Miras paylaşımı nasıl yapılır?

Miras paylaşımının nasıl yapılacağı, miras sözleşmesi veya vasiyetnamenin varlığına göre fark yaratmaktadır. Bunların varlığı halinde paylaşımın, burada mevcut hükümlere göre saklı payları ihlal etmemek üzere yapılacağını söyleyerek söz başlamak uygun olacaktır.

Haberin Devamı

Bu şekilde miras bırakanın ölümünden önce düzenlenmiş bir hususun mevcut olmaması halinde ise yasal miras paylaşımı, miras bırakanın eşinin olup olmamasına göre oranlanacaktır.

Miras bırakanın eşi, miras bırakanın çocukları yani altsoyu ile birlikte hayatta ise mirasın ¼’ü eşi, ¾ ü ise miras bırakanın çocukları arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Bu durumda üst soya miras intikal etmeyecektir.

Miras bırakanın eşi ile miras bırakanın üst soyu yani anne babası veya sağ olmamaları halinde bunların çocuklarının varlığı halinde, aralarında ½ oranında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Miras bırakanın eşi, miras bırakanın büyükanne ve babasıyla mirasçı olur ise bu kez mirasın ¾’ü miras bırakanın eşine, ¼’ü ise büyükanne ve büyükbabaya verilecektir.

Haberin Devamı

Miras bırakanın eşi hayatta değilse altsoyun varlığı halinde miras altsoy arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Altsoy bulunmuyorsa, miras üstsoy arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Miras payı nasıl tespit edilir?

Medeni Kanun miras bırakanın mirasını dilediği gibi paylaştırmasına izin vermemiştir. Saklı paylı mirasçılar öngörmüş olup bunlar miras bırakanın eşi, anne-baba ve çocuğu ve torunudur. Mirasçının kardeşleri ise mirasçı konumunda ise de saklı paylı mirasçı konumunda değildir.

Paydaşlar miras bırakanın ölümü akabinde sulh hukuk mahkemesi veya notere müracaat ile mirasçılık belgesini temin ederek pay sahiplerini ve pay oranlarını tespit edebilirler.

Yazarın Tüm Yazıları