Doç. Dr. Nermin Köşüş
Doç. Dr. Nermin Köşüş
Doç. Dr. Nermin KöşüşYazarın Tüm Yazıları

Laparoskopi ameliyatı nasıl yapılır?

Gelişen teknolojiyle birlikte birçok hastanın korktuğu ameliyatlar artık ağrısız ve kolay bir şekilde, karına küçük delikler açılarak yapılabilmektedir. Laparoskopi ilk başladığı yıllarda sadece teşhis amacı ile kullanılırken, son 20 yıldır jinekolojik hastalıklarının tedavisi amacıyla da uygulanan bir yöntem olmuştur. Günümüzde artık açık ameliyatlar gittikçe azalmaktadır. Ülkemizde özellikle son 15 yıldır, daha önce açık teknikle yapılan operasyonların %90’dan fazlası laparoskopiyle yapılabilmektedir. Miyom ameliyatı, çikolata kisti ameliyatı ve rahim alma ameliyatı günümüzde laparoskopi ile başarıyla uygulanmaktadır. Hatta erken evre kanserlerin tedavisinde, kanser evresinin belirlenmesinde de laparoskopiden yararlanılmaktadır.

Haberin Devamı

İşlem genel anestezi altında uygulanır. Göbek içinden 1 cm’lik kesi yapılarak karın boşluğu, 3–4 litre karbon dioksit gazı verilerek şişirilir. Ardından göbekten girilerek karın içerisine kamera sistemine bağlı bir optik sistem yerleştirilir. Daha sonra kasık bölgelerinden açılan iki delik yardımıyla operasyon gerçekleştirilir.

Laparoskopi ameliyatı kimlere yapılır?

Genel durumu operasyona elverişli olan herkese laparoskopi yapılabilir. Ağır solunum veya kalp problemleri olanlarda işlem sırasında baş aşağı pozisyon kullanıldığından laparoskopi operasyonu tercih edilmez.

Laparoskopi ameliyatı açık ameliyata göre avantajlı mıdır?

Bu tekniğin, klasik açık cerrahiye göre pek çok avantajı vardır. Laparoskopi ile ilgili en sık sorulan sorulardan birisi kozmetik bir problem oluşturup oluşturmayacağıdır. Operasyonlar geniş kesi yapılmadan gerçekleştirilmektedir. Ciltte estetik açıdan rahatsız eden bir iz bırakmaz. Laparoskopi ameliyatları sonrası iyileşme daha kolay ve çabuk, karın içerisinde operasyona bağlı yapışıklıklar daha az olmaktadır. Karın içinde gözlenmesi en zor bölgeler laparoskopi yöntemiyle rahatlıkla görülebilmektedir. Ağrı kesici kullanma ihtiyacı fazla değildir. Ameliyatlar sonrası hastanede kalış süresi oldukça kısa olup hasta 1-2 hafta içerisinde işine dönebilmektedir. Bu süre açık ameliyatlarda 6–7 haftayı bulmaktadır. Kan nakli ihtiyacında azalma olur. Aşırı kilolu hastalarda operasyon açık ameliyata göre daha kolay olmaktadır. Karın açılmadığı için iltihaplanma ve kesi yeri fıtığı görülme riski çok azdır.

Haberin Devamı

Laparoskopi ameliyatı komplikasyonları nelerdir?

Laparoskopide de birtakım komplikasyonlar görülebilir. Cerrah ne kadar tecrübeli ise komplikasyon oranları o kadar azalır. Teleskopun ve trokarların karın içine sokulması sırasında büyük damar ve barsak yaralanmaları olabilir. Cerrahi müdahale esnasında ise barsak, idrar torbası, idrar yoları ve damar yaralanmaları görülebilir. İşlem sırasında her an için açık cerrahiye geçme olasılığı mevcuttur. Bu konularda hasta muhakkak bilgilendirilmeli ve onayı alınmalıdır.

Yazarın Tüm Yazıları