Sevtap Hamdemir Kılıç
Sevtap Hamdemir Kılıç
Sevtap Hamdemir KılıçYazarın Tüm Yazıları

Genetik faktörler gebeliğe engel olur mu?

Genetik faktörlerin gebe kalmayı etkileyen durumlar arasında yer aldığını söyleyen Kadın Doğum Uzmanı-Perinatolog Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, genetik faktörler ve gebelik ilişkisini anlatıyor.

Haberin Devamı

Herkesin de bildiği ve istediği gibi çocuk sahibi olmak çok önemli bir duygudur. Hiçbir çift çocuksuzluğun getirdiği eksikliğini yaşamak istemez. Fakat bazı durumlardan dolayı anne ve baba adayları bunu yaşamak durumunda kalabiliyor. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı anne ve baba adaylarının çocuk sahibi olması ya gecikiyor ya da gerçekleşmiyor. Buna katlanmayı hiçbir anne ve baba adayı istemez. Çocuk sahibi olmayı engelleyen birçok sebep vardır. Bu sebepler çeşitli hastalıklar olabilir, genetik faktörler olabilir ve hatta nedeni belli olmayan infertiliteler olabilir.

GENETİK FAKTÖRLER

Genetik faktörler de gebe kalmayı etkileyen durumlar arasındadır. Genetik faktörler gebeliği engelleyebilir. Tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilir ki gebeliği engelleyen durumlar arasında en zor olanlardır. Genetik faktörlerin değiştirilme durumu yoktur ancak tanı konması durumunda çeşitli çıkış yolları oluşturulabilir. Genetik faktörlerden dolayı gebe kalmamanın açığa çıkartılması da oldukça maliyetlidir. Bu bozukluklar kromozom bozukluğu ya da kromozom mutasyonu esnasında oluşmuştur.

Haberin Devamı

GENETİK HASTALIKLAR ETKİLEYEBİLİR

Bazı kromozomal eksiklikler veya fazlalıklar sıklıkla infertilite pratiğinde rastlanmaktadır. Erkeklerde sperm yapımının olmayışı ile seyreden KLİFELTER sendromu veya kadında yumurtalığın gelişmediği TURNER sendromu ya da sex kromozomlarının fazlalığı sıklıkla infertilite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Otozomal kromozomlar arasında dengeli traslokasyonlarda kendisini bazen gebelik kayıpları ya da gebelik olmaması olarak ortaya çıkarmaktadır. Kromozomunda bulunan ve sperm yapımında etkili bir alan olan AZF bölgesi ve bu bölgenin mutasyonları da sperm yokluğu, azlığı ile kendini gösterecektir. Genetik hastalıklar pek çok kez günümüzde tedavi şansına sahip olsa da bazen elimizin kolumuzun bağlandığı bir zayıf alanımızdır. 

GEBELİKTE KİLO HESAPLAMA

Yazarın Tüm Yazıları