Öznur Simav
Öznur Simav
Öznur Simav

Ergenler neden yaşça büyük kişilere ilgi duyar?

Çok hassas olan bu dönemde ailelerin dikkat etmesi gerekenler…

Haberin Devamı

Çocukların ergenliğe sağlıklı geçiş yapmalarını engelleyen bazı durumlar vardır. Bunlar;

 • Ergenlik çağının daha erken yaşlara gelmesi ve ailelerin de bilinçli ya da bilinçsiz olarak hazırlayıcı ortam yaratmaları,
 • Basın –yayın organlarının etkileri, sosyal medya,
 • Hormonlu besinlerle beslenme,
 • Çocukların çocukluklarını yaşayamadan onlara bir yetişkin olarak davranılması,
 • Beklentilerin yükselmesi, yaşından büyük davranışların beklenmesi,
 • Ailelerin çocuklarını ‘birey’ olarak görmek istemelerinde uygun yaklaşımı bulamamaları,
 • Ailelerin çocuklarını kendi yaşlarındaymış gibi görmeleri ve bundan gurur duyabilmeleri,
 • Neredeyse bebekken tablet bilgisayar, telefon gibi cihazları becerikli şekilde kullanmaları ailelere cazip gelmekte ve çocuklarını üstün zekalı olarak yorumlamaları,
 • Çocuklarıyla yaşına ve gelişim düzeyine uygun şekilde iletişim kurulamaması,
 • Aile içi iletişim eksiklikleri,
 • Çekirdek aile dışındaki yakın akrabaların etkileri ve bunun gibi daha pek çok neden çocukların ergenliğe sağlıklı geçiş yapmalarına engel oluşturan durumlardır.

Sadece fizyolojik duygusal değişimler de yaşayacak

Oysaki ergenlik, insan yaşamında önemli bir dönemdir ve çocukta alışık olmadığı pek çok değişiklik, kısa sayılabilecek bir sürede yaşanmaktadır. Bu değişiklikler; fiziksel, fizyolojik olmanın dışında, duyguların inişli çıkışlı olduğu, çevresinden de çok kolay karşılık bulamayacağı durumların yaşanmasıdır. Cinsiyet üzerinde kim olduğunu sorgulamaların yaşandığı, arkadaşlarla paylaşımın arttığı, doğru-yanlış bilgi karmaşıklığının yaşandığı, yanlış bilgilerin edinilme olasılığının arttığı, bu nedenlerle de aile ile ilişkilerin yalansız, dürüst, korkmadan yaşanması gereken bir dönem olarak niteleyebiliriz.

Tüm bu nedenlere dikkat çekersek, ergenliğe geçişin sağlıklı olması önem kazanmaktadır. Ergenlik çağındaki bireylerin ailede bulamadığı sıcaklığı; örneğin, babasının yeteri kadar ilgi göstermediği bir kız çocuğu ileride baba gücünü, güvenini, kendisinden yaşça büyük erkek arkadaşları ile ilişki yaşayarak tatmin etme yoluna gidebilir. Ya da hep istekleri yapılan ve öteleme duyguları verilememiş kız çocukları da maddi gücü nedeniyle yaşından çok büyük kişilerle ilişki yaşayabilir. Çünkü değerler, duygular değildir onun için önemli olan. Yalnızca para için ilişki yaşayabilir.

Haberin Devamı

Onu azarlamayın!

Böyle durumlar yaşayan aileler, ergenle en iyi ilişki kurabilen ebeveyn tarafından suçlanmadan, hep kendisinin arkasında olunacağı mesajı verilerek, çevreden örneklerle bir sohbet tarzında konuşma geliştirmelidirler. Ancak burada çok önemli olan noktalardan birisi, sabırlı ve anlayışlı olarak durumun irdelenmesi yapılmalıdır. Ergene durumun değerlendirilmesi kendisine yaptırılmaya çalışılmalıdır. Onu neden bu şekilde düşündüğü ve bu tercihi neden yaptığı konusunda aydınlanmak istenildiği mesajı hissettirilmelidir. Onu ayıplamak, paniğe kapılmak, azarlamak, “sana hiç bunu yakıştıramadım” demek uygun tutumlar değildir. 

Ergen bireyi anlamaya çalışmak gerekir ve cinsel yönden üretken olduğu hatırlatılmalıdır. Ergenlik döneminde olduğu ve düşüncelerinin zaman içinde farklılaşabileceği, aceleci olmaması gerektiği hatırlatılabilir. Konu ile ilgili zaman zaman ilişkinin durumunu birlikte değerlendirmek iyi bir iletişim olabilir. Gerektiğinde uzmanlardan yardım almaktan çekinilmemelidir.