Pınar Kobaş
Pınar Kobaş
Pınar Kobaş

Dikkat eksikliği olan çocuklar için okul seçimi

Bu sorunu yaşayan çocukların ailelerine konuyla ilgili öneriler...

Haberin Devamı

Bir çocuğun öğrencilik hayatı boyunca okulla ilişkisini belirleyecek olan ilkokul döneminde yaşadığı deneyimdir. Bu yüzden ilkokul ve öğretmen seçimi özellikle çocuğa dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konmuşsa çok önemlidir. DEHB tanısı almış çocuğu ilkokula başlayacak olan anne babalar, kaygılı bir şekilde okul ve öğretmen seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini sorarlar.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda okul seçimi

 • Çocuğunuzun yapısına uygun,
 • Başarı beklentisi çok yüksek olmayan,
 • Her öğrencinin öğrenebileceğine inanan,
 • Akademik başarının yanı sıra çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan,
 • DEHB’in tanımını çok iyi bilen ve DEHB dostu olan
 • Aileyle iletişime önem veren,
 • Ne aşırı kuralcı ne de kuralsız olan,
 • Öğrenciyi destekleyici ve amaca yönelik kuralları olan,
 • Kuralların öğrencilere açık ve anlaşılır şekilde ifade edildiği,
 • Kurallara uyulmadığı takdirde yaptırımları adil, tutarlı olan ve kurallara uymayan her öğrenciye yaptırım uygulayan,
 • İmkanlarınız dahilinde gürültüsüz, bahçeli, sınıftaki öğrenci sayısının daha az olduğu okulları tercih edin.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda öğretmen seçimi

 • Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili olduğunu kabul eden ve derslerini bu gerçeğe göre işleyen,
 • DEHB konusunda bilgi donanımına sahip,
 • Öğrencilerini cesaretlendiren,
 • Öğrencilerini teşvik eden,
 • Sıkı ama esnek olmayı da bilen,
 • Öğrencileriyle güç çatışmasına girmeyen,
 • Öğrenmeye, değişime ve iş birliğine açık olan,
 • Çözüm üreten,
 • Yaratıcı,
 • Dersi eğlenceli hale getiren,
 • Öğrencileri arasında ders başarısına göre ayrım yapmayan,
 • Dersi iyi yapılandıran,
 • İyi organize olabilen ve öğrencilerini de organize edebilen,
 • Verdiği ödevi kontrol eden,
 • Çocuğun ihtiyacına göre ders dışında onunla ilgilenmeye gönüllü olan bir öğretmen bulmaya dikkat edin.

Psikolojik Danışman ve DEHB Uzmanı
Pınar Kobaş