Ayak bileği kıkırdak problemleri

Ayak bilek kıkırdak problemlerinin büyük bölümü travmaya bağlı gelişir. Bu travmanın en sık sebebi ise ayak bilek burkulmalarıdır. Klasik bir ayak bilek burkulması sonrasında, %95 oranla tama yakın iyileşme gerçekleşirken, geriye kalan bölümünde ise tekrarlayan burkulmalar veya kıkırdak problemlerine bağlı uzun süreli ağrılar ortaya çıkabilir.

Haberin Devamı

Ayak bilek burkulması sonrasında ortalama 3-4 hafta içerisinde ağrıda belirgin derecede iyileşme olur. Bu süreden daha fazla devam eden ayak bilek ağrılarında kıkırdak problemleri düşünülebilir. Bazı durumlarda, burkulma veya travma olmadan da ayak bilek kıkırdak problemleri olabilir fakat bu durum nadirdir.

Tüm kıkırdak hasarlarında olduğu gibi, ayak bilek kıkırdak sorunları da uğraşması ve tedavisi zor olan problemlerdir. Kıkırdak hasarının kendi kendine iyileşme potansiyeli sınırlı olarak ancak 15-16 yaş altında olabilir. Ergenlik öncesinde olan ayak bilek kıkırdak hasarlarında alçı ve diğer hareketsiz bırakma yöntemleriyle kıkırdakta belli bir dereceye kadar iyileşme olabilir fakat bu yaş grubunun üzerinde alçı veya üzerine yük vermeme yöntemlerinin kıkırdak hasarının iyileşmesi üzerine etkisi yoktur.

Haberin Devamı

Ayak bilek kıkırdak hasarında tedavi ancak cerrahi yöntemlerle mümkündür. Fakat her kıkırdak hasarının tedaviye ihtiyacı olmayabilir. Burada en belirleyici etken kıkırdak hasarının oluşturduğu şikayettir. Bazı hastalarda kronik ağrı veya aralıklı da olsa takılmanın meydana gelmesi cerrahi gereklilik sebeplerindendir. Kıkırdak probleminde ağrının derecesi farklı olabilir. Burada da belirleyici etkenler kıkırdak hasarının boyutu, derinliği ve yerleşimidir. Boyutu geniş ve derin hasarlar fazla şikayet oluştururlar. Ayrıca kenarda yerleşimli hasarlar, orta yerleşimli hasarlara göre daha fazla şikayet oluşturabilirler. Kıkırdak hasarının ana parçadan ayrılma derecesi de şikayeti, dolayısıyla cerrahi tercihi belirleyici faktörlerdendir.

Şiddetli ve kronik ağrının olmadığı kıkırdak hasarlarında fizik tedavi, ayak bilek güçlendirme hareketleri önerilebilir. Bunların iyileşme üzerinde etkisi olmasa da, ağrının azaltılmasında faydası olabilir. Ağrının fazla olduğu veya takılma gibi mekanik sorunların olduğu durumlarda cerrahi gerekebilir. Cerrahi yöntemler, kapalı yöntemle (artroskopi) kıkırdak canlandırma, kıkırdak nakli, kıkırdak üretimi sonrasında kıkırdak nakli gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu cerrahi yöntemlerin seçiminde hastanın yaşı, hasarın boyutu ve yeri, hasardan sonra geçen süre gibi birçok belirleyici faktör vardır. 

Yazarın Tüm Yazıları