Yabancı evlilik koşul ve şartları - Bilinmesi gerekenler

Yabancılık unsuru içeren evlenme ilişkilerine uygulanacak hukukun tayininde evlenme ehliyeti ve şartları, evlenmenin şekli, hüküm ve sonuçları bakımından farklı kanunlar uygulanmakta olup hangi eşin hukuku, evlenme yerinin hukuku, mutad mesken hukuku gibi seçeneklere ilişkin olarak açıklamalar yapmak gerekmiştir.

Haberin Devamı

“Evlenme ehliyeti ve şartları, eşlerin her birinin evlenme anındaki milli hukukuna tabi tutulmuştur” şeklinde kanuni karşılığını bulduğu üzere her bir eşin tabi olduğu milli hukuk kuralları yalnızca o eşe uygulanır. Örneğin Fransız hukukuna tabi olan eşin temyiz kudreti Fransız Medeni Kanunu kuralları nezdinde değerlendirilecektir, Türk Medeni Kanunu kurallarına göre değil.

Evlenmenin şekli, evlenmenin yapıldığı ülke hukukuna tabidir.

Örneğin evlenme dini nikahın geçerli olduğu bir ülkede yapılıyorsa Türk Hukuku açısından da o evlenme geçerli sayılacaktır.

Bu kuralın tek istisnası konsolosluk evlenmeleridir. Konsolosluklarda gerçekleştirilen evlenmeler, konsolosluğun bulunduğu ülke hukukuna tabi olmayıp konsolosluğun bağlı olduğu ülke hukukuna tabi olurlar. Türk hukuku bakımından değerlendirildiğinde; evlenen iki eş de Türk vatandaşı değilse veya ilgili Türk konsolosluğunun bulunduğu devlet Türk konsolosluğunun bu yetkisini tanımıyorsa veya Türkiye’deki yabancı konsolosluk kendi vatandaşı olmayan kişileri evlendirdiyse bu evlilikler Türk Hukuku bakımından yok hükmündedir.

Haberin Devamı

Evlenmenin kişisel ve mali nitelikteki hüküm ve sonuçları ise eşlerin müşterek milli hukukuna, eşler ayrı vatandaşlıkta iseler eşlerin müşterek mutad mesken hukukuna, bunun da bulunmaması halinde Türk hukukuna tabi kılınmıştır.

İki taraflı evlenme engeli varsa yabancı da olsa Türkiye’de evlilik yapılamaz.

‘‘İki taraflı evlenme engeli’’ olarak geçen çok yakın hısımlık, evlenmeye engel akıl hastalığı gibi bazı engellerin varlığı halinde Türk kamu düzeni uyarınca kişilerin milli hukuku bu evliliğe müsaade etse de Türk Mahkemeleri nezdinde bu evlilik geçerli sayılmaz. Örneğin yabancı milli hukuklarda aynı cinsten iki kişinin evlenmesi mümkün olsa dahi Türk kamu düzeni gereğince bu evlilik yapılamayacağından Türk mahkemelerinde evlilik gerçekleştirilemez.

Türkiye’de evlenmek isteyen yabancılar, vatandaşı bulundukları devlet makamlarınca düzenlenen ve ilgilinin evlenmeye engel hali olmadığını beyan eden ‘‘Evlenme Ehliyet Belgesi’’ni Türk evlendirme memurluğuna ibraz etmek zorundadırlar.

Yazarın Tüm Yazıları