Tamer Kulaçoğlu
Tamer Kulaçoğlu
Tamer Kulaçoğlu

Boşanmaların çoğu ekonomik şiddetten kaynaklanıyor!

Evliliğinizi bitirirken hukuksal haklarınız bilin.

Haberin Devamı

Aşk, sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler üzerine kurulan evlilik birliğinin günümüzde kısa ömürlü olması ve uzun süreli evliliklerin neredeyse yok denecek kadar azalması üzerine, Avukat Tamer Kulaçoğlu; boşanma sebeplerinin Türk Medeni Kanunu’nda 6 başlıkta düzenlendiğini söyledi. Bunlardan en sık kullanılanın ise, ‘Şiddetli Geçimsizlik’ olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması olduğunu belirtti. Avukat Kulaçoğlu, özellikle son yıllarda giderek artan boşanma oranlarının nedenlerini irdelediklerinde, boşanmaların asıl sebebinin sanılanın aksine fiziksel şiddetten değil, ekonomik şiddetten kaynaklandığını söyledi.

EŞLERİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ EKONOMİK SADAKATİ DE İÇERMELİDİR

Kulaçoğlu yaptığı değerlendirmede bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: “Ülkemiz nüfusun önemli bir kısmının yoksulluk sınırı civarında yaşadığı göz önüne alındığında ‘ekonomik şiddetin’ bir boşanma nedeni olarak kabulü son derece önem arz ediyor. Bu tabir her ne kadar Kanunda özellikle belirtilmemiş ise de, Yargıtay içtihatları doğrultusunda ortaya çıkmış bir boşanma nedeni olarak, Türk hukuk sisteminde yer almaya başladı.”

Haberin Devamı

EVLİLİĞİ BOŞANMAYA GÖTÜREN 10 NEDEN (TIKLAYIN)

Boşanmaların çoğu ekonomik şiddetten kaynaklanıyor

Ekonomik şiddeti, zorunlu ihtiyaçların koşullar elverdiği halde karşılanamaması olarak tarif eden Avukat Kulaçoğlu; yaptığı değerlendirmede bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: “Ülkemiz nüfusunun önemli bir kısmının yoksulluk sınırı civarında yaşadığı göz önüne alındığında ‘ekonomik şiddetin’ bir boşanma nedeni olarak kabulü son derece önem arz ediyor. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadır. Zira eşlerin sadakat yükümlülüğü ekonomik sadakati de içermelidir. Bu yüzden ekonomik şiddet içeren davranışlar eşlerin sadakat yükümüne aykırı davranış olmakla birlikte aynı zamanda bir boşanma sebebi olarak değerlendirilmektedir ” dedi.

ERKEKLER, KADINA EKONOMİK ŞİDDET UYGULAYARAK BOŞANMAYA NEDEN OLUYOR

Boşanmaya giden süreçte ilk bir-iki yılın çok önemli olduğunu vurgulayan Kulaçoğlu, istatistiklere göre boşanmaların %39,6’sının evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleştiğini belirtti. 2014 yılında en yüksek boşanma oranının Antalya, İzmir, Muğla illerinde görüldüğünü söyleyen Kulaçoğlu, geçim sıkıntısının yanında çoğunlukla erkeklerin kadınlara ekonomik şiddet uygulayarak boşanmaya neden olduklarının altını çizdi. Kulaçoğlu, “Kadının çalışmasına izin vermeyip veya maddi imkânı daha geniş olduğu halde, kadına çok kısıtlı para vererek ondan evin geçiminde mucizeler beklemek, gerçekleştiremeyince de bunu başarısızlık olarak adlandırmak ülkemizdeki erkeklerde çok sık rastlanan bir durum. Hatta çalışan kadının kazandığı paranın tümünü elinden alan erkekler çoğunlukta. Ayrıca, evin ve kadının gelirini yalnızca kendisi için harcayan (özellikle kumar, bahis ve iddia oynayanlar), evle ilgili tüm maddi bilgileri eşlerinden saklayan, mal ve mülklerin sadece kendi üzerinde olmasını sağlayan, evin giderleriyle ilgili hiçbir sorumluluk almayan erkekler de, bu davranışlarıyla, eşlerine ekonomik şiddet uygulamış oluyorlar” dedi.

Haberin Devamı

BOŞANMA SONRASI ANNE BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ (TIKLAYIN)

  Boşanmaların çoğu ekonomik şiddetten kaynaklanıyor  

BOŞANIRKEN HUKUKSAL HAKLARINIZI BİLİN!

Ekonomik şiddettin yanı sıra evlilik kurumunun sona ermesinde; fiziksel, cinsel, sözel, duygusal şiddetin ana neden olduğunu belirten Avukat Tamer Kulaçoğlu, evliliğin şiddete açık bir kapı olduğunu sadece alt eğitim düzeyinde değil, toplumun tüm kesimlerinde de her başlıktaki şiddette rastlandığını ve bu durumun boşanmaya neden olan sonuçlar doğurduğunu belirtti. 

Kulaçoğlu boşanma arifesindeki çiftlere de şu sözlerle uyarıda bulundu: “Evlilik birliğinin yürütemeyen çiftlerin boşanması kadar doğal bir şey olamaz. Toplumda boşanmayı kötü bir algı olarak göstermek de çok yanlış. Elbette kurulan bir ailenin bozulması istenmez ama yürümeyen bir evliliğin ne topluma ne de sosyal çevreye bir faydası vardır. Önemli olan tarafların birbirlerinin kişilik haklarına zarar vermeden evlilik akdinin sona erdirilmesi gerekliliğidir. Bu yüzden hukukun ve bizlerin varlığı çok önemli. Taraflar boşanırken mutlaka ama mutlaka doğru bir hukuksal çözüm için, uzman bir avukata danışsınlar.”