ROSI döneminde tüp bebek hazırlığı

Yeni ROSI uygulaması, testislerinde olgun sperm hücresi bulunmayan azospermik erkeklerin baba olmasında yeni bir umut başlattı ve son 5 yıl içerisinde çok sayıda çift bu yöntemle tüp bebeğe alındı. Genel olarak %15 civarında başarı oranı var.

Haberin Devamı

Normal spermlerle yapılan tüp bebek uygulamalarında %40-50 civarında gebelik elde edilebildiği düşünülürse, bu başarı küçümsenecek bir oran değildir. Ancak yine de ROSI’ye alınan olgunların büyük kısmında ne yazık ki gebelik sağlanamamakta. ROSI’ye ilk başlanıldığı günden itibaren 1 yıla yaklaşan süre içerisindeki olguları değerlendirdiğimizde, başarıyı artıracak bazı ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Sonuçlar, ROSI öncesinde dikkatli bir hazırlık yapıldığında gebelik başarısının da artabileceğini göstermekte.

ROSI döneminde tüp bebek hazırlığı

Öncelikle hangi erkekler ROSI için uygun olgulardır, bunu saptamak gerekir. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan bazı belirteçler, bunu belirlemede önemli rol oynamakta. Sperm kök hücrelerinin uygun ilaçlarla bir süre beslenmesi henüz tam gelişmemiş hücrelerin genetik yapısında belli bir olgunluk seviyesine erişmesine, dolayısıyla döllenme başarısının artmasına katkıda bulunmaktadır. Örneğin, hücre kültürü ortamına FSH hormonu eklenmesi durumunda sperm serisi hücrelerin genetik ifadelerinde anlamlı düzelme sağlanabileceğini gözlemledik. Ancak bu düzelmenin olabilmesi için de, testis içindeki destek hücrelerinin belirli özellikte olması gerekir. İşte, tesisleri bu özellikte olan azoospermik erkekler seçilip belli protokollere göre tedaviye alınırsa ROSI’nin tutma başarı da artacaktır. Bir başka ifadeyle, sonuç alınamayacak olgular elimine edilerek gereksiz zahmet ve masraftan kaçınılacak, ama uygun olanlarda da yüksek oranda sonuç alınacaktır.

Haberin Devamı

ROSI döneminde tüp bebek hazırlığı

Bir başka gözlem ise, bazı azoospermik erkeklerin testislerinde oluşan sperm hücrelerinin dışarıya atılmasını sağlayan enzimlerin yetersiz olduğu yönündedir. Böyle durumlarda TESE ile alınan dokuların hazırlanmasında enzimatik ayrıştırma tekniği gerekir. Gerçekten de enzim ile ayrıştırılan TESE dokularında sperm elde etme başarısı, diğerlerine göre anlamlı derecede artmaktadır.

Haberin Devamı

Netice olarak, ROSI yapılıp sonuç alamamış olgularda henüz her şey bitmiş değildir. Yukarıda bahsettiğimiz hazırlık aşamalarından geçtikten sonra yeniden denenmesi sonucu değiştirebilir. Bu yönde çalışmalar halen devam etmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları