Sevtap Hamdemir Kılıç
Sevtap Hamdemir Kılıç
Sevtap Hamdemir Kılıç

Anne karnında ameliyat nasıl yapılır?

Cerrahi müdahale bebek açısından hayat kurtarıcı olabilir.

Haberin Devamı


CERRAHİ MÜDAHALE BEBEK AÇISINDAN HAYAT KURTARICI OLABİLİR

Anne karnında ameliyat nasıl yapılır

Bebeğe ait olan bazı doğumsal anomalilerde anne karnında yapılacak cerrahi müdahale bebek açısından hayat kurtarıcı olabilir. Sıklıkla yapılan uygulamalar annenin karnını açmadan endoskopik yöntemle yapılmaktadır. Peki, bu alanında sık yapılan uygulamalar hangileridir?


ANNE KARNINDA BEBEĞİN SUYU AZALMIŞŞSA SIVI TAKVİYESİ YAPILIR

Anne karnında ameliyat nasıl yapılır

Eğer annenin karnında bebeğin suyu azalmış ya da kaybolmuşsa amnioinfuzyon ya da sıvı takviyesi yapılabilir. Bu yolla bebeğin ultrasonografi ile daha iyi değerlendirilmesi sağlanabilmektedir. Ancak verilen sıvının kalıcı olmama problemi mevcuttur. Bunun nedeni ise şöyle açıklanabilir: Amnion sıvısı devamlı yenilenen ve eklenen bir sıvıdır ancak amnioinfuzyon yoluyla bunu kalıcı olarak sağlamak mümkün olmaması nedeniyle sıvı eklemelerini kalıcı olarak sağlamak mümkün değildir.

Amnio Exchange sıvı değişimi ise bir doğumsal anomali olan gastroschisiste bebeğin bağırsakları karın içine geçmesi gereken zamanda içeri giremezse ve karın ön duvar defekti mevcutsa sıvı ara ara değiştirilerek bağırsak hasarı azaltılmaya çalışılabilmektedir. Periodik olarak sıvı değiştirilmektedir.


ŞANT UYGULAMALARI

 Anne karnında ameliyat nasıl yapılır 

Şant uygulamaları iki bebeğe ait problemde uygulanmaktadır. Bunlarda 1.’si ürogenital malformasyonlarda mesane ve amnion sıvısı arasında şant yaratarak idrarın amnion boşluğuna akışı sağlanır. Bu yolla böbrekler korunarak fonksiyonlarında kayıp olması engellenebilmektedir.

Akciğerlerinde kistik adenomatoid malformasyonu olan bebeklerde akciğer dokusunun kalp üzerinde yaratacağı baskıyı azaltmak amacıyla uygulanan “torakoamniotik şant” şant torakoamniotik dönüşü sağlayarak kalp üzerinde koruyucu etkiyi sağlayacaktır.


KAN TRANSFÜZYONU: ANNE İLE BEBEĞİN KAN GURUPLARI ARASINDA BİR UYGUNSUZLUK

 Anne karnında ameliyat nasıl yapılır 

Anne ile bebeğin kan gurupları arasında bir uygunsuzluk söz konusu ise oluşabilecek problemlerden biri olan hidrops fetalis hastalarında eğer bebekte aşırı kansızlık nedeniyle kalp yetmezliği gelişirse anne karnındaki bebeğe kan verilmesi işlemidir.


FETOSKOPİ: BEBEKLER ARASINDAKİ KAN GEÇİŞİ 

 Anne karnında ameliyat nasıl yapılır 

İkiz gebeliklerde bebekler arasında kan geçişine bağlı “ikizden ikize transfüzyon sendromu” gelişirse, bebekleri besleyen “plasenta” denilen organ yüzeyindeki anastomozlar (bağlantılar) lazer yardımıyla “koagule” edilerek, bebekler arasındaki kan geçişi tedavi edilir.


ANNE KARNINDA AMELİYAT ERKEN DOĞUMA NEDEN OLUR MU?

Anne karnında ameliyat nasıl yapılır

Bu işlemler esnasında işlemden işleme değişmekle beraber farklı oranlarda erken doğumdan bahsetmek mümkündür.

ANNE KARNINDA BEBEK GELİŞİMİ