Nuran Çakmakçı
Nuran Çakmakçı
Nuran Çakmakçı

Öğrenme güçlüğü-1

Onlarca çocuk bu yüzden perişan oluyor. Bir türlü okulu sevmiyor, kitabın kapağını açmak istemiyor. Öğrenme güçlüğü olup aileleri ve öğretmenleri tarafından anlaşılmayan, zekalarından kuşku duyulan çocuklardan söz ediyorum.

Haberin Devamı

Onlarca çocuk bu yüzden perişan oluyor. Bir türlü okulu sevmiyor, kitabın kapağını açmak istemiyor. Öğrenme güçlüğü olup aileleri ve öğretmenleri tarafından anlaşılmayan, zekalarından kuşku duyulan çocuklardan söz ediyorum. Hani ailelerin hemen paniğe kapılıp, çocuğa yüklenildiği zamanlardan söz ediyorum.

Biz yetişkinler öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarımızı bazen anlamadığımızdan, bazen onların bizi delirtmek için dünyaya geldiklerini düşünmemizden, ama çoğu zaman bence kabullenememekten onları hırpalar, aşağılar ve hatta kötü muamele yaparız.

Oysa onlar bütün bunları farkında olmadan yapıyor. Ne bizi, ne öğretmenlerini delirtmek için davranıyor. Bu işin uzmanlarından Prof.Dr. Ümran Korkmazlar, binlerce çocuğa el uzatanlardan.

Bakın bu konuda neler söylüyor, ailelere ne önerilerde bulunuyor?

Haberin Devamı

Görme engelli bir çocuğa, her çocuğun okuduğu yöntemle oku-yaz demekle, öğrenme güçlüğü çeken bir çocuktan bunu beklemek aynı şeydir. Onların gözlerinde değil ama okumayı-yazmayı-matematiği öğrenme merkezlerinde sorun vardır.

Bu çocuklar ne ebeveynlerini ne de okul görevlilerini delirtmek için böyle davranıyorlar. Bu onların elinde değil ve yapısal özellikleri. Onları anlamaya çalışmak, değer vermek, kabul etmek, becerikli oldukları alanları övmek ve sevmek hayatlarını kolaylaştırır. Eksiklerini geliştirmeye odaklanan yardımı sağlamak ebeveyn ve öğretmenlerin görevidir.

Özellikle öğretmenlerin ve çocuk hekimlerinin öğrenme güçlüğü konusunda bilgili olması, bu tür olguların zamanında destek alması ve travmatik tutumlardan korunması için önemli ve gereklidir.

Okul ortamında anasınıfından yüksek öğrenim tamamlanana kadar, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere çok çeşitli, destekleyici akademik hizmetler verilmelidir. Bireyselleştirilmiş eğitim programı ile destek olmak temel ilkedir. Dikkatleri kolay dağılıp başkalarının dikkatini de dağıtma riski bulunduğundan uyaranın az olduğu sakin bir ortamda sınava alınmaları ve bu nedenle sınıfta uygun yerde oturtulmaları uygun olur. 

Haberin Devamı

GELİŞİM BOZUKLUKLARI

1. Dil alanında

• Dil gelişiminde gecikme,
• Yetersiz sözcük dağarcığı,
• Kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük,
• Sözcük bulmada, isimlendirmede güçlük,
• Temel sözcükleri karıştırmak ( çıkmak, vermek gibi),
• Sözcük, hece çevirmek (mavi yerine vami, sifon yerine fison gibi),
• Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük,
• Kafiyeli sözcüklerde güçlük,
• Dil ile düşünmede güçlük,
• Sözlü ifadede güçlük

2. Motor beceri alanında

• Emeklemede güçlük,
• Merdiven inip-çıkmada güçlük,
• Kaşık -çatal kullanmakta güçlük,
• Çizim veya kağıt-kaleme karşı isteksizlik,
• Kalemi hatalı tutmak,
• Düğme ilikleme, makas kullanma vb becerilerde güçlük,
• Ayakkabı bağlamada güçlük,
• Geometrik şekilleri çizmede güçlük,
• Bisiklete binme ya da ip atlamada güçlük,
• Düşünmeden harekete geçmek

Haberin Devamı

3. Dikkat alanında

• Dikkat gerektiren oyunları reddetmek,
• Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri,
• Sebatsızlık- bir işi sürdürmekte güçlük,
• Yönergeleri izleyememek,
• Sakarlık,
• Unutkanlık

4. Algısal alanda

• Benzer sembolleri ayırdetme güçlüğü,
• Benzer sesleri ayırdetme güçlüğü,
• Benzerlik-farklılık kavramının gelişmesinde güçlükler,
• Figür zemin ayrımlaştırma güçlükleri
• Sözel yönergeleri karıştırma,
• Uyaranları sınıflandırma, gruplandırma, sıralama güçlükleri,
• Yön karıştırmak (kitabı ters tutmak, ayakkabıları ters giymek),
• Mekanı kullanma güçlükleri,

5. Kavramsal alanda

• Benzerlik-farklılık ayırd etmede güçlük,
• Eşleştirmede güçlük,
• Sınıflandırmada güçlük,
• Sıralamada güçlük,
• Renk, Sayı, kavramlarnıı öğrenmede güçlük,
• Altında-üstünde, önce-sonra, ön-arka gibi kavramlarnıı öğrenmede güçlük,
• Sağını-solunu ayırdetmede güçlük

Haberin Devamı

6. Sosyal-duygusal alanda

• Yaşıtlarına göre daha çocuksudur,
• Düşünmeden, aklına eseni yapar,
• Eleştirildiğinde aşırı tepki gösterir, öfkelenir ya da dikkate almaz,
• Jest ve mimikleri doğru yorumlayamaz,
• Yaşıtlarıyla ilişkilerde zorluklar yaşar,
• Değişikliklere zor uyum sağlar,
• Duygulanımları sık değişir,
• Öğrenmeyle ilgili çok sayıda travmatik yaşantıları vardır.

7. Diğer alanlar

• Akıl yürütmede güçlük,
• Yaşıtlarıyla ilişkide güçlük,
• El tercihinde gecikme,
• Plan yapamamak,
• Aşırı hareketlilik,
• Ritm bozukluğu