hatalı olacağına, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması durumunda bir saat dahi çalışılsa tam yevmiyeye hak kazanılacağına hükmedilmiştir.

Haberin Devamı

İşverenler, işçilere genel tatil ücreti yerine serbest zaman veremeyecektir. Bugünlerde çalışan işçilere ücretlerinin ödenmesi zorunludur.

Dava süreciyle genel tatil ücret hakkını talep etmek isteyen işçi, bu sürelerde çalıştığını ispat etmelidir. İşçi ispat vasıtası olarak ise tanık delilinden, iş yeri uygulaması var ise kart okuma sistemi ve benzerinden faydalanabilir.

Önemle belirtmek gerekir ki; çalıştırılan ve bu izin ücretlerine hak kazanan işçi bu ücreti 5 yıl içinde talep edebilir; genel tatil ücretine hak kazanılmasıyla 5 yıllık zaman aşımı işlemeye başlar.

Yazarın Tüm Yazıları