Haksız yere işten çıkarılan işçi ne yapmalı?

İşçiler ülke ekonomisinin en önemli süjelerinden biri. Kimi işçi beden gücünü, kimisi el becerisini, kimisi ise beyin gücünü kullanarak ekonomiye katkıda bulunuyor. Her ne kadar istihdam sağlayan işverenler tarafından kendilerine iş imkanı sunuluyorsa da, günümüzde insan emeğinin olmadığı her hangi bir sektörün sürdürülebilmesi pek mümkün görünmüyor. İşveren karşısında ekonomik olarak çok daha güçsüz durumda olan işçinin yasalarca korunması ise önemli bir gereklilik. Aksi halde işçilerin ve emeklerinin sömürülme riski ortaya çıkar ki; bu durum, o ülkenin hem ekonomik hem de sosyolojik olarak gerilemesine neden olur. Çünkü bir ülkenin refahı, o ülkede yaşayan en küçük birim olan ailenin refahından başlar. Tam da burada güncel kanun olan 4857 Sayılı İş Kanunumuz işçiye belli haklar tanımakta. İşte bu yazıda haksız yere işten çıkarılan bir işçinin işe iade davası açma hakkı anlatılacak.

Haberin Devamı

İşe iade davası nedir?

Haksız yere işten çıkarıldığını düşünen işçinin işverene karşı işe iade davası açma hakkı bulunuyor. Kanuna göre işveren tarafından geçerli sebep gösterilmeden veya geçerli olmayan bir sebep gösterilerek işçi işten çıkarılırsa işe iade davası açabiliyor. İşe iade davası özünde işçinin işine geri dönmesini amaçlar ancak işvereni işçiyi tekrar işe almaya zorlamak da mümkün değil. Kanun bu durumu da ayrı bir şekilde düzenliyor.

4857 Sayılı İş Kanununun 21. maddesine göre; İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur…’ Bununla beraber işverenin, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarını da ödemesi gerekiyor.

Haberin Devamı

İşe iade davası açabilmenin şartları neler?

Haksız yere işten çıkarıldığını düşünen işçinin işe iade davası açabilmesi için bir takım şartların mevcut olması gerekiyor. Bunlardan işçide bulunması gereken şartlar; işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılıyor olması ve en az altı aylık kıdeminin bulunması. Ayrıca işçinin çalıştığı işverenin işyerinde en az 30 kişinin çalıştırılıyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinin işe iade davası açma hakkı bulunmuyor.

İşe iade davası açma süresi nedir?

Geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılan ve işe iadesini isteyen işçinin kendisine fesih bildirimi yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde arabulucuya başvurması gerekiyor. Arabuluculuk sürecinde tarafların anlaşmaya varamaması halinde ve arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren işçi iki hafta içerisinde İş Mahkemesinde işe iade davası açabiliyor.

 

Yazarın Tüm Yazıları