Pelin Hazer
Pelin Hazer
Pelin Hazer

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Uluslararası Otizm Günü'nün amacı, diğer insanlarla olan otizm hakkındaki farkındalığımızı artırmak ve genişletmektir. Geçtiğimiz yıl, 48 ülkede mavi ışık altında 2.000'den fazla turistik yer, konser salonu, köprü, müze ve özel bina aydınlatıldı.

Haberin Devamı

Bu olay, şu anda otizm hakkında bilinenleri gözden geçirmek için bir fırsat oldu.

Bugün, Amerikan Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü'ne göre, otizm ya da otizm spektrum bozukluğu “sosyal bozukluklar, iletişim zorlukları ve kısıtlı, tekrarlayan ve klişeleşmiş davranış kalıpları ile karakterize karmaşık bir nörogelişim bozuklukları” olarak kabul edilir. Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve dünya genelinde 132 kişiden 1'ini etkilenir.

Otizm, derin bir çocuk gelişim bozukluğu olarak kabul edilir. Yaşamın ilk yıllarında meydana gelir. Psikanalitik yaklaşımlar ebeveyn-çocuk ilişkisine vurgu yapmaktadır. Ayrıca, duygusal durumun bozukluklarının yanı sıra bilişsel ve motor kısıtlamalar da vardır. Otizmin ortaya çıkma nedenleri hala büyük ölçüde açıklanamamıştır. Birkaç faktör etkileşime girebilir. Genetik ve nörofizyolojik nedenlerin muhtemel olduğu düşünülmektedir.

Haberin Devamı

Otizm spektrum bozuklukları, sosyal etkileşim, tekrarlayan davranış, duyusal duyarlılık ve sıklıkla eşlik eden dil açıkları ile ilgili zorlukları içerir. Psikodinamik teorisi, otizmin davranışsal semptomlarını açıklamak ve tedavi etmek için güçlü bir araçtır. Spesifik olarak, Melanie Klein ve Wilfred Bion'un nesne ilişkileri teorileri otizmle ilgili anlamları ve gelişimsel zorlukları açıklar. 

Ebeveynlerin çocuklarıyla otizmle iletişim kurmasına yardımcı olmak için 2 yaşında erken müdahale, erken tanı, otizmli çocuklar için diğerleriyle etkileşime girmelerine ve özerklik kazanmalarına yardımcı olmak için erken ve uyarlanmış önlemlere izin verir.

Otizmli çocuklara yönelik destekler:

Terapi, çocuğun semptomlarına ve ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı düzenlenir. Tedavi öncelikle şu amaçlara yöneliktir:

İletişimin geliştirilmesi (ayrıca sembol veya işaret diliyle);
Bireysel gelişim alanlarının teşvik edilmesi;
Oyun davranışının teşvik edilmesi (Oyun Terapisi)
Davranışın eğitimi (özellikle sosyal davranış ve hedeflenen eylemler).

OTİSTİK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İÇİN İPUÇLARI

  • Hastalığı kabullenmeye ve suçlanmamaya çalışın.
  • Otizm hakkında bilgilendirilmeye çalışın.
  • Durumla daha iyi başa çıkabilmek için profesyonel yardım isteyin. (psikoterapi, aile psikoterapileri)
  • Gerçekçi kalmak - çok yüksek terapötik başarı beklemeyin.
  • Ebeveynlerin kendine özen göstermesi: hayati ihtiyaçları korumak, kendi çıkarlarını tamamen ihmal etmemek, sosyal ilişkileri sürdürmek.