2015 Hıdırellez ritüelleri

Yeşil kadife kumaştan hazırlanmış, üzerinde Jüpiter sembolü çizili ya da altın rengi işlenmiş kese hazırlayın.

Haberin Devamı

2015 Hıdırellez ritüelleri

Hızır’ın İlyas peygamberle buluştuğu 6 mayıs, bir bayram olarak binlerce yıldır kutlanıyor.

Hıdırellez ya da Hıdrellez (Azerice: Xıdır Ilyas ya da Xıdır Nəbi), Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kutlanmaktadır.

Hıdırellez günü, Gregoryen takvimine (Miladi takvimi) göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan günü olmaktadır. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan süre ‘Hızır Günleri’ adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü ve gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.

Haberin Devamı

Hıdırellez’in UNESCO'nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır.

Hızır’ın İlyas peygamberle buluştuğu 6 Mayıs, bir bayram olarak binlerce yıldır kutlanıyor. “Hızır” ve “İlyas” kelimelerinin halk arasındaki telaffuzundan aldığı bilinen Hıdırellez, Türk dünyasının mevsimlik bayramı olarak kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığını müjdeliyor. Doğanın canlanmasının habercisi olarak görülen bu günde, Hızır ve İlyas'ın her türlü dileği yerine getireceği inanışı yaygın olarak kabul görüyor.

Onların su kaynaklarında, kırlarda buluştuğunun düşünülmesi nedeniyle kutlamalar genellikle ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılıyor. Bu gibi yerlere bu nedenle “Hıdırlık” da deniyor. Hızır ve İlyas'ın kavuştuklarında Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği sevinçle kuvvet bulduğuna inanılıyor.

Hızır’ın kim olduğuna dair çeşitli görüşler var. Tasavvuf çevreleri Hızır’ı bir veli olarak kabul ettiği gibi onun peygamber olduğunu düşünenler de bulunuyor. Onun ak saçlı, nur yüzlü, sakallı yaşlı bir adam veya dilenci, fakir kılığında göründüğüne inanılıyor. O zor durumdaki insanlara yardım etmesi, iyileri mükafatlandırıp kötüleri cezalandırması, berekete ve bolluğa kavuşturması gibi özelliklerle biliniyor. Hızır’ın, “hayat suyu” içtiği için sonsuza kadar yaşayacağı da inanışlar arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

İlyas’ın peygamber olduğu konusunda ise genel kabul bulunuyor. Halk arasında kabul edilen inanışa göre, Hızır karaların ve havanın, İlyas ise suların hakimidir. Bu ikisi birleştiğinde, doğada var olan her şeye güç yetecek konuma gelinmektedir.

Hızır; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış. Özellikle de baharda aramızda dolanarak, bolluk ve sağlık dağıtır. Hızır bir kişiye verilen addan çok aslında bir doğasal durumu, baharla vücut bulan yaşamın tazelenmesini simgeler.

Türkiye’de Hızır’a atfedilen özelliklerin bazıları

 • Kalbi temiz, Allah'a inanan insanlara yardım eder.
 • Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar.
 • Dertlilere derman, hastalara şifa verir.
 • Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar.
 • İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder.
 • Uğur ve kısmet sembolüdür.
 • Mucize ve keramet sahibidir.

Hıdırellez ritüelleri

Beynelminel ritüellerdir. Bolluk, bereket ve maddi şans için yapılır.

Zaman: 05.05.2014 günü 08:00 - 00:00 saatleri arasında yapabilirsiniz.

Malzemeler

 1. 7 adet tarçın çubuğu
 2. 7 adet yeşil kadife kese
 3. Altın sarısı kurdele
 4. Kağıt para

Yeşil kadife kumaştan hazırlanmış, üzerinde Jüpiter sembolü çizili ya da altın rengi işlenmiş kese hazırlayın. 7 adet orta boy kadife kese, her birinin içine konulmak üzere kağıt para ve 7 adet tarçın çubuğunu çıkarın. Parayı yuvarlayın ve tarçın çubuklarıyla birlikte keselerinizin içine koyun. Keselerinizin ağzını altın rengi kurdeleyle sıkıca bağlayın. Evinizde, balkon ya da bahçenizin belli yerlerine asın. Birkaç saat kaldıktan sonra keseleri alın ve evinizin belli köşelerine 5 adet keseyi bir sonraki sene değiştirmek üzere asın. Kalan 2 tanesinden birini çantanıza diğerini ise mutfağınızın istediğiniz bir köşesine asın. Keselerinizi astığınızda 201 kez “Ya Melikel Mülk” esmalarını okuyun.

Haberin Devamı

Zenginlik ve iyi şans ritüeli

3 adet yeşil mum alın ve üzerine aşağıdaki sembolü 3 kez çizin.

2015 Hıdırellez ritüelleri


Bunun altına da aşağıdaki Jüpiter sembolünü çizin ve mumlarınızı güney yönünde yakarak dileklerde bulunun.

2015 Hıdırellez ritüelleri

Bu parlak yanan mumun enerjisi evrene yayılsın. “Bugün bolluk ve zenginlik bana yollansın” şeklinde cümleler kurun ve ardından bu duayı okuyun.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Haberin Devamı

NOT: Bedende her organ, her harf, her sayı, her renk, her kristal bir gezegenle ilişkilidir. Esmalarda mantralarda her harf bir sayıya denk gelen bir gezegenle ilişkilidir.

Hint sisteminde binlerce yıldır gezegensel enerjileri dengelemek için söylenen mantralar vardır. Ses enerjisi ile ritimsel ahenkle söylenen gezegenlerin enerjilerini faaliyete geçiren ve hızlandıran ”Kubera Para” mantrasını da dinleyebilirsiniz.

www.youtube.com/watch?v=OqY0RA2J-H4

Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.

Yazarın Tüm Yazıları