Boşaldığımda meni gelmiyor, neden?

İlişki sırasında spermin (meninin) az ya da hiç gelmemesi durumunun sinirsel kaynaklı olabileceğini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaan Aydos, bu durumda yapılması gerekenleri anlatıyor.

Haberin Devamı

Normal bir erkekte ilişki sırasında dışarı atılan meni yoğunluğunun belli bir miktarda olması gerekir. Daha az çıkıyorsa, bu kısırlık nedeni olabilir. Bazı olgular sadece birkaç damla meni atabildiklerinden ya da hiç meni gelmediğinden yakınırlar. Oysa bunların bir kısmı tedavi edildiklerinde normal sperm çıkışı sağlanarak eşlerini kısa zamanda gebe bırakabilmektedir.

BOŞALMA SIRASINDA SPERM GELMEMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

  • Meninin az ya da hiç gelmemesi sinirsel kaynaklı olabileceği gibi tıkanıklık, hormon eksikliği ya da mesaneye geri kaçma gibi durumlardan da kaynaklanabilir.
  • Meninin dışarı atılmasını sağlayan sinirler bel bölgesindeki omurların arasından çıkar ve rektum üzerinde bir ağ oluşturur. Bu nedenle; omurilik yaralanmaları, alt karın bölgesinden geçirilen bağırsak ya da mesane gibi organ ameliyatlarında bu sinirler zedelenerek meninin normal şekilde atılması engellenir.
  • Yine bu sinirleri etkileyen diyabet ya da multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklarda da meni çıkışı bozulabilir. Bunların dışında bazı tansiyon ilaçları ya da psikiyatrik ilaçlar da durumdan sorumlu olabilir.
  • Mesane boynu veya prostat ameliyatlarından sonra meni çıkmaması ise doğrudan anatomik yapının bozulmasından kaynaklanır. Prostat büyümesinin tedavisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlar sıklıkla meninin mesaneye kaçmasına neden olmaktadır.
  • Sperm taşıyan kanalların son kısmı prostat içinden geçer. Prostat içinde doğuştan kist bulunması ya da erişkin yıllarda geçirilen iltihap sekelleri ve taş oluşumu gibi durumlar da meni atılımını bozmuş olabilir. Örneğin doğuştan gelen genetik bir hastalık olan vaz deferens yokluğu dediğimiz durumda ergenlikten beri ancak birkaç damla meni çıkmasından yakınılır.

Boşaldığımda meni gelmiyor, neden

MENİNİN AZ GELMESİ DURUMUNDA MUAYENE NASIL YAPILIR?

Böyle durumlarda öncelikle dikkatli bir muayene ile meni kanallarının gelişmesinde bir eksiklik olup olmadığı ortaya çıkarılmalıdır. Daha sonra makattan yapılan ultrason incelemesi ile kanalların gelişimi araştırılır. Bunların normal olması durumunda ise idrarda sperm aranarak, mesaneye geri kaçış olup olmadığına bakılmalıdır. Nadir durumlarda testosteron eksikliği söz konusu olup, bu amaçla hormon tahliline başvurulur.

Haberin Devamı

SPERMİ OLMAYAN ERKEK BABA OLABİLİR Mİ?

Tedavide hastaların bir kısmında, sinir sistemini uyaran ilaçlar kullanılarak normal meni atılımı sağlanabilir. Bazı kanal tıkanıklıkları ise ameliyat ya da endoskopik yollarla açılabilir. Meninin mesaneye geri kaçtığı durumlarda ise idrardan alınan spermler kullanılarak tüp bebek yapılması gerekir. Bu durumda önceden idrarın spermleri bozmayacak şekilde hazırlanması önemlidir. Vaz deferens yokluğunda tek tedavi, testislerden alınacak spermlerle tüp bebektir.

Neden her ne olursa olsun, normal meni çıkışı sağlanamasa bile, testislerden alınacak spermlerle çoğu zaman tüp bebek şansı olur. Testislerden sperm alınması doğrudan açık ameliyatla yapılabileceği gibi iğne ile girilerek de başarılabilir. Ancak iğne ile alınana göre ameliyatla daha fazla sayıda sperm elde edilebileceği için, eğer sperm saklanması düşünülüyorsa açık ameliyat tercih edilmelidir.

Yazarın Tüm Yazıları