Rami Asker
Rami Asker
Rami Asker

Gebelikte suçiçeği tehlikeli mi?

Çocuklukta ortaya çıktığında genelde iyi huylu seyreder fakat yetişkinlerde...

Haberin Devamı

Suçiçeğine yol açan “varisella zoster” virüsü, solunum veya cilt teması yoluyla bulaşır. Suçiçeği temel olarak çocukluk çağı hastalığıdır. Yetişkinlerin %95'i bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmıştır. Suçiçeği, çocukluk çağında ortaya çıktığında genelde iyi huylu seyreder fakat yetişkinlerde oldukça ağır geçer.

FETÜSÜN ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR

Gebe kadınlar suçiçeği geçirmemişse varisella komplikasyonları ve ağır hastalık tablosu için risk altındadır. Suçiçeği hastalığına yakalanan gebelerin %10'unda akciğer komplikasyonları ortaya çıkar. Ağır anne hastalığı ve solunum yetersizliği fetüsün ölümüne yol açabilir. Annede komplikasyon gelişmese dahi suçiçeğini geçirmesi fetüsün enfeksiyonuna neden olabilir. Rahim içerisinde bebeğin suçiçeği enfeksiyonuna yakalanması konjenital varisella sendromu, yenidoğan varisella enfeksiyonu veya erken çocukluk çağında zonaya neden olur.

Haberin Devamı

Konjenital varisella enfeksiyonu sıklığı %0,7-%1.2 arasında değişir. Enfeksiyon, gebeliğin ilk 20 haftasında geçirilirse bebekte kemik bozuklukları, cilt bozuklukları, göz ve beyin hasarı ile karakterize fetüs hasarı ortaya çıkabilir. Bir çalışmaya göre gebeliğin 13.-20. haftaları arasında enfeksiyon geçirenlerde konjenital varisella enfeksiyonu riski %2'ye çıkar.

BEBEKLERE ENFESKİYON PLASENTADAN GEÇER

20. gebelik haftasından sonra doğumdan 5 gün öncesine kadar olan döneme rastlayan enfesiyonlar ise genellikle iyi huylu gidişat gösterir fakat bu bebekler erken çocukluk döneminde zona enfeksiyonu geçirebilirler. Anne varisella enfeksiyonunu doğumdan 4 gün önce veya doğumdan 2 gün sonrasına kadar geçirirse, bu durum ağır yenidoğan varisella enfeksiyonuna neden olabilir. Bu bebeklere enfeksiyon plasentadan geçer ancak anneden hastalığın şiddetini azaltacak koruyucu antikorlar henüz oluşamadığı için bebeğe ulaşmaz ve bebeklerin ölüm oranı %30'lara ulaşabilir.

GEBELİKTE SUÇİÇEĞİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Suçiçeği aşısı canlıdır dolayısıyla gebelere yapılmaz. Varisella zoster koruyucu immünglobulini bağışık olmayıp şüpheli teması olan kişiye, teması takip eden 72-96 saat içerisinde verilmelidir, Bu büyük olasılıkla annede komplikasyonları önleyecektir fakat fetal hastalığı önlemez.

Haberin Devamı

Doğumdan 5 gün öncesine kadar anneye varisella zoster immünglobulini verilmişse dahi, bebeğe koruyucu antikorlar doğuma kadar ulaşmamış olma ihtimaline karşın yenidoğana immünoglobulin verilir. Gebeliğin son 5 gününden doğumdan sonraki ilk 2 güne kadar olan sürede varisella enfeksiyonu geçiren annelerin yenidoğan bebeklerine immünglobulin verilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Rami Asker

HAFTA HAFTA GEBELİK