Koah çocuklukta başlar mı?

Çocuğunuzun akciğer kapasitesini biliyor musunuz?

Haberin Devamı

Çocuklarda akciğer büyümesi boy ve ağırlık artışı kadar önemlidir. Çocukluk çağında akciğer büyümesini etkileyen çeşitli nedenlerin, erişkin yaşta Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığını (KOAH) kolaylaştırdığı bilinmektedir.

Avustralya’da yapılan bir çalışmada altı yaşından itibaren elli yaşına kadar izlenen ağır astımlı çocuklarda erişkin yaşta 32 kat daha fazla Koah hastalığı tanısı konulduğu saptandı. Tedavi olmayan ağır astımlı çocuklar erişkin yaşta Koah hastası oluyor.

Koah, nefes borularında hava akımının tıkanması ve akciğerde çoğu zaman geri dönülmesi zor bir harabiyetin olduğu bir kronik hastalıktır. Hastaların dörtte üçünde Koah sigara kullanımı nedeniyle oluşur. Diğer dörtte birinde ise çeşitli başka kimyasal madde solunması ve genetik yatkınlık olabilmektedir. Son zamanlarda sigaraya bağlı olmayan bir Koah nedeni olarak çocukluk yaşında ağır veya tedavi edilmeyen astım saptanmıştır. Çocuklarda da akciğer büyümesinin tam olmaması da bu hastalık için önemli bir risk oluşturur.
Çocuk astımı tedavi edilebilen bir hastalık iken ihmal edilirse ve akciğer büyümesi geri kalırsa erişkin yaşta Koah hastalığı ortaya çıkabilir.

Haberin Devamı

 Astım tedavisi solunum testlerini normale ulaştırmalıdır.

Astım, hırıltı, nefes darlığı, öksürük ve balgam belirtileri ile kendini gösterir. Belirtiler ancak hastalığın ağırlaştığı devrelerde dışardan görülebilir. Belirtiler görülmemesine rağmen hastalık nefes borularında aktif olabilir. Bu çocuklarda solunum testleri düşük olmasına rağmen fark edilmeyebilir. Gece veya egzersiz ile öksürük ve hırıltısı olmayan bir çocukta bile solunum testleri düşük çıkabilir. Çoğu astımlı çocuk nefes darlığı ile yaşamaya alışıp yakınmalarını dile getirmeyebilir ve bu durum aile için aldatıcı olabilir.

Sadece belirtilerin görüldüğü zamanlarda astım tedavisi alan ve solunum testleri yapılmayan bir çocuğun akciğer büyümesi izlenemez. Astım tedavisinin ana hedefi akciğer büyümesini tam olarak sağlamaktır. Solunum testi 4-5 yaşlarında itibaren ölçülebilir ve astımlı hastanın takibinde muayene kadar elzemdir.

Haberin Devamı

Çocuğunuzun akciğer kapasitesini biliyor musunuz?

Çocuk astım uzmanlarının tedavideki amaçları hastanın belirtisiz, atak geçirmeden yaşaması yanı sıra akciğer büyümesinin ideal olmasıdır. Astımlı çocukların büyümesi izlenirken nasıl boyu ve ağırlığı ölçülüyorsa akciğer kapasiteleri de ölçülmelidir. Akciğer kapasitesi düşük olan çocukların erişkin yaşta kronik akciğer hastalığı adayı olacağı unutulmamalıdır.

Çocuğunuzda astım varsa Koah olmasını engelleyin.

Hastalık belirti vermediği için çocuğunuzun iyi olduğunu düşünmeyiniz. Çocuğunuzun atakları engelleyen tedavisini düzenli uygulayınız. Doktorunuza belli aralıklar ile solunum testi yaptırarak akciğerinin büyümesinin izlenmesini sağlayınız. Akciğeri sağlıklı büyüyen bir çocuk erişkin olduğunda da sigara içmezse Koah riski çok azalacaktır.

Yazarın Tüm Yazıları