Doç. Dr. Gülay Ergin Okay
Doç. Dr. Gülay Ergin Okay
Doç. Dr. Gülay Ergin OkayYazarın Tüm Yazıları

Gebelik ve aşılar

Gebelerin aşılanmasının temel olarak iki hedefi vardır. Birincisi anne ve fetüsün enfeksiyonların komplikasyonlarından korunmasını sağlamaktır. İkincisi yeni doğanın aşı ile önlenebilir enfeksiyonlara karşı pasif olarak korunmasını sağlamaktır. Aslında ideal olan kadınların gebe kalmadan önce erişkin aşılama programına uygun olarak aşılanmasıdır. Ancak bazı durumlar için gebelik sırasında da aşılama gereklidir.

Haberin Devamı

Gebelik döneminde canlı viral aşılar dışındaki tüm inaktif aşıların uygulanması ile ilgili gösterilmiş bir risk yoktur. Canlı viral aşılar ise gebe ve fetüste muhtemel enfeksiyon ve komplikasyon riski nedeni ile gebelik döneminde uygulanmaz.

Gebelik öncesi aşılama

Gebelik sırasında geçirilirse gebe ve bebek için ciddi komplikasyon riski olan gebelik öncesi aşılama ile önlenebilir. Bu nedenle doğurganlık çağındaki kadınların gebe kalmadan önce kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve suçiçeğine karşı bağışıklığının olup olmadığı kontrol edilmeli ve bağışıklığı yoksa aşılama yapılmalıdır. Canlı virüs aşıları oldukları için bu aşılar gebelikte uygulanamamaktadır ve bu aşıların uygulanmasından en az 1 ay sonrasına kadar gebelikten kaçınılmalıdır.

Gebelik döneminde yapılması gereken aşılar

Haberin Devamı

1.Tetanoz, difteri ve boğmaca aşıları: Rutin olarak yapılması gereken aşılardır. Daha önce 3 doz aşılaması yapılmış bir gebede gebeliğin son trimestırında, özellikle 28-32 haftalar arasında bir doz tetanoz, difteri ve boğmaca karma aşısı (Tdap) yapılmalıdır. Bu sayede hem annenin hem de yenidoğanın korunması sağlanmış olur. 12 aydan küçük bir bebekle yakın teması olması beklenen ve daha önce Tdap uygulanmamış aile üyeleri ve çocuk bakıcılarının da Tdap yapılması önerilir. Çünkü 3 aylıktan küçük bebeklerde boğmacanın ciddi komplikasyon riski çok yüksektir ve boğmaca bebeklere %50’den fazla oranda anneleri ve aile üyelerinden bulaşmaktadır.

2.Grip aşısı: Grip, gebelik ve doğum sonrası dönemde kadınlarda ciddi komplikasyonlara neden olabilecek bir hastalıktır. Bu nedenle gebe olan veya influenza mevsiminde gebe olabilecek tüm kadınlar, gebelik evresine bakılmaksızın, influenza mevsimi öncesi grip aşısını yaptırmalıdır. Gebelik sırasında inaktif grip aşısının güvenliğini değerlendiren birçok çalışmada, gebe ve bebekle ilgili olumsuz sonuç riskinde artış gösterilmemiştir.

Gebelerde Covid-19 aşılarının uygulanması ile ilgili elimizde kanıta dayalı veriler yoktur. Amerika Birleşik Devletleri’nde toplum aşılamaları sırasında m-RNA aşılarının uygulandığı yaklaşık yüz bin gebede olumsuz sonuçların oranında artış tespit edilmediği belirtilmiştir.

Haberin Devamı

Gebelere Covid-19 aşılarının uygulanması ile ilgili öneride bulunabilmek için gebelerde yapılmış çalışmaların sonuçlarını beklemek gerekir.

 

Yazarın Tüm Yazıları