Doç. Dr. Gülay Ergin Okay
Doç. Dr. Gülay Ergin Okay
Doç. Dr. Gülay Ergin OkayYazarın Tüm Yazıları

Sinovac ve Biontech aşılarının özellikleri, benzerlik ve farklılıkları

Ülkemizde güncel durumda Covid-19’a yönelik olarak Sinovac ve Biontech aşıları uygulanmaktadır. Aşı sırası gelen vatandaşlarımıza hangi aşıyı olmak istedikleri ile ilgili tercihleri sorulmaktadır. Bu nedenle aşı olacak kişilerden ‘Hangi aşıyı olmamızı tavsiye edersiniz?’ şeklinde sıkça sorular gelmektedir.

Haberin Devamı

Sinovac ve Biontech aşılarının özellikleri, benzerlik ve fafklılıklarından bahsedelim.

1.BioNTech aşısı

SARS-CoV-2'nin spike glikoproteini kodlayan, lipid nanopartikülle formüle edilmiş bir mRNA aşısıdır. Omuz bölgesine kas içine 21 gün ara ile iki doz şeklinde uygulanır. Aşı 6 dozluk flakonlarda bulunmaktadır ve -70 derecede saklanması gerekmektedir. Bu aşı 16 yaş ve üstü yaş grubuna uygulanabilmektedir.

Yan etkiler

Biontech aşısı sonrası yan etkiler çoğunlukla hafif-orta şiddette görülmektedir. Muhtemel yan etkiler; enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi lokal etkiler ile halsizlik, baş ve kas ağrısı, ateş, titreme ve bulantı gibi sistemik yan etkilerdir. Bu yan etkiler genellikle aşı yapıldıktan sonraki bir veya iki gün içinde başlar ve birkaç gün içinde ortadan kalkar. Yan etkiler, günlük aktiviteleri nadiren etkileyebilir. Sistemik yan etkiler genellikle aşının ikinci dozundan sonra daha yaygın olarak görülmektedir.

Etkinlik

Haberin Devamı

Klinik çalışmalardan elde edilen kanıtlara göre, Biontech aşısı, Covid-19 hastalığını önlemede % 95’ler düzeyinde etkili görünmektedir. Kronik bir hastalığı olanlarda da etkinlik %92’lerdedir.

2.Sinovac aşısı

Formaldehitle inaktive edilmiş bir inaktif virüs aşısıdır. Omuz bölgesine kas içine 28 gün ara ile iki doz şeklinde uygulanır. Sinovac aşısı 2-8 derecelik dolaplarda, tek dozluk flakonlarda muhafaza edilebiliyor. Bu aşı 18 yaş üstüne uygulanabilmektedir.

Yan etkiler

Sinovac aşısı sonrası görülen yan etkilerin çoğunluğu genellikle hafiftir. En yaygın semptom, diğer inaktive edilmiş Covid-19 aşısılarındaki gibi enjeksiyon bölgesinde ağrıdır ve bir iki gün içinde geriler. Diğer Covid-19 aşılarına göre ateş görülme oranı biraz daha düşüktür. Bunun dışında halsizlik, yorgunluk, baş ve kas ağrısı, kusma ve ishal görülebilecek diğer yan etkilerdir. Bu yan etkiler genellikle aşıdan sonra ilk bir hafta içinde ortaya çıkmaktadır.

Etkinlik

Ülkemizde yapılan klinik çalışmalarda Sinovac aşısının etkinliğinin %83’lerde olduğu tespit edilmiştir.

Aşıların yapılmaması gereken durumlar

Haberin Devamı

- Birinci dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon gelişmesi (Bu durumda 2. doz yapılmamalıdır).

- Önceki doza karşı herhangi bir şiddette alerjik reaksiyon veya aşının içerdiği maddelerden birine (polietilen glikol gibi) karşı bilinen bir alerjinin olması

Ciddi alerjik reaksiyon, hastaneye yatırılıp adrenalin tedavisinin kullanılmasını gerektiren durumlardır. Bu ciddi alerjik reaksiyonlar genellikle aşı uygulandıktan sonraki ilk 15 dakikada meydana gelmektedir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra en az yarım saat boyunca sağlık kuruluşunda gözetim altında beklenmelidir.

Aşı sırası gelen vatandaşlara genel önerimiz hangi aşıyı bulurlarsa yaptırmalarıdır. Yan etkiler açısından baktığımızda aşılar arasında çok büyük farklar bulunmamaktadır. Bugüne kadar her iki aşı ile ilişkilendirilen ölümcül reaksiyonlar bildirilmemiştir. Etkinlik açısından baktığımızda klinik çalışmalarda her iki aşının etkinliğinin %80’lerin üzerinde olduğu görülmektedir. Kitle aşılamalarından gelen veriler ile bu konudaki bilgilerimiz netleşecektir. Ülkemizde aşılamaların başlaması sonrası izlediğimiz hastalarda 60 yaş üzeri hasta sayıları ciddi oranda azaldığını görmekteyiz. Sağlık Bakanlığı verilerinde de aşılanması tamamlanan yaş grubunda hastane ve yoğun bakım oranlarının yarı yarıya düştüğü bildirilmiştir. Aşı salgının kontrol altına alınabilmesi için en önemli korunma önlemlerinden biridir. Bu nedenle aşı sırası gelen herkesin aşılanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yazarın Tüm Yazıları