Çocuğumun öz güveni yerinde mi?

Öz güven eksikliği, çocuğun küçük yaşlarda arkadaşlarının arasına karışmasını engellediği gibi okul döneminde de ders başarısını düşürmektedir.

Haberin Devamı

Çocukların öz güven sahibi olmasının ne kadar önemli olduğu bilindiğinden birçok aile çocuğunun öz güveninin yerinde olup olmadığını merak ediyorlar. Bunu anlamak aslında çok kolay. Kendi ile barışık, arkadaşları ile iyi ilişkiler kuran, kendini iyi ifade eden çocukların öz güveninin yerinde olduğunu söylemek mümkün. Tam tersi, başka insanların yanına çıkamayan, çekingen çocukların öz güveninin düşük olduğunu söylemek hiç de yanıltıcı olmayacaktır.

Çocukların öz güvenini düşüren etmenler ise anne-babanın sürekli eleştirmesi, çocuğun yaptıklarını beğenmemesi, başkalarını örnek göstermesi, alay etmesi, başkalarının yanında kötülemesi ve kardeşi varsa onu kıskandıracak davranışlarda bulunmalarıdır. Bütün bunlar çocuğun öz güveninin oluşmasını engellediği gibi var olan öz güveni de alaşağı edebilmektedir.

Haberin Devamı

Öz güven eksikliği çocuğun küçük yaşlarda arkadaşlarının arasına karışmasını engellediği gibi okul döneminde de ders başarısını düşürmekte, cesaretini azaltmakta, kendisini sevmemesine ve çok çabuk depresyona yol açabilmektedir. Bu durumun devam etmesi ileri yaşlarda sosyal fobilere, depresyon ve bedensel bozukluklara hatta intiharlara kadar giden ruhsal sıkıntılara sebep olabilmektedir.

Öz güven eksikliğini düzeltebilmenin en iyi yolu buna sebep olacak davranışlara girmemektir. Ama bir şekilde oluştuysa o zaman yapılması gereken çocuğu başarı kazanacağı alanlara yöneltmek, yaptıklarını takdir etmek, daha az tenkide başvurmak ve başkalarını örnek göstermemektir. Bütün bunları yapabilirsek çocuğumuzun kaybettiği öz güveni tekrar yerine koymak mümkün olabilecektir.

Yazarın Tüm Yazıları