Küresel ısınma erkek bebek doğurma oranlarını düşürüyor

Son yıllarda boyutları giderek artan küresel ısınmanın gezegenimiz üzerindeki etkileri bilim insanlarını kaygılandıracak seviyeye ulaştı. Verimli topraklarda kuraklaşma, deniz seviyelerindeki yükselme, mevsimlerdeki değişiklikler ve bazı canlı türlerinin soyunun tükenmeye başlaması bu etkilerin başlıcaları. Tüm bu etkilerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bazı çalışmalar küresel ısınmanın insan biyolojisini de doğrudan etkilemeye başladığını ortaya koydu.

Haberin Devamı

ERKEK ÇOCUK DOĞUM ORANLARI AZALIYOR 

Toplumlar arasında değişkenlik gösterse de, genellikle yeni doğan bebeklerde cinsiyet oranları sabittir ve erkek çocuğa sahip olma ihtimali biraz daha yüksektir. Ancak son zamanlarda değişen çevre ve iklim koşullarıyla endüstrileşmiş toplumlarda bu oranın değişmeye başladığı ve kız çocuğa sahip olma ihtimalinin artmaya başladığı bildirilmektedir. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, tütün dumanı ve diğer zararlı maddelere uzun süre maruz kalınmasının azalan erkek doğum oranlarına yol açtığı iddia edilmektedir. 

Dünya geneline bakıldığında, küresel ısınmanın en çok etkilediği ülkelerden birinin Japonya olduğu görülmektedir. Küresel ısınma nedeni ile ortalama sıcaklık dünyanın çoğu bölgelerinde sadece coğrafyada 0,69 °C artmış olmasına rağmen, Japonya’da bu artış 1,15 °C seviyelerine ulaşmıştır. Bu sıcaklık artışının Japonya’daki doğum oranlarına olan etkisini inceleyen bir araştırmanın sonuçları, 1968 ve 2012 yılları arasındaki erkek doğum oranlarının giderek azaldığını ortaya koymuştur. Erkek bebek gelişiminden sorumlu olan Y kromozomunu taşıyan sperm hücrelerinin çevresel etkenlere, kız bebek oluşumundan sorumlu X kromozomu taşıyan sperm hücrelerinden daha hassas olması, bu durumu açıklayabilir. Anne karnındaki erkek embriyoların da, kız embriyolara nazaran daha dayanıksız olduğu ileri sürülmektedir.

ÜREME SAĞLIĞIMIZ DA OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Dünyamız son 150 yılda, hiç olmadığı kadar hızlı değişimler geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Yaşam koşullarımızdaki değişiklikler bütün sistemlerimizi etkilediği gibi, üreme sağlığımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bu değişikliklerin erkek cinsiyetini tamamen ortadan kaldırması şimdilik olası görünmüyor ancak gerekli önlemlerin alınmaması halinde önümüzdeki yüzyılda insan sağlığını tehdit edecek ciddi sorunların biri de üreme problemleri olacak.

Referanslar

1. Fukuda, M., et al., Climate change is associated with male:female ratios of fetal deaths and newborn infants in Japan. Fertil Steril, 2014. 102(5): p. 1364-1370 e2.

2. Moller, H., Change in male:female ratio among newborn infants in Denmark. Lancet, 1996. 348(9030): p. 828-9.

3. Dickinson, H.O. and L. Parker, Why is the sex ratio falling in England and Wales? J Epidemiol Community Health, 1996. 50(2): p. 227-8.
4. Allan, B.B., et al., Declining sex ratios in Canada. CMAJ, 1997. 156(1): p. 37-41.

5. van der Pal-de Bruin, K.M., S.P. Verloove-Vanhorick, and N. Roeleveld, Change in male:female ratio among newborn babies in Netherlands. Lancet, 1997. 349(9044): p. 62.

6. Bromen, K. and K.H. Jockel, Change in male proportion among newborn infants. Lancet, 1997. 349(9054): p. 804-5.

7. Davis, D.L., M.B. Gottlieb, and J.R. Stampnitzky, Reduced ratio of male to female births in several industrial countries: a sentinel health indicator? JAMA, 1998. 279(13): p. 1018-23.
 

Yazarın Tüm Yazıları