Prof. Dr. Berkan Reşorlu
Prof. Dr. Berkan Reşorlu
Prof. Dr. Berkan ReşorluYazarın Tüm Yazıları

Prostat büyümesi tedavisi nasıl yapılır?

Prostat probleminde diğer tedavi yöntemlerine olan üstünlükleri nedeniyle tüm dünyada kısa sürede popüler hale gelen “HoLEP ameliyatı”, prostat büyümesi tedavisinde uygulanan en güncel ameliyat yöntemidir.

Haberin Devamı

HoLEP ameliyatı nedir?

HoLEP ameliyatının açılımı “Holmium Laser Enucleation of Prostate” olup, büyümüş prostat iç dokusunun (adenom) lazer yardımıyla kapsülünden ayrılarak kapalı olarak tamamen çıkarılması işlemidir.

HoLEP ameliyatı kimlere yapılır?

HoLEP ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan endoskopik (kapalı) bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntem prostat ameliyatı gereksinimi olan herkes için uygundur. HoLEP ameliyatında prostat dokusunun kapsülü dışında kalan kısmının tamamı çıkarıldığı için hastalığın tekrarlama riski neredeyse yok denecek kadar azdır ve boyutundan bağımsız olarak her prostat için uygulanabilmektedir.

HoLEP ameliyatının avantajları nedir?

Bu işlem aslında açık prostat ameliyatı ile benzer prensiplere göre yapılmaktadır. Ancak açık prostat ameliyatından farklı olarak herhangi bir kesi olmaksızın tamamen kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Açık prostat ameliyatına göre kanama miktarı çok daha az olmakta, sonda kalış süresi ve hastanede yatış zamanı daha kısa sürmektedir. Hastalar açık ameliyata göre çok daha konforlu ve hızlı bir iyileşme süreci yaşayarak erken dönemde günlük yaşantılarına dönebilmektedir. Geniş görüş altında direk gözle görülerek yapıldığı için içeride hiç doku kalmamakta, dolayısıyla açık prostat ameliyatına göre daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.

Bu tekniğin diğer kapalı prostat ameliyatlarına göre de sağlamış olduğu önemli üstünlükleri vardır. HoLEP ameliyatında prostat dokusunun kapsülü dışında kalan kısmının tamamı çıkarıldığı için hastalığın tekrarlama riski neredeyse yok denecek kadar azdır.

HoLEP ameliyatı ne zaman gereklidir?

HoLEP ameliyatı prostat büyümesi tedavisinde kullanılan en güncel ve modern tedavi yöntemlerinden birisidir. HoLEP yöntemi, prostat ameliyatı gereksinimi olan herkes için prostat boyutundan bağımsız olarak uygulanabilir. Bu durumları madde madde sıralayacak olursak;

Büyümüş ve mesane çıkışını tıkayan prostat dokusuna bağlı oluşan:

• İlaç tedavisinden fayda görmeyen ya da ilaç tedavisi kullanmak istemeyen hastalarda oluşan idrar yapma problemleri (idrar yapmakta güçlük, zayıf idrar akımı, sık idrara çıkma, idrarı tam boşaltamama gibi)
• İdrar yapamama
• Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
• Böbrek yetmezliği
• Mesanede taş oluşması
• Kanlı idrar yapma

Lazerle prostat ameliyatı riskli midir?

Lazerle prostat ameliyatı herhangi bir kesi gerektirmeyen ve minimal invaziv olarak kabul edilen güvenli bir ameliyat tekniğidir. Ancak her ameliyatta olduğu gibi anestezi ve cerrahiye ait riskler elbette mevcuttur. Ancak kanama riskinin düşük olması, vücuda kesi yapılmaması, spinal anestezi altında uygulanabilmesi anestezi ve cerrahiye ait riskleri azaltan avantajlardır. Prostat dokusu sadece kapsülü kalacak şekilde tamamen çıkarıldığı için hastalığın tekrar etme riski de yok denecek kadar azdır.

HoLEP ameliyatı sonrası sonda takılır mı?

HoLEP ameliyatı sonrası sonda takılır. Sonda genellikle ameliyattan 1 gün sonra alınır ve hastanın taburculuğu gerçekleştirilir.

HoLEP ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmesi gerekir?

Her ameliyatta olduğu gibi prostat ameliyatı sonrasında da bir iyileşme süreci vardır ve özellikle ilk birkaç hafta birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekir.

• Sert zeminlere oturulmamalıdır.
• Bol su içilmeli; acılı, baharatlı, alkollü ve kafeinli yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır.
• Ikınmamaya, kabız kalmamaya, ağır yükler kaldırmamaya dikkat edilmelidir.
• Soğuktan mümkün olduğunca korunulmalıdır.
• Cinsel aktiviteden uzak durulmalıdır.
• Ağır sporlardan, bisiklet sürmekten, ata binmekten uzak durulmalıdır.
• Uzun süreli araç kullanılmamalıdır.
• Dar kıyafetler giymemeye özen gösterilmelidir.

HoLEP cinsel hayatı etkiler mi?

HoLEP ameliyatında kullanılan lazer enerjisinin etkilediği doku derinliği çok azdır. Bu nedenle prostatın dışında seyreden ve ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilememekte, dolayısıyla ameliyat sonrası sertleşme sorunu gibi cinsel işlev bozuklukları görülmemektedir.

HoLEP ameliyatından sonra idrar kaçırma olur mu?

HoLEP ameliyatında idrar tutmamızı sağlayan sfinkter adını verdiğimiz yapı bu ameliyatta müdahale ettiğimiz alanın dışında kaldığı ve korunduğu için işlem sonrası idrar kaçırma gibi problemler izlenmez.

HoLEP sonrası normal hayata ne zaman dönülür?

Ameliyat sonrası 1. gün sonda alındıktan sonra hastalar taburcu olmaktadır. Taburculuk sonrası gündelik yaşantısına dönebilen hastalarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle birkaç haftalık süreçte ağır spor ve egzersizlerden, sert zeminlere oturmaktan, cinsel aktiviteden, soğuğa maruziyetten, acılı-baharatlı yiyecekler ile asitli ve alkollü içeceklerden uzak durmaları önerilir. 

HoLEP sonrası çıkarılan prostat dokusu patoloji tarafından incelenir mi?

HoLEP ameliyatı sonrası çıkarılan prostat dokusu patolojik olarak incelenir. Prostat dokusunun incelenmesi kanser hücrelerinin varlığını veya yokluğunu belirlemek için yapılır. 

Prostat kanseri tedavisinde HoLEP yöntemi kullanılır mı?

HoLEP ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan bir ameliyat tekniğidir. Prostat kanseri hastalarında HoLEP ameliyatının kanseri tedavi edici amaçla kullanılması uygun değildir. Çünkü bu ameliyat tekniğinde prostatın kapsülü çıkarılmamakta sadece iç kısmındaki bez yapısı alınmaktadır. Ancak radikal prostatektomi ameliyatı yapılamayan ve idrar yapma güçlüğü yaşayan hastalarda palyatif amaçlı olarak idrar yapmasının rahatlaması için uygulanabilir.

Yazarın Tüm Yazıları