Bayramınız kutlu olsun çocuklar!

Sevgili çocuklar, sizlerin beyinleri hızla gelişmekte, algı ve hafıza yetenekleriniz biz büyüklerden çok üstündür.

Haberin Devamı

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramıdır.

Ulusal egemenlik bayramıdır, çünkü ulusal egemenliğin olduğu devletlerde yönetim gücü halktadır, bu güç kutlanmalı ve korunmalıdır.
Çocuk bayramıdır, çünkü siz çocuklar bu kavramın önemini anlarsanız ve gelecek nesillere aktarırsanız, ulusun egemenliği sonsuza dek devam eder.

Günümüzden bin yıl önce, Avrupa'da derebeylikler bulunmaktaydı. O zamanlarda köylüler köle durumundaydı. Derebeyi toprağın ve köylülerin sahibiydi. İnsanlar sınıflara ayrılmıştı. Yüzlerce yıl sonra insan hakları, özgürlük ve eşitlik ilkeleri dünyayı sardı. Teknoloji ve bilgi hızla gelişti, herkes kendi dalında çok iyi yetişti. Tek kişinin ne kadar akıllı, eğitimli ve deneyimli de olsa yeterli olamayacağı anlaşıldı. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için emek veren, katkıda bulunan herkesin yönetimde söz hakkı olması demokrasilerde ve cumhuriyet yönetiminde sağlandı.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk dedi ki:

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal egemenliğin var olduğu devletlerde, yönetim gücü bazı kişilerde veya gruplarda değil halktadır. Ulusal egemenliğin en önemli simgesi seçim ile kurulan meclistir. Ulus egemenliğini meclisi seçerek sağlar. Yüzyıl önce ülkemiz yabancı işgali altındaydı. İşgal güçlerine karşı ulusun egemenliğinin bildirgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 nisan 1920' de kurulmuştur. 23 nisan bu nedenle ülkemiz yaşadıkça gurur duyulacak bir bayramdır. Kutlayın, anlayın, anlatın.

Sevgili çocuklar,

Sizlerin beyinleri hızla gelişmekte, algı ve hafıza yetenekleriniz biz büyüklerden çok üstündür. Siz, büyüklerin bazen çekindiği konuları korkmadan araştırırsınız, yenilikleri hemen anlar, sorular sorarsınız. Merakınızdan yararlanın, ülkenizin yakın geçmişini öğrenin. Ulusal egemenliğimizi koruyun. Geleceğimiz size emanet edilmiştir.

23 nisan kutlu olsun.

Yazarın Tüm Yazıları