Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş
Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş
Prof. Dr. Ömer Faruk KarataşYazarın Tüm Yazıları

Azospermili erkekler ve erkek kısırlığı

Çocuk sahibi olamama giderek artan sıklıkta tüm dünyada karşılaşılan önemli sağlık sorunlarından birisidir. Tanım olarak kısırlık (infertilite), bir yıllık süreçte korunma olmaksızın düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik durumunun oluşmaması şeklindedir.

Haberin Devamı

Kadın ve erkek bireylerin kısırlık sürecine etkileri eşit orandadır. Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan topluluklarda çocuk sahibi olmanın evlilik sürecinin devamlılığı açısından etkisi düşünüldüğünde, kısırlık süregelen zaman diliminde psikososyal durumu olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Çevresel, genetik, radyasyon maruziyeti, yeme içme alışkanlıkları, sigara ya da alkol gibi üreme kalitesini bozan alışkanlıklar ve değişken yaşam stilleri de dahil olmak üzere birçok etkene bağlı olarak kısırlık görülebilmektedir.

Azospermi ise erkeklerin 3 günlük cinsel perhiz sonrası (partnerle veya mastürbasyonla boşalma olmaksızın) verilen sperm testinde dölleyici nitelikte spermin bulunmamasıdır.

Tek test genellikle tanı koydurucu nitelikte bulunmadığından en az iki test sonrası meni sıvısında dölleyici kapasitede sperm olmaması durumunda ‘azospermi’ tanısı konulur. Her iki yapılan test arasında bir aylık süre olması da tercih edilen bir durumdur.

Haberin Devamı

Azospermi Nedenleri

Azospermiye en sık yol açan nedenler aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır:

  • Hormonal bozukluklar
  • Testis iltihapları
  • Testis kanseri
  • Kemoterapi tedavisi sonrası
  • Radyoterapi tedavisi sonrası
  • Tek ya da iki taraflı inmemiş testis öyküsü olanlar
  • Testis travması
  • Genetik hastalıklar

Azospermi Belirtileri

Azospermi erkeklerde çocuk sahibi olma planı mevcut olmadıkça hiç bir belirti vermeyebilir. Özellikle doğuştan gelen bozukluklarda (örneğin tek ya da iki taraflı yumurtası olmayanlarda) ergenlik döneminde erkek görünümünde gecikme görülebilir. Ses kalınlaşması, sakal ve bıyıklarda seyreklik, göğüs, genital bölge ve koltuk altı tüylenmesinin az olması veya hiç olmaması gibi belirtiler dolaylı olarak azospermi açısından uyanık olmayı gerektirir.

Azospermi Tanısı

İnfertilite nedeniyle araştırılan hastaların sperm testinde azospermi saptanması durumunda kan testleri, radyolojik görüntüleme yöntemleri ve genetik inceleme yapılmalı, üroloji ve genetik uzman hekimlerinden fertilite süreci boyunca destek alınmalıdır. Testis ultrasonunda özellikle boyutlar ve yapısal değişiklikler belirlenebilmektedir. Tüm yardımcı tanı koyma yöntemlerinin en temelini ise ayrıntılı bir ürolojik öykü ve muayene oluşturmaktadır. Bu nedenle yukarıdaki sıralanan belirtilerden bir ya da bir kaçı kendisinde bulunan hastaların erken dönemde bir üroloji uzmanı ile görüşmeleri önemlidir.

Haberin Devamı

Azospermi Tedavisi

Tedavi için kesin kararı hekiminiz verecektir. Genellikle spermlerin testis içinde olup olmadığını anlamak ve varsa tüp bebek işlemi sırasında kullanılmak üzere cerrahi işlem gerekebilmektedir. Ameliyat olarak testislerin içine mikro-TESE denilen mikroskop altında sperm hücresi aranması uygulanmaktadır. Cerrahi işlem ile sperm bulunan hastalarda spermler dondurularak tüp bebek süreci başlatılmakta, bulunamayan hastalarda ise çeşitli ilaç tedavileri kullanılmaktadır.

Yazarın Tüm Yazıları