Çocuğumun böbrek taşı düşürdüğünü nereden anlarım?

Çocuklarda böbrek taşı hastalıkları sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe artış göstermektedir. Taşların büyük bir kısmı ilaç tedavileri ile kendiliğinden düşse de bir kısmına müdahale edilmesi, dışarıdan taş kırma tedavisi (ESWL) veya cerrahi tedavi uygulanması gerekmektedir.

Haberin Devamı

Böbrek taşlarına müdahale gecikilirse bu taşlar çocuklarda enfeksiyon, ağrı, ateş ve hatta böbrek yetmezliğine yol açabilmektedir.

Böbrek taşı düşüren çocuklarda görülen belirtiler

Küçük çocuklarda ve bebeklerde genellikle ağlama, emmeme, huzursuzluk, idrarında renk ve koku değişikliği, idrarda kanama ile kendisini belli eder. Daha büyük okul çağındaki çocuklarda ise şiddetli karın veya böğür ağrısı, kanlı işeme, ateş, bulantı ve kusma görülebilir. Yapılacak tetkikler sonrasında böbrek taşı teşhisi konulur.

Tedavisi nasıldır?

Her böbrek taşı ameliyat veya taş kırma gerektirmez. Günümüzde artık taş hastalıkları için açık cerrahi çok nadir olarak uygulanmaktadır. Böbreğin içinde, böbreğin çıktığı kanalda (üreter) veya idrar torbasında (mesane), yani idrar kanallarının neresinde olursa olsun artık bu taşlar herhangi bir kesi yapılmadan endoskopik olarak tamamen kapalı yöntemlerle vücuttan temizlenebilmektedir.

Haberin Devamı

Özellikle çocuklar için her geçen gün daha uygun boyuttaki teknolojik cihazların üretilmesi ile beraber, her yaş grubunda bu endoskopik ameliyatlar güvenle uygulanabilmektedir. Video teknolojilerindeki gelişmeler ve optik görüntülemedeki kalitenin artması, biz çocuk ürologlarının en küçük çocuklar ve yenidoğanlarda bile tanı ve tedavi amaçlı olarak bu cihazları kullanımını sağlamaktadır. Son dönemlerde lazer teknolojisinin taş kırmada yaygın kullanımı ile beraber endoskopik yöntemlerle, tecrübeli ellerde, taş hastalıkları cerrahisi %90’ların üzerinde başarıyla yapılabilmektedir.

Üreteroskopi nedir?

İdrar kanalı yolundan vücuda girilerek hiçbir kesi yapmadan idrar yollarındaki taşları kırmayı ve tedavi etmeyi amaçlayan endoskopik/kapalı bir cerrahi yöntemdir. Özellikle böbrek ile mesane arasında yer alan idrar kanalında (üreter) bulunan taşlar için ideal bir yöntemdir. Esnek üreteroskopi cihazları (flexible üreteroskopi) yöntemlerinin de kullanımı ile beraber, böbreğin içindeki uygun büyüklükteki ve uygun yerleşimdeki taşlarda da yüksek başarı ile uygulanmaktadır.

Perkütan böbrek taşı cerrahisi nedir?

Haberin Devamı

Böbreğin içerisinde yerleşmiş, diğer endoskopik yöntemlerle veya dışarıdan kırma (ESWL) gibi yöntemlerle tedavi edilemeyecek durumda olan ve genellikle 2 santimden büyük taşlarda güvenle uygulanabilmektedir. Bu işlemde böbreğin olduğu bölgede, dışarıdan yaklaşık 1 santimlik bir kesi yapılarak böbreğin içerisine kameralı ve ışıklı cihazlar ile girilmesi sağlanır. Ardından böbreğin içerisindeki taşlar kırılarak temizlenir.

Yazarın Tüm Yazıları