Dikkat eksikliğinde EEG nörofeedback

Dikkat eksikliğinin ilaçsız tedavisi biz hekimlerin de istediği bir şey olmakla birlikte burada ilaçsız olarak ne kadar tedavi edilip edilmeyeceği dikkat eksikliğinin seviyesine bağlıdır.

Haberin Devamı

Dikkat eksikliğinin ilaçsız tedavisi biz hekimlerin de istediği bir şey olmakla birlikte burada ilaçsız olarak ne kadar tedavi edilip edilmeyeceği dikkat eksikliğinin seviyesine bağlıdır. Hafif ya da orta düzeydeki dikkat eksikliğinde tedavi oranı yüksek iken ileri düzeydeki dikkat eksikliğinde nörofeedback ilaç tedavisine ek bir tedavi olarak ele alınmalıdır.

EEG nörofeedback tedavisi beyin dalgalarının düzenlenmesi üzerine kurulu bir tedavidir. Bu tedavide beynin muhtelif yerlerine bağlı olan elektrotlarla alınan bilgiler bir bilgisayar programından geçirilip daha sonra tekrar görüntü olarak ekrana verilmektedir. Ancak bu bilgiler bir bilgisayar oyunu formatında olduğu için çocuk ve gençler sıkılmadan bunu izlemektedir. Görüntülerin beyin dalgalarına bağlı olarak şekillendirilmesi üzerine kurulu olan bu sistemde dikkat kaybolduğunda görüntüler değişmekte, tekrar yoğunlaştığında ise bu görüntüler tekrar eski haline dönmektedir. Bu durumu sağlamak için herhangi bir şey yapmasına gerek olmadan görüntülerin 20 dakika boyunca izlenmesi bir yandan çocuk ve gençlerin dikkatlerini bilgisayar oyununa yöneltirken bir yanda da beyin dalgalarının bir düzen sağlaması konusunda yol kat edilmektedir. Bu seanslar 15-20’yi bulduğunda beyin dalgalarının sağladığı düzen dikkat eksikliğini toparlama konusunda aşama kaydetmektedir.

Haberin Devamı

Dikkat eksikliğinde EEG nörofeedback

Dikkat eksikliğinin hafif olduğu durumlar çocukların ve gençlerin dikkatlerini toparlamakta zorlandıkları ama çok yoğun bir dikkat sorunu yaşamadıkları, sadece ders çalışma konusunda isteksizlik duyup çabuk sıkıldıkları ve sınavlarda basit hatalar yaptıkları durumdur. Orta düzeydeki dikkat eksikliğinde bunlar daha çok artabilmekte, dersin başında 10 dakikadan fazla oturamazken, sınavlarda çok basit hatalar yapıp daha sonra buna üzülmektedirler. Daha ağır düzeydeki dikkat eksikliğinde ise öğrenci dersin başında hiç oturamamakta gezerek ders çalışmakta; ders dendiği zaman karnına ağrılar girmekte; uzun süreli sınavların sonuna kadar oturamamakta ve sonuç olarak -doğru ya da yanlış- cevap şıklarını işaretleyerek kendilerini sınav salonundan atmaktadırlar.

Haberin Devamı

EEG nörofeedback işte bu noktada işin içine girmekte, hafif ve orta düzeyde olan dikkat eksikliklerinde bu çocukların dikkatini toparlarken daha ağır durumlarda ilaç tedavisine ek olarak kullanılmakta ve kullanılan ilaç dozunun düşürülmesine katkı sağlamaktadır. Böylece daha az ilaç tedavisi ile dikkat eksikliğinin tedavisinde yol kat edilmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları