Sosyal medya hesabı çalındığında hangi hukuki yollara başvurulabilir?

Bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeyle beraber bugün, hemen hemen herkes en az bir sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Günümüzde fotoğraf, video, gündeme dair görüşlerimizi paylaşabileceğimiz ve 7’den 70’e herkese hitap edebilecek bir uygulama mevcut. Yeni Medya adı altında üniversitelerde okutulan sosyal medyayı göz ardı etmek ise imkansız. Ünlü markalar, işini geliştirmek isteyenler sosyal medya tanıtımı için oldukça yüksek bütçeler ayırıyor. Bizler açısından ise durum şu ki; sosyal medya artık hayatımızın bir parçası. Fotoğraflarımızı, görüntülerimizi kişisel bilgilerimizi sosyal medya hesaplarında saklıyor, özel yazışmalarımızı dahi bu uygulamalar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda maalesef ünlü, ünsüz, kişisel veya işletme hesabı fark etmeksizin çokça kişinin sosyal medya hesaplarının çalındığını duyuyoruz. Sosyal medya hesaplarını çalan bu kişiler kimi zaman hesap sahibinden para istiyor, kimi zaman hesap sahibinin fotoğraflarını, görüntülerini ve kişisel bilgilerini kopyalıyor, kimi zaman ise çaldığı hesabı kullanarak başkalarını dolandırmaya çalışıyor. Peki bu gibi suçların cezası ne? Sosyal medya hesabı çalınanların başvurabileceği hukuki yollar neler? İşte bu yazıda tüm bu konular değerlendirilecek.

Haberin Devamı

Kanuni düzenlemeler neler?

Sosyal Medya hesabının çalınması suçu Türk Ceza Kanununun ‘Bilişim Alanında Suçlar’ başlığı altında düzenlenir. Türk Ceza Kanununun 243. maddesine göre; ‘Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.’ Ayrıca maddenin devamında bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı yazılı. Maddede ‘veya’ ifadesi kullanıldığından sosyal medya hesabına izinsiz şekilde girilmesiyle beraber suç gerçekleşmiş olur. Ayrıca bu eylem nedeniyle verilerin bozulması veya yok olması halinde ise daha ağır bir cezaya hükmolunabilir.

Türk Ceza Kanununun 244. maddesinde ise ‘Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükmolunur. Görüldüğü gibi sosyal medya hesabına girilmesi ve verilerin bozulması ayrıca bir suç olarak Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Bununla beraber sosyal medya hesabını çalan kişi sistemine girdiği hesap ile başkaca bir suç işliyor da olabilir. Örneğin sistemine izinsiz girdiği sosyal medya hesabı ile dolandırıcılık suçu işleyebileceği gibi hesap sahibinin kişisel görüntülerini yayınlayarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da işleyebilir. Bununla beraber eylemi kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi veya yayılması suçlarını da oluşturabilir.

Haberin Devamı

Başvurulabilecek hukuki yollar neler?

Sosyal medya hesabının çalınması başlı başına bir suç oluşturduğundan sosyal medya hesabı çalınan kişi suçluların bulunup cezalandırılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunabilir. Sosyal medya hesabını izinsiz ele geçiren kişinin eylemi ayrıca başka bir suç da oluşturuyorsa şikayette bu durumun da belirtilmesi gerekir. Aynı zamanda hesap sahibi mağdurun kişilik haklarına saldırı söz konusu ise saldırıya son verilmesi talepli dava ile şartların oluşması halinde maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı da mevcut. Tüm bunların yanı sıra sosyal medya hesabı çalınan kişinin özel hayatı ihlal ediliyorsa, ihlalin hızlı bir şekilde engellenmesi için 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince içeriğe erişimin engellenmesi de talep edilebilir.

Yazarın Tüm Yazıları