Sınavlardaki ‘joker’ adaylara hapis cezası

Güncelleme Tarihi:

Sınavlardaki ‘joker’ adaylara hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2016 12:20

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun'a ait yapılacak yeni düzenlemeyle başkasının yerine merkezi bir sınava giren ve ‘joker’ olarak adlandırılan kişiler ile gerçek adaylar, bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Haberin Devamı

Yeni kanuni düzenleme, yarın MEB tarafından düzenlenecek ehliyet teori sınavlarından itibaren uygulanmaya başlanacak.     

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanunu ile MEB ve ÖSYM sınavlarıyla ilgili dış ve iç güvenlik önlemleri yasal düzenlemelerle en üst düzeye çıkarıldı.     

Gerek sınavlarda kopya çekenlere gerekse değerlendirme birimlerinde sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişilere hapis cezası getirildi.     

Bu kapsamda, sınavlarda kopya çeken veya kopya çekmesine imkan sağlayanlar, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Suçların örgütlü olarak işlenmesi durumunda cezalar yarı oranında artırılabilecek.     

Haberin Devamı

Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilecek ve aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (ÖDSGM) yapılan sınavlara ve yerleştirmeye aday olarak giremeyecek.     

Kanuni düzenleme ile sınavlarda kimi zaman ‘joker’ olarak tabir edilen, başkasının yerine sınava girerek kopya çekme işlemlerine de hapis cezası getirildi. Düzenleme, Bakanlığın yarın yapacağı ehliyet sınavları olarak da adlandırılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nı da (MTSKS) kapsayacak.     

Soruları sınav sırasında yayanlara yasal sorumluluk     

Yeni düzenleme ile sınav görevlilerinin kimlik bilgilerini, deneme sorularını veya sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında yasal sorumlulukların yanı sıra para cezası da getirildi.     

Haberin Devamı

MEB kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim ile öğretim programları, taslak ders kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin ve Bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması ya da inceletilmesi karşılığı ilgili mevzuat uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretleri ile taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereçlerinin inceleme işlerinde görev alanlara yapılacak ödemeleri döner sermaye hesabından karşılayacak. Yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak yeniden tespit edecek.     

Bireyselleştirilmiş sınavlar     

Yeni düzenleme uyarınca, sınavlar, adaylara aynı veya farklı sorularla aynı anda ya da farklı zamanlarda, basılı veya elektronik ortamda uygulanabilecek. Sınavlar, bireyselleştirilmiş sınav şeklinde de yapılabilecek.     

Haberin Devamı

Bu kapsamda Bakanlık, bir yıl önce pilot illerde elektronik sınav şeklinde başlattığı MTSKS gibi başka sınavları da bireyselleştirilmiş ve elektronik sınav şeklinde yapmayı planlıyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) ve Açıköğretim Ortaokulu (AÖO) sınavları da yakın zamanda elektronik ortamda randevu alma usulü ile yapılabilecek.     

Deneme soruları gelecek     

Yeni kanuni düzenleme ile sınavlarda ek süre verilmek kaydıyla adaylara aynı veya farklı sorulardan oluşan deneme soruları da sorulabilecek. Adaylar dahil hiç kimseye hangi sorunun deneme sorusu olduğu hakkında bilgi verilmeyecek. Sınav puanları hesaplanırken güçlük ve ayırt edicilik özelliklerine göre her soru için farklı puan değeri belirlenebilecek. Hangi alan ya da konularda hangi sınav türlerinin uygulanacağına, ihtiyaçlar ve imkanlar çerçevesinde MEB ÖDSGM Yönetim Kurulunca karar verilecek.     

Haberin Devamı

Yapılan yeni düzenleme ile sınavlara ilişkin duyurular kurumsal internet sayfalarından yapılabilecek ve bu durumdaki duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde sayılacak. Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilenlerin kimlikleri gizli tutulacak.     

Soru havuzundaki sorular hiçbir koşul altında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara verilmeyecek, adli ve idari soruşturma ile kovuşturmalarda soru havuzuna erişim için Bakanlar Kurulunun izni gerekecek.     

Sınav sonuçlarında yapılan incelemede kopya şüphesi oluşması durumunda sınav iptal edilebilecek, sınav bireysel veya toplu olarak yeniden yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM emniyet birimleri gibi sinyal kesiciler, dinleme cihazları temin edebilecek ve sınav güvenliği için kullanabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!