Öne doğru duruş bozukluğu “Kambur duruş”

Özellikle gençlerde fazla sürelerle uygunsuz pozisyonda bilgisayar, cep telefonu kullanımı ve aktiviteden uzak yaşantının artmasıyla sık karşılaşılan sorunlardan birisi sırtta eğik duruşa bağlı kamburluk oluşmasıdır. Oldukça sık görülen bu problemde, etkilenen genç bireyden ziyade, olayın dışarıdan gözlemcisi olan aile fertleri rahatsızlık duymaktadırlar.

Haberin Devamı

Kamburluk sırt omurgasında doğru zaman içerisinde artan, öne doğru eğilmedir. İleri boyutlara ulaşmadığı sürece ağrı oluşturmaz ve bu nedenle tıbbi çözüm arayan ferdin kendisi değil onu gözlemleyenlerdir. Sırt omurgası yandan bakıldığında tam düz değildir ve 20-40 derece civarında öne doğru bir eğilme açısı vardır. Kamburluk yani kifoz, bu açının daha fazla olduğu durumlara verilen isimdir. Uzun süre uygunsuz ve desteksiz pozisyonda oturan gençlerde zaman içerisinde oluşabilir ve artış gösterir. Ayrıca uzun süre aktiviteden uzak kalan gençlerde sırt kaslarının zayıflaması da kambur duruş oluşumunda sebeplerdendir. Genç kızlarda ergenlik döneminde göğüslerin belirmeye başlamasıyla bundan rahatsızlık duyan ergenin saklama amaçlı öne doğru eğilmesi de kambur duruş sebeplerinden birisidir.

Haberin Devamı

Kambur duruş bulunanlarda ön ve yan omurga filmlerinin çekilmesi önemlidir. Film ayakta ve ileriye veya geriye doğru kasılma olmadan serbest duruş pozisyonunda çekilmelidir. Bu hem açı ölçümü için hem de varsa altta yatan bir patolojinin varlığının tespitti için gereklidir.

Kambur duruşun tedavisi büyük oranda cerrahi dışı yöntemlerle yapılmaktadır. Bunda en etkili tedavi sırt kaslarını güçlendirecek egzersizlerin yapılmasıdır. Yüzme ve ters mekik denilen yerde yatarken geriye doğru esneme hareketleri sırt kaslarını güçlendirerek kambur duruşun önlenmesinde faydalı olacaktır. Her ne kadar ailelerin yoğun şekilde korse talebi bulunsa da, kambur duruşta korse kullanımı sınırlıdır. Korsenin faydalı olabilmesi için kambur duruşun ergenlik döneminden önce olması ve yüksek açılarda bulunması gereklidir. Halbuki kambur duruş genelde ergenlik döneminin sonlarında belirgin olur ve genelde çok yüksek açılarda değildir. Ayrıca korse kullanımı öne doğru eğik duruşu geçici olarak engellese de, korsenin çıkarılmasıyla daha da zayıflamış olan sırt kasları nedeniyle deformitede artış olabilmektedir.

Nadir olmakla birlikte, ergenlik sonrasında tespit edilen ve 80 derece üzerindeki ağrılı kifozlarda ilerleyen zamanla birlikte eğikliğin artabileceği göz önüne alınarak cerrahi düzeltme yöntemleri uygulanabilir.

Yazarın Tüm Yazıları