Sibel Deniz Toledo
Sibel Deniz Toledo
Sibel Deniz Toledo

EMDR terapisinin faydaları

Psikolojik problemlerin çoğunun kaynağı geçmişte yaşanan küçük travmatik anlar ile bağlantılıdır ama kişi çoğu zaman bu bağların farkında olmayabilir.

Haberin Devamı

EMDR tekniği, (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) öncellikle travma sonrası stres bozukluğu ve travma ile çalışılmak üzere uygulanmaya başlanmıştır. Bu vakalar üzerinde etkisi çeşitli çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Bu terapiyi gören danışanlar yaşadıkları travmanın etkisini büyük ölçüde atlatmışlardır. Kabuslar, travmayı çağrıştıran şeylere karşı duyulan kaygı atakları veya yaşanan panik ataklar ve benzeri semptomlar kaybolmuştur.

Günümüzde EMDR pek çok psikolojik problem için uygulanabilmektedir. Psikolojik problemlerin çoğunun kaynağı geçmişte yaşanan küçük travmatik anlar ile bağlantılıdır.

KİŞİ FARKINDA OLMAYABİLİR AMA...

Kişi çoğu zaman bu bağların farkında bile olmayabilir. Ancak bu gün sorunlarına kaynaklık eden temel negatif inançların kökeni geçmişte yaşadığı travmatik anlar ile direkt bağlantılıdır. Kişi anlattığı sıkıntısına dair getirdiği negatif inancı; örneğin ‘’Ben başarısızım! ‘’ , ‘’Ben sevilmezim! ‘’ , ‘’Ben feci biriyim! ‘’, ‘’Ben hiç bir işe yaramam! ‘’ gibi ilk ne zaman hissettiğini sorduğumuzda oldukça gerilere ve genellikle çocukluğuna dönmektedir.

Haberin Devamı

O andan itibaren yaşanan bu inanca dair her anı inancı destekleyip beslemektedir. Kişi zaman içinde yaşadığı her olayı bu negatif inanç çerçevesinde değerlendirmeye başlar. Bu da kişinin yaşadığı psikolojik sıkıntıların temelini oluşturur. Bu bakımdan EMDR psikolojik sıkıntıların pek çoğunda etkili sonuç vermektedir.

KİMLER EMDR TERAPİSİ UYGULAYABİLİR?

EMDR terapisinin etkili olabilmesi için bu terapinin eğitimini almış ve süpervizyonlarını tamamlamış uzman terapistler tarafından uygulanmalıdır. Türkiye ‘de EMDR terapisi eğitimi verip, EMDR terapistti yetiştiren tek kurum DAVRANIŞ BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ'dür.

Bu eğitim dünyaca onaylanmış bir eğitimdir. EMDR terapisi alacak kişilerin, terapistin bu eğitimden aldığı sertifikası olup olmadığını sorması yerinde olacaktır. Bu eğitimi alan kişiler EMDR-TÜRKİYE DERNEĞİ'ne üye olacağı için derneğin Web sayfasından da araştırılabilir. EMDR terapisi oldukça yapılandırılmış bir protokoldür. Bu yüzden eğitiminin alınmış olması çok önemlidir. Ayrıca bazı rahatsızlıklar için uygulanan temel protokolden biraz farklı bir takım protokoller geliştirilmiştir. Günümüzde EMDR uygulama alanları yapılan çalışmalar ve araştırmalar sayesinde gelişmektedir.

Haberin Devamı

Her terapide olduğu gibi EMDR terapisi öncesinde de danışanın kendisi ile yüzleşmeye ve çalışmaya hazır olması önemlidir. Bir terapinin başarılı ve etkili sonuç vermesi terapist kadar hatta belki daha fazla danışanın katılımına ve kendisini açmasına bağlıdır.

EMDR terapisi göz hareketleri yani göz takibi ile çalıştığından danışan kontakt lens kullanıyor ise çıkarması yerine gözlüklerini takması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında danışan açısından hazırlanması gereken bir şey yoktur. Farkındalık, yüzleşme ve çözüm bulma kararlılığı hem tüm terapiler hem de EMDR terapisi için, terapinin fayda sağlaması için en önemli unsurlardır.